piątek, 9 stycznia 2015

Lista tematów jakie możemy napisać.

Podejmujemy się każdego tematu, poniższa lista ukazuje tylko fragment naszych możliwości.Adaptacje filmowe – porównanie

Adaptacja filmowa dzieła literackiego [Przedwiośnie]
Adaptacja filmowa dzieła literackiego, jako sposób nowego spojrzenia na utwór. Omów na wybranych przykładach
Adaptacja filmowa i jej problemy. Porównaj wybrany film z jego literackim pierwowzorem.
Adaptacja filmowa wzbogaca czy zubaża dzieło literackie Porównując filmy z ich literackimi pierwowzorami, oceń adaptację
Adaptacja filmowa, a pierwowzór literacki. Ukaż podobieństwa i różnice na wybranych przykładach
Adaptacja utworów literackich, jako sposób ich interpretacji przez reżysera, scenarzystę... +PPT
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy.
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy
Adaptacje filmowe literatury światowej – dzieła wybitne czy chybione Przedstaw własną opinię w oparciu o wybrane przykłady
Adaptacje filmowe ostatnich lat. Porównaj wybrane filmy z ich literackimi pierwowzorami
Adaptacje filmowe powieści fantastycznych. Omów temat na wybranych przykładach.
Analizując wybrane przykłady dokonaj porównania dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.
Bohater filmowy, a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci. Omawiając zagadnienia odwołaj się do przykładów.
Bohater filmowy, a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci.
Bohater literacki a jego kreacja filmowa lub teatralna
Bohater literacki i jego kreacja filmowa.
Bohaterowie wybranej powieści Henryka Sienkiewicza a ich filmowe wcielenia. Przedstaw i porównaj literackie pierwowzory z kreacjami aktorskimi.
Detektywi w powieściach i adaptacjach filmowych. Omów temat na wybranych utworach XIX i XX wieku
Dokonaj analizy porównawczej kreacji świata w wybranej powieści fantasy i jej adaptacji filmowej.
Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi.
Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi adaptacjami
Dramaty W. Szekspira a ich współczesne adaptacje teatralne i filmowe .Omów na wybranych przykładach.
Dwie ekranizacje jednego dzieła literackiego [Szekspir]
Dwie realizacje filmowe jednego dzieła literackiego. Porównaj, analizując wybrane przykłady
Dzieła Szekspira i ich filmowe ekranizacje. Omów na wybranych przykładach
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa . Wykaż różnice języka i funkcje
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Omów temat na wybranych przykładach. [Szekspir]
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Wskaż różnice języka i funkcje.
Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach
Dzieło literackie a jego związek z wybranymi systemami filozoficznymi. Poddaj analizie zagadnienie. Uwzględnij kontekst epok.
Dzieło literackie i jego adaptacja. Omów udane przykłady realizacji filmowych.
Dzieło literackie jako sposób przekazywania wiedzy o psychice człowieka. Omów problem, ilustrując go przykładami z literatury.
Dzieło literackie jako tworzywo sztuki filmowej. Omów zagadnienie, odwołując się do adaptacji wybranego utworu literackiego.
Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa +PPT
Dzieło literackie, a jego filmowa adaptacja. W oparciu o Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i jego filmową adaptację Andrzeja Wajdy omów różnice między tymi dziedzinami, wynikające z odmiennych sposobów kreacji świata przedstawionego.
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację 2
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację
Film, jako dopełnienie dzieła literackiego. Omów te adaptacje, które stanowią oryginalną interpretację reżyserska.
Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru.
Filmowe adaptacje dzieł literackich.
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu i dokonaj jego oceny.
Filmowe ekranizacje Andrzeja Wajdy WESELE - ZIEMIA OBIECANA- PAN TADEUSZ W porównaniu z dziełami literackimi
Filmowe i literackie wizje końca świata. +PPT
Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady
Filmy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach
Język filmu a język literatury. Omów zagadnienie, porównując wybrane dzieło literackie i jego filmową adaptację
Język filmu a język literatury. Porównaj dzieło literackie z jego filmową adaptacją
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego różne filmowe adaptacje
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego adaptację
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację
Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.
Książki i filmy porównaj wybrane utwory literackie z ich ekranizacjami
Literatura a film. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego filmową adaptacją. Wskaż różnice w środkach artystycznego wyrazu.
Literatura i film fantasy jako sposób wypowiadania się na temat rzeczywistości. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Literatura na ekranie. Omów najciekawsze – Twoim zdaniem – Adaptacje dzieł literatury polskiej
Literatura, a film. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego filmową adaptacją. Wskaż różnicę w środkach artystycznego wyrazu.
Literatura, film i sieciowe gry komputerowe, jako formy komunikacji międzyludzkiej. Omów i oceń zjawisko na wybranych przykładach
Omów i oceń wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki literackiej.
Omów na przykładzie filmu i książki Diabeł ubiera się u Prady stosunek adaptacji do tekstu liter
Omów najciekawsze Twoim zdaniem adaptacje filmowe wybranych tekstów literackich powstałe po 2000 roku
Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Omów i poddaj ocenie ten problem.
Porównaj kreacje literackie i filmowe bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa +PPT
Porównaj kreacje literackie i filmowe bohaterów Lalki B. Prusa
Porównaj wybrane dzieła literackie z ich filmową ekranizacją.
Porównaj wybrane dzieło literackie i jego filmowa adaptacje
Porównaj wybrane filmowe adaptacje dziel literackich z ich pierwowzorami
Porównaj wybrane filmowe adaptacje dzieł literackich do ich pierwowzorów. Dokonaj oceny
Porównaj wybrany romans z jego filmową adaptacją
Porównanie dzieła literackiego z adaptacją filmową na podst. „Pianista”
Pośmiertne przestrzenie i ich funkcja w utworze literackim. Przedstaw bohaterów, którzy przekroczyli granicę życia i śmierci, wędrowali po zaświatach i powrócili do świata żywych.
Powieści XIX i ich ekranizacje (za przykłady Anne Karenine, Zbrodnie i Kare oraz Germinal).
Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptację +PPT
Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Oceń adaptację
Problemy filmowej adaptacji. Porównaj wybrany film z jego literackim pierwowzorem
Przedstaw filmowe ekranizacje A. Wajdy i porównaj je z dziełami literackimi.
Przedstaw sposób i formę ekranizacji opowiadań Iwaszkiewicza w filmach Andrzeja Wajdy
Przedstaw sposób i formę ekranizacji opowiadań Iwaszkiewicza w filmach Andrzeja Wajdy.
Przewrotność i złożoność ludzkich losów w twórczości wybranych pisarzy i filmach Woody Allena. Omów na przykładach.
Realizacje filmowe powieści Henryka Sienkiewicza. Porównaj pierwowzór literacki z wybranym filmem
Słynne adaptacje filmowe wielkich dzieł literackich. Które z nich, Twoim zdaniem, zasługują na szczególna uwagę? Uzasadnij sąd.
Twoja ulubiona adaptacja filmowa powieści i ich porównanie. [Władca pierścieni].
Twórczość J.R.R. Tolkiena a jej adaptacje filmowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Wybrana powieść i jej adaptacje. Analiza porównawcza
Zrecenzuj filmowe adaptacje wybranych powieści Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego

Arcydzieła
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Ferdydurke Gombrowicza.
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Pan Tadeusz Mickiewicza.
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – poezja Szymborskiej
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Szewcy Witkacego
Arcydzieła polskie - co możemy zaproponować Europie? Rozważ temat na wybranym przez siebie arcydziele literatury polskiej. – Treny Kochanowskiego.
Pisarze o ludzkiej godności i cierpieniu. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ( Faust Johana Wolfganga Goethego )
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. ( Hamlet Szekspira).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. („Lalka” Bolesława Prusa).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. („Początek” Andrzeja Szczypiorskiego).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. („Sto lat samotności” Gabriela Garcii Márqueza).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano.(„Dolina Issy” Czesława Miłosza).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. („Ferdydurke” Witolda Gombrowicza ).
To jest na pewno arcydzieło! Opinia o utworze zasługującym Twoim zdaniem na to miano. („Wieża” i „Inny świat” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego).
Twórczość J. Tuwima, jako kalejdoskop tematów, motywów i kierunków artystycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach


Autorzy i ich twórczość.

