niedziela, 31 sierpnia 2008

Przykładowy plan ramowy
Poniżej zamieszczam ramowy plan wypowiedzi do pracy pt "Motyw Syberii w literaturze". Prezentacja została oceniona przez komisję na 20/20 punktów
Ramowy plan wypowiedzi
I. Wstęp

*Syberia jako kraina historyczna i geograficzna
*Postawienie tezy, iż Syberia jest najczęściej postrzegana jako region nieprzyjazny człowiekowi, będący miejscem zsyłek więźniów


II. Rozwinięcie - omówienie tematu


1. Wizerunek Syberii w Ustępie do cz III „Dziadów” Adama Mickiewicza

*Syberia jako nieprzyjazna kraina wiecznego zimna
*Syberia jako miejsce zsyłek polskich więźniów

2. „Pamiętnik z pobytu na Syberii” Piotrowskiego

*Syberia jako obszar wielkiej pustki
*Obraz społeczeństwa Syberii
*Odrębność Syberii od reszty Imperium Rosyjskiego.

3. „Wspomnienia z domu umarłych” – Syberia jako kraina skazańców

*Małostkowość ludzkiego życia w syberyjskiej niewoli.
*Problemy społeczne skazańców
*Jasne strony życia w syberyjskiej niewoli

4. Obraz Syberii w powieści „Inny Świat” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego

*Syberia jako miejsce o ciężkim klimacie utrudniającym życie człowiekowi
*Syberia - kraina łagrów, gdzie ludzie są bezdusznie wykorzystywani
*Obraz obozowego życiaIII. Zakończenie

*Syberia przedstawiana jest jako miejsce będące swego rodzaju więzieniem
*Pisarze zwracają uwagę na nieprzyjazność tego miejsca dla człowieka
*Syberia w większości utworów stanowi tło dla przedstawianych wydarzeń

Powrót na Górę