sobota, 15 listopada 2008

Dziecko jako bohater literacki


Tak się składa, że topos dziecka jeden z najczęściej występujących tematów w literaturze. Motyw ten przedstawiany jest w różnych kontekstach i formach. Z jednej strony literatura przedstawia obraz wiecznie szczęśliwego, nieskalanego złem dziecka, z drugiej strony ukazuje jego krzywdę i cierpienie. Osobnym zagadnieniem są stanowiące przestrogę obrazy dziecka jako człowieka okrutnego. Dobór lektur do prezentacji zależy oczywiście od tezy, niemniej jednak w swojej pracy postaraj się ukazać jak największe spectrum dziecięcych kreacji. Do tego celu możesz wybrać kilka pozycji spośród poniższych utworów.

Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
Bolesław Prus, Omyłka
A. de Saint - Exupéry, Mały Książę
Adam Mickiewicz, Dziady cz II
Wiliam Golding, Władca Much
Nick Hornby, Był sobie chłopiec
Jan Kochanowski, Treny
Czesław Miłosz, Dolina Issy

Powrót na Górę