sobota, 6 grudnia 2008

Motyw Syberii w twórczości pisarzy doby XIX i XXw

Syberia jest jedną z największych i najmniej dostępnych krain geograficznych, powierzchnią przewyższa całą Europę.Kraina ta została poznana i przyłączona do Państwa Moskiewskiego stosunkowo niedawno, bo w XVI wieku. Z powodu niedostępności i wybitnie surowego klimatu, z czasem ziemie te stały się w miejscem zesłań ludzi ukaranych za wszelkiego rodzaju wykroczenia i przestępstwa. Począwszy od XVII stulecia zesłanie na Syberię odgrywało coraz większą rolę w rosyjskim systemie penitencjarnym, a karę wygnania wykorzystywano m.in. do przymusowej kolonizacji tych terenów. Z czasem zaczęto, zsyłać tam nie tylko więźniów kryminalnych, lecz również więźniów politycznych uznanych za winnych sprzeniewierzeniu państwo rosyjskiemu i jego polityce. Zesłanych na katorgę było również wielu Polaków. Wynikało to z tego, iż jednym z założeń władcy rosyjskiego było zniszczenie narodu polskiego. Polscy więźniowie trafiali tam za najmniejsze uchybienia wobec Rosji, za jakikolwiek brak subordynacji. Kara katorgi dla skazanych była niemal jednoznaczna ze śmiercią, bowiem wielu więźniów z powodu trudów podróży na miejsce nie docierało lub umierało z wycieńczenia w syberyjskich mrozach.
Wszystko to powoduje, iż Syberia stanowiła motyw występujący w twórczości wielu twórców doby XIX i XX wieku, gdyż właśnie ten okres przypadał na lata niewoli Rzeczpospolitej.

copyright prezentacje maturalne 2010

Powrót na Górę