"Aby istnieć, człowiek musi się buntować” (A. Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich. Oceń ich postawę.
„Artysta nie może oddzielić się od niedoli świata. Rozwiń myśl A. Camusa odwołując się do XX-wiecznych utworów literatury polskiej i obcej.
„Cały świat to teatr”- William Szekspir. Zaprezentuj koncepcje świata jako teatru w wybranych utworach.
„Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać'”(A. Szczypiorski) Jak rozumiesz te słowa? Omawiając zgodnie, odwołaj sie do wybranych utworów literackich.
„Czymże jest człowiek w przyrodzie” (B. Pascal) Jakie odpowiedzi na pytanie sformułowane przez filozofa niesie literatura Podstawą rozważań uczyń dowolnie wybrane utwory.
Analizując wybrane dzieła Adama Mickiewicza omów ich związek
Analizując wybrane utwory Z. Herberta i W. Szymborskiej, rozważ funkcję ironii w poezji współczesnej.
Andrzej Wajda i jego filmowe widzenie polskiej literatury.
Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
Artysta jako bohater literacki. Omów temat na podanych przykładach
Autor i jego antyczne i biblijne wzory. Omów na wybranych przez siebie przykładach
Cechy stylu ulubionego pisarza. Omów poddając analizie wybrane utwory.
Charakterystyczne cechy pisarstwa Olgi Tokarczuk
Conrad i Camus dwie propozycje moralne bliskie czy przeciwne Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów. Cyprian Kamil Norwid – nietypowy romantyk. Udowodnij tezę na podstawie „Promethidionu” i wybranych wierszy poety.
Cyprian Kamil Norwid nietypowy romantyk.
Czysta Forma Stanisława Ignacego Witkiewicza - na przykładzie wybranego dramatu Witkacego przedstaw założenia tej koncepcji i jej realizację.
Dekalog bohaterów wierszy Z. Herberta. Przedstaw i oceń na wybranych przykładach.
Epizod tomaszowski i inowłodzki Juliana Tuwima. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów poety +PPT
Fenomen popularności pisarza. Wyjaśnij, na czym polega wyjątkowość wybranego przez ciebie twórcy.
Filozofia życia w twórczości Paulo Coelho. Omów zagadnienie, przywołując... +PPT
Filozofia życiowa Jana Kochanowskiego. Scharakteryzuj postawę poety na przykładzie celowo dobranych utworów poety.
Filozoficzne przesłanie twórczości Paula Coelho. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści tego autora
Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach 2
Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach
Joseph Conrad o honorze. Omów motyw honoru, analizując celowo dobrane lektury pisarza
Kim jest Pan Cogito. Scharakteryzuj i określ funkcję bohatera wierszy Herberta.
Kochanowski - poeta kondycji ludzkiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia, opierając się na interpretacji wybranych tekstów renesansowego twórcy
Koncepcja ludzkiego losu w dziełach pisarzy dwóch różnych epok literackich. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów
Koniec świata staje się już (Czesław Miłosz)-różne ujęcia obrazu końca świata. Rozważ problem na wybranych przykładach
Konstanty Ildefons Gałczyński jako poeta szarlatan. Przedstaw twórczość tego artystycznego indywidualisty.
Krajobraz tatrzański w wierszach Kazimierza Przerwy - Tetmajera i Jana Kasprowicza. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady
Laura i Filon” Karpińskiego jako przykład sielanki sentymentalnej.
Leopold Staff - poeta trzech pokoleń. Scharakteryzuj nurty w jego twórczości na wybranych przykładach wierszy
Leśmianowskie światy i zaświaty. Scharakteryzuj sposoby kreacji świata przedstawionego w twórczości tego poety.
Literackie inspiracje w kompozycjach muzycznych Czesława Niemena i interpretacjach Marka Grechuty.
Mistrzyni krótkiej formy- Maria Pawlikowska Jasnorzewska. Omów cechy warsztatu poetki odwołując się do wybranych wierszy z XX-lecia międzywojennego
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Cyprian Kamil Norwid.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Poezja Tadeusza Różewicza.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Julian Tuwim.
Moje fascynacje literaturą, opisz dorobek wybranego pisarza i uzasadnij swój wybór- Wisława Szymborska.
Myśl Aleksandra Świętochowskiego uczyń mottem rozważań nad rolą literatury. wykorzystaj znane ci dzieła.
Myśl Z. Herberta „Literatura dzieli z człowiekiem jego samotność i potrzebę przeciwstawienia się złu”, potraktuj jako motto rozważań o funkcjach literatury
Obraz świata w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego. Przedstaw na wybranych przykładach.
Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków
Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj ewolucje ballad, odwołując się do wybranych przykładów
Okiem poety i reportera. Konflikty i cierpienia współczesnego świata w polskiej literaturze najnowszej....
Omów koncepcję bohatera tragicznego na przykładzie utworów jednego autora [Szekspir].
Omów sposób wykorzystania motywów literackich, malarskich, muzycznych i architektonicznych w filmach Stanleya K +PPT
Osobliwości stylu Bruno Szulza. Omów sposób kreacji świata przedstawionego w „Sklepach cynamonowych”
Osobliwości stylu wybranej osoby publicznej. Omów, odwołując się do przykładów
Pan Cogito Zbigniewa Herberta wobec najważniejszych zjawisk i problemów współczesności. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
Pan Cogito, jako najpopularniejszy bohater literacki XX- wiecznej poezji polskiej. Scharakteryzuj te postać, odwołując się do wybranych wierszy Herberta
Pisarz jako twórca własnego języka i świata. Omów na przykładzie ulubionego autora- Schulz
Pisarze o ludzkiej godności i cierpieniu. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
Poeci i pisarze o sobie samych. Omów zjawisko wątków biograficznych w literaturze i sztuce
Poeta jako twórca własnego języka i świata. Omów na przykładzie ulubionego autora
Poeta osobny- Cyprian Kamil Norwid. Przedstaw sylwetkę poety i dorobek artystyczny i odpowiedz co stanowi o wyjątkowości jego twórczości.
Pokaż indywidualność twórczą Wisławy Szymborskiej jako poetki współczesnej. Odwołaj się do wybranych utworów.
Polscy nobliści XX wieku w dziedzinie literatury. Omów ich osiągnięcia i wkład w literaturę Polską i światową.
Polubić, to znaczy „zrozumieć poezję - interpretacja wiersza T. Różewicza „ Włosek poety”.
Przedstaw antagonizm wieszczów Mickiewicza i Słowackiego w oparciu i o ich biografie i twórczość
Przedstaw literackie, malarskie i historyczne inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego
Przedstaw literackie, malarskie i historyczne inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego2
Przedstaw specyfikę reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i omów stosowane w nich zabiegi artystyczne
Refleksje antropologiczne w poezji Wisławy Szymborskiej. Zanalizuj celowo wybrane wiersze poetki
Rej i Kochanowski ocen postawy twórcze.
Rola dekalogu we współczesnym świecie na podstawie filmów Krzysztofa Kieślowskiego
Różewicz-nihilista, antypoeta? Odpowiedz na pytanie odwołując się do poezji Tadeusza Różewicza.
Rzeczywistość polska w filmowych dziełach Andrzeja Wajdy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
S. Wyspiański artysta wszechstronny, udowodnij analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne tego artysty.
Scharakteryzuj i porównaj przyszłość i teraźniejszość w wybranych utworach Stanisława Lema
Scharakteryzuj twórczość polskiego noblisty analizując reprezentatywne tekst
Skomentuj przesłanie twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta odwołując się do wybranych utworów literackich.
Stanisław Wyspiański jako artysta wszechstronny
Stanisław Wyspiański-malarz, dramaturg, poeta... Zaprezentuj sylwetkę twórczą artysty
Sylwetka poetycka Juliana Tuwima, omów na podstawie wybranych wierszy.
Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła
Szekspir jako inspiracja dla literatury i filmu +PPT
Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.
Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł 2
Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
Tęsknota do ładu świata i wiara w możliwości ocalenie człowieka w twórczości Czesława Miłosza
Treny Jana Kochanowskiego - dzieło Polskie Europejskie Uniwersalne Przedstaw swoje stanowisko w oparciu o analizę tekstu
Twórca osobny- William Szekspir. Przedstaw sylwetkę pisarza i dorobek twórczy i odpowiedz co stanowi o wyjątkowości jego twórczości.
Twórcy o swoim życiu dla potomnych Omów zjawisko wątków biograficznych w literaturze i sztuce
Twórczość a biografia. Zanalizuj stosowne teksty i omów, w jaki sposób wybrany pisarz, poeta odzwierciedla swoje życie we własnej twórczości
Twórczość J. Tuwima, jako kalejdoskop tematów, motywów i kierunków artystycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Twórczość Jana Twardowskiego jako gra z tradycją i kulturą współczesną
Twórczość Jana z Czarnolasu jako wyraz renesansowej filozofii życia. Przedstaw temat na wybranych przykładach
Tyle wiemy o sobie , ile nas sprawdzono(W.Szymborska) Rozwiń te myśl w odniesieniu do wybranych utworów literatury okupacyjnej
Uzasadnij znaczenie słów Adama Asnyka, że „każda epoka ma swe własne cele”. Swoje stanowisko przedstaw na podstawie dwóch wybranych epok literackich
Widzenie współczesnego świata i człowieka w poezji T. Różewicza. Przedstaw problem na przykładzie utworów wydanych na przełomie XX i XXI wieku
Wojciech Cejrowski, jako podróżnik, gawędziarz, pisarz. Omów problem odwołując się do wybranych tekstów
Wyjaśnij na czym polega fenomen powieści Sienkiewicza.
Wyspiański, jako artysta wszechstronny - omów temat na wybranych przykładach plastycznych i literackich.
Zagadnienia moralne w twórczości Stefana Żeromskiego. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów
Zaprezentuj dorobek jednego z twórców malarstwa barokowego. Przedstaw najważniejsze fakty z biografii artysty, wskaz tematykę jego dziel, omów cechy charakterystyczne stylu indywidualnego, najbardziej znane i reprezentatywne obrazy.
Zaprezentuj osiągnięcia artystyczne wybitnego, polskiego artysty (kompozytora, malarza, aktora, reżysera). Dokonaj analizy wybranych dzieł.
Zaprezentuj swoje fascynacje literackie twórczością wybranego polskiego pisarza.
Zaprezentuj sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego jako poety, malarza i artysty wszechstronnego. Wykorzystaj wybrane dzieła
Znaczenie poezji Czesława Miłosza. Omów w oparciu o dowolnie wybrane wiersze poety.
Znaczenie poezji Juliusza Słowackiego. Omów w oparciu o dowolnie wybrane wiersze poety.


