poniedziałek, 12 stycznia 2015

Prezentacje maturalne 2015 - sciaga z epok.

Barok W XVI wieku, kiedy w wielu krajach Europy panował Renesans, zaczynały powstawać nowe tendencje w filozofii, sztuce i literaturze. Renesansowe przekonanie o swobodzie osobowości, zwróceniu uwagi na rozwój indywiduów oraz całych narodów, zaczęły być niewystarczające, wyczerpywały się. Prąd wolnościowy w Odrodzeniu tracił na sile, coraz mniej wpływał na kształt życia jednostki i społeczeństwa. We Włoszech pierwsze oznaki „nowego” pojawiły się u schyłku XVI wieku, po czasach Michała Anioła. We Francji taki zwrot miał miejsce w tym samym czasie, tam epokę Renesansu zamykał Ronsard. W Niemczech, gdzie Odrodzenie jest utożsamiane z humanizmem i reformacją Lutra, bardzo szybko zrezygnowano z ideałów Renesansu (od 1516 roku). Barok rozwinął się w XVII wieku i w niektórych krajach, między innymi w Polsce, trwał jeszcze w pierwszej połowie XVIII stulecia. Przez wiele lat uważano ten okres za dziwny wyłom w europejskim humanizmie, za deformację sztuki, która przed Barokiem i po nim, była oparta na klasycznych zasadach estetycznych oraz moralnych. Jednak nowe odczytania dzieł barokowych – tekstów, malarstwa, rzeźb, architektury, dały zupełnie inny obraz epoki. Barok jest przede wszystkim różnorodny. Okres pomiędzy schyłkiem Renesansu, a Encyklopedystami, jest pełen kontrastów, wojen, problemów społecznych, a jednocześnie jest okresem rozwoju kultury angielskiej, hiszpańskiej, holenderskiej oraz francuskiej.

Powrót na Górę