sobota, 15 listopada 2008

Motyw diabła w literaturze . Przedstaw i porównaj literackie wizerunki, odwołując się do wybranych przykładów.


Na początku należy zaznaczyć, iż w literaturze szatan to dosyć ogólne określenie używane w stosunku do demonów, diabłów i złych sił nieczystych.
W kulturze utrwaliło się wyobrażenie szatana jako istoty: brzydkiej,podstępnej kusicielskiej, w literaturze ludowej przedstawianej najczęściej jako rogate stworzenie.

Jednym z najstarszych dzieł, gdzie mamy styczność z szatanem jest Biblia - motyw ten jest najbardziej widoczny w Księgach: Rodzaju Hioba, Wyjścia oraz w Nowym Testamencie (scena kuszenia Chrystusa przez szatana).
Jakkolwiek jeżeli chcesz być oryginalna/ny możesz zamiast Biblii omówić w swojej pracy fragmenty buddyjskiej świętej księgi -Wedy lub Mahabharaty - tematyka szatana i sił nieczystych przedstawiana jest tam w sposób podobny do tego w Biblii. Możesz być jednak pewna/ny, że zaskoczysz komisję swą oryginalnością

Z innych utworów polecamy:

Goethe, Faust - motyw zaprzedania duszy diabłu
Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III - Szatan jest tu przedstawiany jako sprawca szaleństwa i opętania
Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, - Diabły w pewnym sensie przyczyniają się do działania na rzecz innych
Dante Alighieri, Boska komedia - Dante ma okazję zwiedzać 7 poziomów piekła i osobiście poznać diabła

Powrót na Górę