Biografie
Bibliografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza Mickiewicz.
Biografia – kluczem do odczytania dorobku literackiego Stanisława Staszica.
Biografia jak klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw na wybranych przykładach
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza - Jan Kochanowski.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. (Kochanowski i Mickiewicz)
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów na wybranych przykładach.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranym przykładzie Baczyński.
Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, opierając się na dziełach wybranych.
Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu omów związek między życiem artysty a jego twórczością- Dostojewski
Biografia Leonarda da Vinci kluczem do interpretacji jego twórczości.
Biografia Leonarda da Vinci kluczem do interpretacji jego twórczości.
Biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza. Uzasadnij słuszność tej tezy (Borowski)
Biografia pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie (Maria Konopnicka).
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Borowski
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza Kochanowski.
Biografia, jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów zagadnienie, odwołując się do pisarstwa - A. Mickiewicz.
Curriculum vitae kluczem do odczytania twórczości pisarza. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Omów twórczość Jana Kochanowskiego na tle epoki.
Prawda i mit w powieściach Dana Browna. Omów zagadnienie dokonując interpretacji przynajmniej trzech powieści.
Przeanalizuj obecność i funkcje materiału historycznego w twórczości Adama Mickiewicza.
Reporterskie mistrzostwo Ryszarda Kapuścińskiego. Odwołując się do wybranych tekstów pisarza, omów temat.
Wyjaśnij na podstawie analizy wybranych utworów danego autora, czy biografia Adama Mickiewicza może być kluczem do interpretacji jego dzieł.


Czarny charakter - negatywny bohater

Bohater negatywny w literaturze. przedstaw różne kreacje w wybranych utworach.
Czarne charaktery historii miłosnych. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych
Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Omów funkcje bohatera negatywnego na wybranych przykładach.
Czarny charakter w literaturze. Analizując wybrane przykłady, podaj powód kreowania takich postaci.
Kreacja bohatera negatywnego (czarnego charakteru). Przedstaw różne typy postaci, odnosząc się do kontekstu historyczno-literackiego. Sformułuj wnioski.
Kreacja bohatera negatywnego „czarnego charakteru”. Przedstaw i porównaj wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok literackich
Kreacje postaci negatywnych w literaturze. Przedstaw, dokonując analizy wybranych przykładów
Negatywny bohater, czarny bohater. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich
Negatywny bohater, czarny charakter. Na podstawie dzieł literackich z wybranych epok określ sposób i cel ich kreowania.
Negatywny bohater, czarny charakter. Zanalizuj temat na przykładzie wybranych utworów.
Omów sposoby i cele kreowania bohatera negatywnego, odwołując się do wybranych przykładów.


Epoki literackie

„Ballady i romanse”- charakterystyka tomu otwierającego polski romantyzm. Objaśnij funkcje dominujących motywów.
„Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” - odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza
Antyk a średniowiecze – dwa spojrzenia na człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Cechy stylu barokowego.
Dokonaj porównania renesansowej i barokowej wizji człowieka. W opracowaniu tematu odwołaj się do wybranych tekstów kultury obu epok
Dwudziestolecie międzywojenne wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce.
Filozofia, architektura, literatura średniowiecza jaka wizje świata prezentuje, rozważ problematykę na wybranych przykładach
Filozoficzne inspiracje w literaturze Młodej Polski.
Folklor jako źródło inspiracji w romantyzmie. Omów na wybranych przykładach z literatury.
Gatunki literackie w romantyzmie. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury polskiej.
Ideał piękna w literaturze, malarstwie, architekturze dwóch następujących po sobie epok. Przedstaw i porównaj
Jak literatura romantyzmu i pozytywizmu ujmowała problem powinności obywatela wobec narodu?.
Jak romantycy rozumieli wolność Omów problem na podstawie dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
Jak twórcy Młodej Polski realizowali postulat syntezy sztuk. Omów na przykładzie Wesela oraz innych wybranych tekstów z epoki.
Każda epoka ma swe własne cele.
Klasyczne wzorce w literaturze renesansu.
Koncepcja losu ludzkiego w antyku i w dziełach Szekspira. Porównaj ujęcia motywu, zestawiając wybrane utwory
Kreacja świata i człowieka w epoce modernizmu. Przedstaw problem w oparciu o utwory tego okresu
Kryteria oceny wartości człowieka w epoce pozytywizmu. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Literacka ocena polskiego mieszczaństwa w epoce pozytywizmu, Młodej Polski i XX lecia międzywojennego.
Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat, analizując wybrane przykłady
Literatura i sztuka powojenna oraz współczesność wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Memento mori w średniowieczu i baroku. Porównaj funkcjonowanie motywu, analizując wybrane teksty literackie.
Młoda Polska wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
Nowele literatury pozytywizmu wobec haseł epoki, zanalizuj celowo wybrane utwory
Obraz człowieka i natury w liryce sentymentalnej.
Obraz społeczeństwa polskiego w wybranych tekstach literatury renesansu i romantyzmu
Odwołując się do biografii wybranych twórców i ich dzieł, porównaj rolę artysty w romantyzmie i pozytywizmie.
Omów cechy pejzażu romantycznego Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.
Omów światopogląd człowieka baroku na przykładzie wybranych utworów literackich.
Omów wpływ epoki na kształtowanie bohaterów literackich, posługując się wybranymi przykładami
Oświeceniowe wzorce i antywzorce. Przedstaw i omów w wybranych utworach literackich
Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro narodu. Omów ich postawę i poglądy analizując wybrane teksty.
Porównaj estetykę renesansu i baroku na przykładzie dzieł literackich i plastycznych.
Porównaj i oceń wzory osobowe dwóch epok w kontekście światopoglądowym, filozoficznym i społecznym...
Pozytywizm wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Przedstaw barok w literaturze, rzeźbie, malarstwie i architekturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich.
Przedstaw poezję dwudziestolecia międzywojennego Jako wyraz charakteru epoki.
Renesansowa filozofia życia wyrażona w utworach Jana z Czarnolasu. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Renesansowa harmonia i barokowy niepokój. Rozważ zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
Scharakteryzuj poezję barokową na przykładzie twórczości wybranego poety tej epoki.
Scharakteryzuj styl i język wybranej epoki literackiej na przykładzie dwóch reprezentatywnych dla niej pisarzy (Romantyzm).
Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.
Udowodnij, że każda epoka ma swe cele, odwołując się do założeń filozoficznych, estetycznych oraz przykładów literackich wybranych epok.
Wiek XX - wiek autobiografii. Omów temat na wybranych utworach literackich XX wieku.
Wpływ filozofii Nietzschego oraz Schopenhauera na literaturę Młodej Polski.
Wpływ filozofii oświeceniowej na twórczość pisarzy tego okresu. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.
Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury.
Zadania stawiane literaturze. Omów temat na wybranych przykładach historycznej biografii epok.
Zaprezentuj dorobek jednego z twórców malarstwa barokowego. Przedstaw najważniejsze fakty z biografii artysty, wskaz tematykę jego dziel...
Zbadaj czy dzieła literackie, malarskie i muzyczne, które powstały w tej samej epoce są zbieżne pod względem artystycznym i ideologicznym.
Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Żywotność tradycji antycznej w literaturze i w wybranej dziedzinie sztuki. Przedstaw temat analizując różne przykłady.
Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.


