poniedziałek, 12 stycznia 2015

Materiały do prezentacji maturalnych - omówienia epok.

Średniowiecze Jest to epoka, która obejmuje aż 1000 lat (od V do XV wieku). Była to epoka bardzo zróżnicowana i długa, w której wiele działo się. Średniowiecze wpłynęło też na późniejszą literaturę, kształtowało swoistą i typową dla swojej epoki duchowość, dokonano wtedy wielu osiągnięć w zakresie nauki i sztuki. W Średniowieczu istniały dążenia unifikacyjne, jednoczące chrześcijańską kulturę. Były też widoczne tendencje odśrodkowe, które różnicowały poszczególne państwa narodowe, regiony, dzielnice. Średniowiecze był to czas rozłamów wewnątrz Kościoła (zwłaszcza schizmy wschodniej). Był to również czas rozwoju gospodarki rolniczej i dość wolnego postępu cywilizacyjnego. Była to epoka innowacji i wynalazków. Wymyślono wtedy: młyn wodny, pług z kołami, a pod koniec epoki wynaleziono druk. W Średniowieczu były liczne, wielkie plagi i epidemie, powszechna śmierć, i osobliwa nią fascynacja. W związku z tym w literaturze powszechne były motywy: dance macabre, urok miłosny , ascezy oraz motywy pasyjne, dotyczące pobudek czysto religijnych, a także z aktualnymi warunkami społeczno-politycznymi, głodem, ubóstwem, epidemiami.

Powrót na Górę