Gatunek, kierunek, nurt

Afirmacja, dekadentyzm i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich
Analizując wybrane tematy omów bogactwo gatunków literatury antyku
Analizując wybrany utwór literacki przedstaw wyróżniki gatunkowe powieści psychologicznej XXw.
Art Nouveau (Nowa Sztuka) jako kierunek w literaturze i sztuce. Omów na wybranych tekstach kultury
Awangarda w literaturze i sztuce. Omów wybrane przykłady.
Ballada literacka i muzyczna - podobieństwa i różnice. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach
Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucje, analizując wybrane utwory polskich pisarzy rożnych epok.
Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich.
Dramat antyczny, szekspirowski i romantyczny. Wskaż podobieństwa i różnice.
Dramat jako gatunek literacki na przestrzeni wieków. Prześledź ewolucję od antyku do modernizmu na wybranych przykładach.
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje na wybranych przykładach dzieł +PPT
Epopeja homerycka, narodowa, chłopska. Na podstawie Iliady, Pana Tadeusza i Chłopów... +PPT
Esej jako przestrzeń wolności twórcy. Omów zagadnienie, odwołując się do esejów polskich pisarzy XX wieku.
Ewolucja ballady. Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów
Ewolucja wybranego gatunku literackiego na przełomie epok.
Felieton w literaturze polskiej - przedstaw historię oraz zanalizuj przykładowe realizacje gatunku.
Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Folklor jako inspiracja pisarzy rożnych epok .Omów na wybranych przykładach
Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, W które ja wszytki kładę tajemnice swoje - fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego.
Funkcje bajki i legendy w dziele literackim. Zanalizuj zagadnienie na przykładach wybranych z literatury romantyzmu i pozytywizmu.
Futuryzm i jego wcielenia w literaturze polskiej. Omów przykłady, określ ich znaczenie.
Grecka tragedia - przedstaw, na wybranych przykładach, genezę, charakter oraz funkcje gatunku.
Impresja a ekspresja. Porównaj dwa spojrzenia na świat i człowieka w literaturze oraz malarstwie.
Impresjonizm - literatura i malarstwo. Omów rożne środki artystycznego wyrazu oraz ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury
Impresjonizm w literaturze Młodej Polski i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, porównując wybrane utwory
Jaką funkcję pełni parabola w literaturze XX wieku Omów na wybranych przykładach.
Komedia jako gatunek literacki. przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów różnych epok.
Komedia w literaturze - jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągniecia. Dokonaj analizy, przywołując przykłady z różnych epok
Komedia w literaturze polskiej. Analizując wybrane komedie omów ich cechy i pełnione funkcje.
Komedia źródłem wiedzy o człowieku. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Komiks - „papka dla umysłu czy jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego.
Moralistyka i filozofia w bajkach na przestrzeni epok. Omów problem, opierając się o teksty z literatury polskiej i powszechnej
Nadrealizm w różnych tekstach kultury. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Naturalistyczna wizja losu biedaka. Omów zagadnienie.
Naturalizm w literaturze polskie. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich
Nowela jako gatunek literacki. Analizując celowo wybrane utwory omów ewolucję noweli. Uwzględnij kontekst kulturowy.
Styl gotycki w architekturze, literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie zebranego materiału.
Omów ewolucję treny jako gatunku literackiego, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok
Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości w literaturze (symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście wybrane utwory literackie
Omów, odwołując się do przykładów, klasycyzm w literaturze, malarstwie, rzeźbie i architekturze.
Parenetyczna funkcja literatury staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.
Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
Przedstaw ewolucję sonetu jako gatunku literackiego.
Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku.
Reportaż literacki - tradycje, gatunek, tematy, funkcja społeczna, stosunek do literatury. Omów, poddając analizie wybrane przykłady
Rola i znaczenie poezji w życiu człowieka. Omów na przykładzie twórczości wybranego poety
Różnorodność tematyczna sonetu . Omów temat na przykładach pochodzących z trzech różnych okresów literackich
Sarmatyzm i jego ocena w późniejszych utworach. Omów na wybranych przykładach z literatury
Satyra jako gatunek literacki. Przedstaw ewolucje gatunki na podstawie utworów z różnych epok
Satyra, ironia, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Odwołaj się do wybranych utworów.
Sonet na przestrzeni wieków. Omów różnorodność tematyczną gatunku w rożnych epokach na wybranych przykładach
Styl gotycki w architekturze, literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie zebranego materiału.
Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.
Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła
Symbolizm w literaturze a symbolizm w malarstwie. Porównaj metody twórcze na wybranych przykładach z okresu modernizmu.
Teatr antyczny - dokonaj analizy wybranej komedii, tragedii bądź porównaj różne utwory autorów
Tendencje naturalistyczne w literaturze XX i XIX wieku. Wyjaśnij pojęcie przytaczając wybrane utwory.
Topika baśniowa w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy. Omów na wybranych przykładach.
Topika baśniowa w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy
Tren jako gatunek literacki. Zaprezentuj odmiany klasycyzmu na przykładzie twórczości J. Kochanowskiego, L. Staffa i Z. Herberta.
Związki literatury z baletem. Przedstaw i porównaj wybrane sztuki Williama Szekspira i lub innych twórców

Historia

Bohaterowie historyczni w Potopie Henryka Sienkiewicza. Omów na wybranych przykładach.
Człowiek a historia. Jak historia rujnuje i zmienia życie jednostek? Omów na wybranych przykładach.
Emigracja po drugiej wojnie światowej jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.
Historia inspiruje twórców literatury.
Historia jako czynnik determinujący ludzki los.
Historia jako siła determinująca ludzki los. Charakteryzując wybranych bohaterów z literatury, przedstaw ich postawy i wybory moralne.
Historia jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach utworów
Historia jest „godziną próby", „doświadczeniem" ujawniającym wielkość, ale i obnażającym ułomność człowieczeństwa. Omów temat na wybranych przykładach.
Historia, jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
Historyczna zmienność pojęcia patriotyzmu w literaturze XIX i XX wieku. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
Hymny - ich problematyka i forma. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Inspiracje historyczne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Jaki był wiek XX? Opisz i omów minione stulecie według historycznej biografii wieku, podpartej przykładami literackimi.
Jednostka uwikłana w historię. Przedstaw zagadnienie katastrofizmu, odwołując się do przykładów z literatury
Losy mieszkańców Kresów podczas okupacji sowieckiej przedstawione w literaturze, malarstwie i innych formach artystycznych
Omów sposoby odwoływania się do historii we współczesnych powieściach.
Portrety postaci historycznych w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Postacie historyczne bohaterami utworów literackich.
Postacie historyczne w wybranych utworach. Przedstaw i porównaj prawdę historyczną z literacką kreacją
Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne funkcje w utworach z różnych epok.
Przedstaw różne koncepcje theatrum mundi, analizując wybrane utwory dwóch epok.
Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.
Przedstaw stosunek do przeszłości narodowej w wybranych utworach H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego.
Wielkie kart naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego.
Wizje historii w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów
Wpływ historii naszego narodu na tematykę utworów literackich.
Wybrane wydarzenia historyczne oraz ich literackie i malarskie interpretacje.
Wydarzenia historyczne inspiracją dla polskich twórców. XIX i XX w.
Wydarzenia historyczne odzwierciedlone w literaturze i muzyce. Omów temat na wybranych przykładach.
Wyzwanie historyczne może spowodować pozytywną przemianę człowieka? Omów na wybranych przykładach.
Zaprezentuj jak ważne wydarzenia historyczne utrwalili pisarze filmowcy i malarze
Zinterpretuj, w jaki sposób twórcy kultury wykorzystują wydarzenia historyczne, jako inspirację artystyczną w swoich dziełach. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.


Humor, żart, groteska
Co śmieszyło dawniej, co nas śmieszy obecnie? Przedstaw to zagadnienie uwzględniając wybrane teksty od Figlików Mikołaja Reja do Kabaretu Moralnego Niepokoju
Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcję groteski na wybranych przykładach z literatury
Groteska jako sposób opisu świata przedstawionego. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Groteska jako sposób przedstawienie świata. Omów na wybranych przykładach literackich
Groteska w kreowaniu wizji świata i człowieka. Omów na wybranych przykładach.
Groteska w literaturze polskiej.
Groteska w poezji polskiej.
Humor i satyra w tekstach piosenek współczesnych zespołów muzycznych. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego przez siebie materiału.
Humor, żart, ironia, groteska w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Humor w literaturze - rozwiń temat, analizując wybrane dzieła z kilku epok.
Kabaret jako zjawisko kulturowe XX wieku. Przedstaw ewolucję jego funkcji oraz formy na wybranych przykładach
Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Analizując i porównując wybrane przykłady literackie i z innych
Komedia w literaturze polskiej, jej podstawowe funkcje i najwybitniejsze osiągnięcia. Omów na przykładach
Komiks jako nowa forma literacka i jego forma. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów
Komizm słowny i jego rola. Podejmij analizę zjawiska na przykładzie wybranych tekstów literackich
Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach Moliera. Omów temat sięgając do dzieł wspomnianego mistrza.
Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
Prawda historyczna a literackie interpretacje historii. Scharakteryzuj problem na podstawie wybranych tekstów literackich
Przykłady parodii w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Różne rodzaje komizmu w piosence kabaretowej. Dokonaj analizy wybranych utworów
Satyra, ironia, żart… czyli jak uleczyć świat śmiechem. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Satyra, karykatura i kabaret jako sposoby reakcji na nieakceptowane zjawiska społeczne i polityczne. Omów na wybranych przykładach
Satyra, parodia, groteska jako metody demaskowania rzeczywistości. Rozważ temat na wybranych przykładach
Śmiech - uczy, bawi, piętnuje. Omów na wybranych przykładach dzieł Moliera.
Śmiejmy się z siebie - Polacy w krzywym zwierciadle. Omów na wybranych przykładach z literatury współczesnej.
Tragizm, jako kategoria estetyczna i problem egzystencjalny. Omów analizując teksty literackie różnych epok
Współczesny kabaret - jego rodowód i korelacje sztuk w nim funkcjonujących. Omów na wybranych przykładach.


Język
„Język na usługach propagandy”. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy
Akcent wyrazowy we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko i jego funkcje w języku polskim
Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Analiza zapożyczeń z mitologii nordyckiej w trylogii J.R.R Tolkiena ,,Władca Pierścieni".
Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stad się narzędziem manipulacji.
Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
Błąd a innowacja językowa. Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady.
Błąd językowy jako źródło komizmu +PPT
Błąd językowy jako źródło komizmu.
Błędy językowe. Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy
Czy język może być przedmiotem Manipulacji. Zaprezentuj problem odwołując się do wybranych przykładów
Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów zagadnienie, zwracając uwagę na cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów.
Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne, zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny
Dokonaj analizy języka specjalistycznego wybranego przez Ciebie zawodu.
Dokonaj analizy języka urzędników pod kątem poprawności, opierając się na dowolnym materiale
Dokonaj analizy słownictwa specjalistycznego wybranego przez Ciebie zawodu.
Dokonaj porównania języka mówionego i pisanego. Omów różnice pomiędzy tymi dwoma aktami mowy
Frazeologizmy w polszczyźnie - omów zjawisko, przedstaw ich funkcjonowanie oraz komunikacyjne wartości.
Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.
Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów.
Funkcje tekstów językowych. Omów na wybranych przykładach.
Język ezopowy, jego cechy i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach
język ezopowy w noweli i powieści pozytywistycznej
Język filmu i język literatury porównanie dzieła literackiego z jego filmowa adaptacją.
Język Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.
Język horoskopów prasowych. Przedstaw jego charakterystyczne cechy na zgromadzonym przez siebie materiale
Język i jego działanie - wyjaśnij pojęcie aktu mowy.
Język instrukcji. Zanalizuj pod kątem poprawności językowej wybrane fragmenty tekstów instrukcji obsługi sprzętu RTV i lub AGD. Omów typ zauważonych błędów oraz określ ich wpływ
Język instrukcji. Zanalizuj wybrane fragmenty tekstów instruktażowych pod kątem ich poprawności językowej, komunikatywności i przydatności.
Język jako system znaków - zdefiniuj, na czym może polegać systemowość języka, określ charakter znaku językowego oraz zastanów się nad możliwościami komunikacyjnymi mowy.
Język jako środek manipulacji odbiorcą. Na przykładzie literatury XX w.
Język kazań i jego funkcje - dokonaj analizy wybranych przykładów.
Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. Scharakteryzuj na dowolnych przykładach
Język miłosnych wyznań dawniej i dziś.
Język mówiony współczesnej młodzieży. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.
Język pamiętników i dzienników - zbadaj i omów na wybranych przykładach.
Język poezji modernistycznej. Scharakteryzuj środki językowe, analizując wybrane wiersze tej epoki.
Język poezji- omów cechy charakterystyczne dla liryki bazując na dowolnym materiale
Język prasy młodzieżowej – jaki obraz świata kreuje? Zaprezentuj zgromadzony przez siebie materiał źródłowy i dokonaj analizy.
Język prasy. Ocen stopień komunikatywności wybranych nagłówków z gazet.
Język propagandy. Analiza funkcji perswazyjnej w zebranym materiale.
Język sms-ów. Zastanów się, czy jest on bliższy językowi pisanemu, czy mówionemu
Język w służbie satyry dawniej i dziś. Na wybranych przykładach zanalizuj i porównaj język dawnych i współczesnych tekstów
Język współczesny kabaretu. Omów na wybranych przykładach sposoby budowania efektów komicznych i satyrycznych
Język wydarzeń miłosnych, zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia na wybranym materiale literackim
Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich
Język wyznań miłosnych. Zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia analizując wybrane przez siebie przykłady literackie i/lub filmowe
Język zakochanych w literaturze.
Język, jako narzędzie komunikacji. Przedstaw różne funkcje języka ilustrując je wybranymi tekstami.
Język, jako narzędzie manipulacji i obrony przed nią. Omów zagadnienie, przywołując teksty polskie powstałe po 1945 roku.
Język, jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie wykorzystując przykłady z literatury i prasy.
Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków.
Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Krasomówstwo, sztuka wymowy, umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy jako cecha charakterystyczna publicystyki. Omów na dowolnych
Literatura faktu a powieść reportażowa. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykłady.
Meandry polskiej ortografii - zanalizuj podstawowe reguły i problemy ortograficzne spotykane przez piszącego po polsku.
Mechanizmy powstawania błędów językowych w sprawozdaniach sportowych.
Moda językowa. Omów na wybranych przykładach
Moda na słowa. Omów sposób funkcjonowania słów natrętnie pojawiających się w komunikacji codziennej oraz języku radia i telewizji
Na podstawie analizy narracji utworów literackich (np. M. Hłaski, S. Mrożka, M. Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.
Na podstawie zgromadzonego materiału dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich.
Neologizmy i ich funkcje. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Neologizmy w języku współczesnej młodzieży. Omów ich funkcję w komunikowaniu
Odmiana polszczyzny pisana oraz mówiona - scharakteryzuj ich właściwości na podstawie przykładów.
Omów cechy języka współczesnych środków komunikowania się np. SMS, e-mail, Gadu-Gadu [na wybranych przykładach]
Omów funkcje stylizacji środowiskowej w wybranym utworze literackim B. Prus Lalka.
Omów wpływ języka prasy, telewizji i radia na język współczesnego człowieka
Omów zabawy i żarty językowe. W jaki sposób powstają, do jakich zjawisk nad odsyłają. Odwołaj się do wybranych przez siebie
Omów zabawy i żarty językowe. W jaki sposób powstają, do jakich zjawisk nas odsyłają Odwołaj się do wybranych przez siebie
Oryginalność języka w „Pamiętniku z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego.
Poetyckie zabawy językiem w XX wieku
Poezja jako wyraz nieufności do języka. Omów zjawisko na przykładzie twórczości Stanisława Barańczaka.
Polszczyzna twoich rówieśników. Omów to zjawisko, wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał językowy. Spostrzeżenia odnieś do kryteriów poprawności językowej.
Porównaj język i styl dwóch wybranych czasopism.
Pożyczki, wyrazy obce w kontekście dawnej i współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach
Przedstaw analizę artystycznych funkcji języka mówionego w poezji współczesnej.
Przedstaw język jako narzędzie manipulacji w powieści G. Orwella Rok 1984
Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych.
Przedstaw na przykładach reguły rządzące udaną konwersacją.
Przedstaw wpływ języka blogów na współczesną polszczyznę, odwołując się do wybranych przykładów.
Omów funkcje językowe przysłów ludowych, opierając się na wybranych przykładach.
Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na dwóch przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
Różne środowiska- różne sposoby komunikowania się. Scharakteryzuj cechy języka wybranych grup środowiskowych wykorzystując zebrany materiał językowy.
Scharakteryzuj i omów kreacyjną funkcję języka. Omów na wybranym materiale
Scharakteryzuj język negocjacji na wybranych przykładach
Scharakteryzuj język wybranego bohatera z utworów Henryka Sienkiewicza
Scharakteryzuj kształt językowy życzeń noworocznych.
Scharakteryzuj metodę pisarską wybranego twórcy ( lub twórców )piszącego o zagładzie II wojny światowej
Scharakteryzuj na przykładach język poetycki (styl artystyczny).
Semantyka w języku polskim. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Sens i język graffiti
Słowa rodzą się, żyją, umierają. Prześledź ten proces, analizując formy grzecznościowe, używane w polszczyźnie dawnej i współczesnej
Specyfika języka bohaterów literatury science-fiction. Omów na przykładach wybranych utworów.
Sposoby indywidualizacji języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różny.
Stosowanie wyrazów potocznych w literaturze pięknej. Omów zjawisko i jego znaczenie na przykładzie wybranych wierszy
Styl i język listów dawniej i dzisiejszych SMS-ów i e-maili. Scharakteryzuj zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
Sztuka przekonywania a manipulacja językowa porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych
Sztuka przekonywania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków językowych na przykładzie wybranych tekstów.
Sztuka współczesnego reportażu. Omów specyfikę gatunku i jego odmiany, odwołując się do wybranych tekstów XX i XXI wieku
Środki językowego wyrazu w poezji dla dzieci. Omów, analizując wybrane utwory.
Tak mówi młodzież polska przełomu XX i XXI wieku. Omów język wybranych
Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
Tak mówił jeszcze mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj sposoby wypowiadania się tych dwóch pokoleń
Tak się nie mówi – błędy językowe
Teoria aktów mowy. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Tolerancja - modne dziś słowo czy wartość niezbędna od wieków w życiu człowieka
Utwór literacki jako ścisła, językowa konstrukcja. Zanalizuj projekty teoretyczne oraz same wiersze T. Peipera i J. Przybosia jako przykład awangardy w literaturze.
W jaki sposób można gestem, postawą, miną wzmocnić wypowiedź językową. Analizując zagadnienie, posłuż się przykładami
W jaki sposób można gestem, postawą, miną wzmocnić wypowiedź językową. Analizując zagadnienie, posłuż się przykładami
W jakim stopniu mówimy taką samą polszczyzną Zbadaj zróżnicowanie oraz jego przyczyny we współczesnym języku.
W kontekście językowych badań o imionach wyjaśnij zjawisko mody imienniczej +PPT
Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności.
Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy z czytelnikiem.
Zanalizuj rolę interpunkcji w formowaniu znaczenia tekstu.
Zanalizuj zjawisko akcentu w języku polskim.
Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na przykładzie wybranych utworów polskich.
Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C. K. Norwid, B. Leśmian, M. Białoszewski)
Zasady skutecznego komunikowania, omów na wybranych przykładach
Zjawisko dowcipu językowego. Omów na wybranych przykładach
Zjawisko manipulacji językowej. Przeanalizuj sposoby oddziaływania na odbiorcę na przykładzie wybranych tekstów propagandowych i reklamowych
Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Pokaż zjawisko na wybranych przykładach.
Błędy językowe w prasie lokalnej


j gwary
Cechy gwary Śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad z mieszkańcem twojej miejscowości.
Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy
Ks. Józef Tischner - publicysta, mówca, uczony i miłośnik gwary. na wybranych przykładach scharakteryzuj język i styl
Na wybranych przykładach omów zjawisko stylizacji gwarowej i jej funkcje w literaturze.
Scharakteryzuj wybrana gwarę środowiskowa na przykładzie zebranego przez Ciebie materiału językowego.
Stylizacje gwarowe w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Wpływ j. anielskiego na gwarę środowiskową współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie, analizując zgromadzony materiał językowy.
Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla wybranej gwary środowiskowej - gwara myśliwych.

j internetu

Język internetowych grup dyskusyjnych – zubożenie czy wzbogacenie współczesnej polszczyzny
Poprawność tekstów w Internecie ocen zgromadzony materiałów w kontekście obowiązujących kryteriów poprawności językowej.
Scharakteryzuj język użytkowników komputera. Analizując zgromadzony samodzielnie materiał językowy, odwołaj się do składni, fleksji, zwróć uwagę na zapożyczenia językowe i procesy słowotwórcze.
Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.
Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka
Specyfika języka smsów i poczty elektronicznej.
Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet (chat). Omów na wybranych przykładach.
Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet (chat). Omów na wybranych przykładach.
Specyfika językowa poczty elektronicznej i rozmów na żywo przez Internet (chat). Omów na wybranych przykładach
Specyfikacja słownictwa internetowego. Zanalizuj na wybranych przykładach
Styl i język użytkowników Internetu. Omów specyfikę komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną używając teksty różnego typu.
Język nowomowy
Język na usługach propagandy. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy.
Język współczesnej publicystyki- nowomowa czy poprawna polszczyzna Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
Nowomowa - zaprezentuj pochodzenie i funkcje zjawiska językowego i socjologicznego na podstawie wybranych przykładów.
Nowomowa czyli język władzy w ustroju totalitarnym.
Scharakteryzuj i przedstaw zjawisko nowomowy w polszczyźnie
Scharakteryzuj i skomentuj nowomowę w wybranych przykładach polskiej powieści produkcyjnej z lat 50. XX.

Język piosenek
Analizując teksty piosenek jednego z polskich zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu.
Analizując teksty piosenek jednego z polskich zespołów XX i XXI wieku, wyjaśnij zasadność doboru wyrazu.
Analizując zgromadzony materiał językowy, przedstaw i omów obraz świata funkcjonujący w języku subkultury młodzieżowej
Dokonując analizy języka piosenek jednego z wykonawców (zespołów) muzyki współczesnej, wyjaśnij zasadność doboru środków
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów lat dziewięćdziesiątych i późniejszych, wyjaśnij zasadność doboru środków
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów współczesnych wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów współczesnych wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek jednego ze współczesnych zespołów młodzieżowych, wyjaśnij celowość doboru środków wyrazu.
Dokonując analizy języka piosenek wybranego zespołu wyjaśnij, jaki świat one kreują. +PPT
Dzieło sztuki czy kicz? Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych.
Dzieło sztuki czy kicz? Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych.
Frazeologia miłosna w tekstach zespołów rockowych końca lat 90. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranych grup.
Jaki jest język muzyki hip-hopowej, zanalizuj wybrane przykłady tekstów
Jakie środki językowe można znaleźć w tekstach piosenek rapowych Dokonaj analizy kilku przykładów.
Język piosenek hip –hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
Język piosenek hip-hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
Język piosenek hip-hopowych, jako wyraz pokoleniowego buntu. Omów na wybranych przykładach
Język piosenek rockowych. Omów .temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
Język piosenek rockowych. Omów temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
Język piosenki raperskiej i hip-hopowej. Omów zjawisko na wybranych przykładach tekstów +PPT
Językowy obraz pokolenia w tekstach piosenek hip-hopowych.
Obraz świata i sposób mówienia o nim w muzyce młodzieżowej. Dokonaj interpretacji i analizy środków językowych zastosowanych w wybranych tekstach piosenek.
Omów i porównaj językowy sposób wyrażania uczuć w piosenkach.
Omów role środków językowych w wybranych tekstach hip-hopu, przeanalizuj i wyciągnij wnioski
Scharakteryzuj styl recenzji muzycznej i zanalizuj zaobserwowane zmiany w obrębie tego gatunku na przestrzeni lat 1996-2006. Wykorzystaj wybrane publikacje z różnych tytułów prasowych.
Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.
Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje PAKTOFONIKA
Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako komunikat językowy.


j polityków

Analizując wybrane przykłady (przemówienia polityków, artykuły prasowe) wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji.
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrany przez Ciebie materiał wyborczy.
Język polityki. Omów problem, analizując styl oraz poprawność współczesnych dyskusji i przemówień politycznych.
Język polityków odzwierciedleniem kultury narodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów wypowiedzi polityków.
Język współczesnego życia politycznego. Przedstaw i omów zjawisko nowomowy na wybranych przykładach.
Porównaj pod względem językowym mowy słynnych mówców i przemówienia współczesnych polityków.
Scharakteryzuj język trzech wybranych polskich współczesnych polityków i poddaj go ocenie.
Słynne polemiki polityczne w literaturze. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach literackich.


Język reklamy
,,Odwołując się do konkretnych przykładów tekstów reklam, scharakteryzuj język reklam i określ jego funkcje’’
Bawi, mami perswaduje... Zanalizuj język reklamy.
Cechy języka i stylu reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej.
Dokonaj analizy języka reklam, wyjaśnij jaki obraz świata kreują
Dokonując językowej analizy reklam przedstaw jaki obraz świata kreują. odwołaj się do konkretnych przykładów
Ekspresja i impresja. Analizując celowo zgromadzony materiałach językowych określ właściwości wypowiedzi.
Estetyka i poprawność językowa reklam, ogłoszeń i szyldów krakowskich. Omów na wybranych przykładach
Frazeologia tekstów reklamowych. Zanalizuj zjawisko reklamowe
Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału.
Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału
Język i obraz filmu reklamowego.
Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.
Język narzędziem manipulacji. Omów zagadnienie w kontekście moralnej odpowiedzialności za słowo +PPT
Język reklamy i jego wpływ na przeciętnego użytkownika. Omów temat, analizując zebrany materiał i uwzględniając kontekst kulturowy i estetyczny.
Język reklamy i jego wpływ na przeciętnego użytkownika. Omów temat, analizując zebrany materiał i uwzględniając kontekst
Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie dokonując analizy językowej kilku wybranych reklam. Wskaż środki służące manipulacji.
Język reklamy. Analizując zgromadzony materiał językowy, omów zagadnienia, zwracając uwagę na mechanizmy manipulacji
Język współczesnej reklamy - scharakteryzuj na wybranych przykładach. +PPT
Język współczesnej reklamy. Scharakteryzuj na wybranych przykładach
Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw na wybranych przykładach z radia, telewizji i prasy.
Literackie inspiracje w języku reklamy Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
Manipulacje językowe w reklamie.
Na podstawie wybranych przykładów omów zabiegi językowe stosowane w reklamie i określ ich funkcje
Na przykładach wybranych tekstów reklamowych omów środki językowe o funkcji perswazyjnej.
Na przykładach wybranych tekstów reklamowych omów środki językowe o funkcji perswazyjnej.
Na przykładzie wybranych tekstów reklamowych omów środki językowe służące funkcji perswazyjnej, sztuce przemawiania i narzucania poglądów przejawiającej się w języku reklam. Omów problem na wybranych przykładach
Oceń poprawność językową reklam prasowo-radiowych i telewizyjnych. Omów środki służące funkcji perswazyjnej
Ogłoszenie, plakat, reklama. Omów ich istotę, funkcje i perswazyjność.
Omów funkcję perswazyjną przywołując przykłady reklamy prasowej i telewizyjne.
Omów sposoby manipulowania człowiekiem przez język reklam. Odwołaj się do przykładów reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, ulicznej.
Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam
Omów wpływ języka reklamy na potencjalnego konsumenta. Dokonaj analizy wybranych reklam
Omów wpływ języka reklamy na potencjalnego konsumenta. Zanalizuj wybrane przykłady.
Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam.
Reklamy radiowe. Przedstaw językowe formy ekspresji charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi
Rodzaje funkcje frazeologizmów w wybranych sloganach reklamowych. Omów i oceń zjawisko
Rola aluzji i komizmu w tytułach prasowych.
Rola współczesnej reklamy w kreowaniu obrazu rzeczywistości środki językowe.
Środki perswazji w reklamie telewizyjnej, prasowej i radiowej. Przedstawiając zagadnienie na wybranych przykładach, oceń ich skuteczność
Wpływ języka reklam na współczesna polszczyznę. Omów na wybranych przykładach +PPT
Związki frazeologiczne we współczesnej reklamie, zanalizuj zebrany materiał językowy.


JĘZYK SPORTOWCÓW

Błędy językowe w prasie lokalnej.
Błędy językowe w prasie lokalnej.
Cechy języka dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów na wybranych przykładach
Język dziennikarzy sportowych, omów na podstawie zgromadzonego materiału językowego
Język dziennikarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału językowego
Język komentatorów sportowych jako zawodowa odmiana polszczyzny. Omów na podstawie własnych badań i dowolnych komentarzy sportowych.
Język komentatorów sportowych. Omów zagadnienie pod względem komunikatywności i poprawności językowej.
Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany stylistyki
Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany stylistyki.
Język sprawozdań sportowych. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału rzeczowego
Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj analizy materiału na wybranych przykładach
Na przykładzie wybranych biografii sportowców (książek) przedstaw sposoby kreowania ich wizerunku. Wskaż zabiegi literackie
Oceń poprawność językową komentatorów sportowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś
Oceń poprawność językową wypowiedzi na podstawie relacji sprawozdawców sportowych
Odwołując się do wybranych przykładów, zanalizuj język sprawozdawców sportowych
Omów przedstawiając przykłady mechanizmy powstawania błędów językowych w sprawozdaniach sportowych.
Tak się nie mówi czyli o błędach językowych Polaków. Przeanalizuj zgromadzony materiał
Typowe błędy w wypowiedziach dziennikarskich. Zanalizuj i sklasyfikuj błędy językowe na wybranych przykładach
W oparciu o zgromadzony materiał omów cechy języka sportowców i kibiców sportowych. Dokonaj analizy słownictwa i frazeologii.
Zanalizuj język tekstów przyśpiewek polskich kibiców piłkarskich.


j zapożyczeń

Anglicyzmy w języku współczesnym (sport, muzyka, film). Przedstaw temat na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
Ekspansja języków obcych na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, radia, reklam itp.
Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, odwołując się do przykładów.
Omów wpływ języków obcych na język polski. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Posługując się przykładami, przedstaw historię wpływów języków obcych na język polski oraz ich przyczyny. Zajmij stanowisko wobec tego zjawiska trwającego po dziś dzień
Przedstaw zjawisko zapożyczeń w języku polskim na przykładach współczesnych tekstów literackich lub publicystycznych.
Wpływ języków obcych na język współczesnej młodzieży (2)
Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich
Współczesna ekspansja języka angielskiego. Podaj przyczyny dokonanej analizy słownictwa.
Współczesna ekspansja języka angielskiego. Zbadaj przyczyny, zanalizuj słownictwo.
Zapożyczenia angielskie we współczesnej polszczyźnie. Wskaż i omów przyczyny ekspansywności w języku polskim
Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim + PPT
Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim
Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Omów problem i przedstaw zasadność stosowania zapożyczeń z języka angielskiego lub innego wybranego.


Kicz językowy
Kicz językowy a piosenki disco polo. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykłady.
Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu „disco polo”.
Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych tekstów piosenek nurtu hip –hop.
Omów obecność i funkcje kiczu w literaturze i sztuce .Odwołaj się do wybranych przykładów.

Koniec i początek
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych- omów na wybranych przykładach
Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty
Koniec i początek – wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie.
Koniec i początek, biblijne i literackie wizje stworzenia i końca świata. Porównaj wizje analizują wybrane teksty.
Motyw końca świata w literaturze i malarstwie.
Motywy katastroficzne w literaturze. Omów sposoby ich ujęcia i funkcje w wybranych utworach
Początek i koniec - przedstaw różne wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze i sztuce
Początek i koniec-przedstaw różne Wizje stworzenia świata i jego zagłady na podstawie literatury, filmu i dzieł malarstwa
Wizje końca świata w literaturze, filmie i malarstwie +PPT


Kultura ziemiańska
Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych utworów z polskiej literatury różnych.
Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych utworów z polskiej literatury różnych.

Literatura
„Aby człowiek mógł być zadowolony z życia, jednym z najistotniejszych warunków jest, aby był przekonany, ze ma ono jakiś sens, jakaś wartość”. Rozwiń tę złota myśl w oparciu o wybrane teksty literackie.
„Inny”, „Obcy”, „Wróg „- omów problem tolerancji na wybranych utworach literackich
„Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi”- Matka Teresa z Kalkuty. Omów funkcjonowanie motywu modlitwy w literaturze różnych epok.
„Szary człowiek też jest bohaterem - przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera.
„Żyć życiem innym niż większość”. Rozważania o bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami
Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
Analizując kwiatki św. Franciszka i utwory literatury współczesnej, wyrastające z tradycji franciszkańskiej.
Analizując utwory literackie romantyków, omów funkcjonowanie w nich motywów szekspirowskich.
Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
Analizując wybrane utwory, przedstaw tragiczne losy pokolenia Kolumbów
Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj zestawiając wybrane utwory.
Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory
Antyczna koncepcja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie na przykładach bohaterów Króla Edypa i Antygony Sofoklesa
Archaizmy i ich funkcje w literaturze. Omów na wybranych dziełach z różnych epok
Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Artysta- wizjoner, prorok? Omów na wybranych przykładach różne ujęcia artystów.
Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
Bezkompromisowość i kompromis w zachowaniu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Bezkompromisowość i kompromis. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich różnych epok
Bogurodzica jako bohaterka utworów literatury polskiej. Przedstaw jej wizerunek, odwołując się do wybranych przykładów
Bonapartyzm w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
Brzydota w literaturze i sztuce. Omów sposoby i funkcje jej przedstawiania.
Carpe diem - piewcy radości życia i urody codzienności. Przedstaw na podstawie wybranych utworów różnych okresów literackich
Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów na przykładzie wybranych utworów z literatury polskiej
Choroba, jako temat literacki. Przedstaw motyw choroby na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok.
Co czytają bohaterowie literaccy Analizując celowo wybrane utwory wskaż przykłady bohaterów
Co mówi poezja II połowy XX wieku o kryzysie kultury Analizując celowo wybrane teksty literackie omów to zagadnienie
Co uderza, gdy obserwujemy stare dzieje? Obyczaje, tradycje, kultura utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach, omawiając poszczególne zwyczaje.
Codzienność, zwykłe życie, szary człowiek jako tematy literackie. Omów na wybranych przykładach
Cudzoziemcy jako bohaterowie polskich utworów literackich różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
Cyberprzestrzenie i wizja człowieka- maszyny w kulturze XX i XXI wieku. Omów i oceń zjawisko, odnosząc się do wybranych zjawisk literackich i filmowych.
Czary zjawy i rusałki w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
Czas i przestrzeń w „Sklepach cynamonowych i „Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza.
Czego boi się współczesny człowiek Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych utworów literackich XX i XXI wieku
Człowiek w labiryncie świata. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane utwory F.Kafki.
Człowiek w poszukiwaniu wolności. Omów na przykładzie wybranych tekstów literatury.
Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Dokonaj analizy i omów różne postawy bohaterów.
Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Przeanalizuj postawy bohaterów wybranych utworów literatury obozowej.
Człowiek wobec dekalogu. Rozważ różne ujęcia tego problemu w literaturze i filmie.
Człowiek wobec zagadki istnienia przedstaw i porównaj różne koncepcje powstania świata oraz sensu ludzkiej egzystencji na podstawie wybranych przykładów z literatury i filozofii.
Czy istnieje granica normalności - dociekania psychologiczne w powieściach Dostojewskiego i Krzysztonia.
Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów
Czym jest tolerancja Rozważ problem odwołując się do postaw bohaterów literackich i własnych przemyśleń.
Czym jest tolerancja? Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Czytanie literatury jako temat literacki. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady
Deformacja rzeczywistości w dziele literackim. Przedstaw sposoby kreowania świata i funkcje deformacji w utworze
Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.
Dokonaj charakterystyki porównawczej twórczości dwóch poetów należących do pokolenia Kolumbów, analizując wybrane utwory tych twórców
Doświadczenia życiowe a kształtowanie się osobowości i psychiki bohatera literackiego
Doświadczenie Sybiru, jako temat i problem w literaturze polskiej.
Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.
Drzewo-świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów temat wykorzystując teksty literackie z różnych epok
Dydaktyczne funkcje literatury .Omów temat na wybranych przykładach
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na przykładzie wybranych przykładów utworów XIX wieku.
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów różnych epok.
Dylematy moralne i wybory bohaterów literackich. Porównaj kreacje postaci pochodzących z utworów różnych epok.
Dziennikarz, jako bohater literatury i filmu. Przedstaw temat, dokonując analizy porównawczej wybranych przykładów
Dzienniki, pamiętniki, jako metoda utrwalenia przeżyć i przemyśleń oraz sposób prezentacji rzeczywistości.
Egotycy i egocentrycy jako bohaterowie literaccy. Dokonaj oceny i przedstaw konsekwencje takich postaw wobec życia i świata
Ekscesy, skandale i prowokacje w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł
Elementy demonologii ludowej w wybranych utworach literackich i w malarstwie. Omów ich funkcje
Etos człowieka pracy wykreowany przez literaturę. Omów na wybranych przykładach
Fakty kontra fikcja literacka w powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Przedstaw zagadnienia odnosząc się do kontekstu biblijnego
Fascynacja codziennością w polskiej liryce współczesnej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie
Fenomen Kina Autorskiego. Przedstaw temat na przykładzie twórczości wybranego reżysera
Filmy współczesne, które cenię najbardziej. Uzasadnij swój wybór na konkretnych przykładach, wykorzystaj adaptacje utworów
Franciszkańska wizja świata.
Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki.
Funkcja narratora w utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
Funkcja tytułu w interpretacji dzieła. Omów temat, odwołując się do utworów z literatury, filmu, malarstwa, muzyki.
Funkcje motywu Erosa i Thanatosa w poezji K. Przerwy - Tetmajera i w malarstwie J. Malczewskiego.
Funkcjonowanie i symbolika motywu wróżby w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Geralt i Kmicic różne światy, a jakże podobni bohaterowie. Porównaj kreacje w oparciu o „Wiedźmina” A. Sapkowskiego i „Trylogię” H. Sienkiewicza."
Groza i tajemniczość - od Edgara Allana Poe do Stephena Kinga. Przedstaw temat odwołując się do analizy wybranych utworów
Grzech- świadectwo człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach.
Happyend, kompozycja otwarta, katastrofa. Na wybranych przykładach omów rolę, jaką może odegrać zakończenie.
Harcerstwo w literaturze polskiej XX wieku.
Heroizm i tchórzostwo w obrazie literackim. Omów temat, wykorzystując dowolnie wybrane utwory.
Honor i godność- wartości wyznawane i lub odrzucane przez bohaterów literackich. Omów temat
Honor i godność, jako wartość bohaterów literackich - omów na wybranych przykładach.
Horacjański ideał życia – bliski czy obcy współczesnemu człowiekowi
Idealizm i racjonalizm- dwie postawy wobec życia i ich odbicie w literaturze różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Ideologia dzieła literackiego. Omów i scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach
Imiona modne, pospolite i zapomniane. Przedstaw temat na podstawie etymologii zaprezentowanych przykładów
Indywidualizm romantyczny czy utylitaryzm pozytywistyczny Scharakteryzuj przejawy tych postaw w literaturze obu epok i uzasadnij, która z nich jest Ci bliższa
Inny w literaturze. Analizując celowo dobrane utwory literackie określ zakres pojęcia.
Ironia tragiczna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów romantyzmu
Jak książka może zmienić życie człowieka? Omów na wybranych przykładach.
Jak literatura i film przedstawiają temat ludobójstwa? Porównaj elementy świata przedstawionego dowolnych utworów.
Jak literatura na przestrzeni XVI-XIX wieku przedstawiała relacje szlachcic-chłop? Przedstaw to zagadnienie na odpowiednio dobranym materiale literackim.
Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora
Jak poezja ocenia wiek XX? Omów na wybranych przykładach.
Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystane w wybranych dziełach literackich i filmowych.
Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku- (K.P-T.). przedstaw twoje podróże po kartach literatury poszukiwaniu wartości życiowych.
Jaką prawdę o współczesnym świecie przekazują powstające obecnie dzieła kultury.
Jakie mechanizmy wpływają na zmianę światopoglądu ludzi? Rozważ, analizując postaci wykreowane w utworach z dwóch epok historycznoliterackich.
Jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego? Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Jan Paweł II - przedstaw jego portret przywołując i interpretując różne teksty kultury.
Jan Paweł II jako poeta, dramaturg, filozof. Ukaż etyczny i artystyczny
Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem na przykładach literackich
Jednostki niezwykłe, inne niż wszyscy... Przedstaw zagadnienie, zwracając uwagę na kreacje bohaterów i ich rolę.
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Porównaj funkcjonowanie tego motywu w utworach XIX i XX wieku.
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku
Kamienny? Zadżumiony? Inny? Świat przedstawiony w literaturze XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.
Kaskaderzy literatury. Przedstaw sylwetkę i dokonania artystyczne wybranego twórcy, analizując jego utwory. Hłasko Marek
Katastroficzna wizja świata w poezji i malarstwie XX wieku. omów na wybranych przykładach
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
Katastroficzne wizje świata na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady z literatury różnych epok.
Katastroficzny obraz świata i człowieka w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach
Kłamstwo i jego wpływ na losy bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych utworach
Kłótnia, spór jako motywy literackie. Omów na wybranych przykładach
Kochanowskie bohaterami dzieł literackich, malarskich i filmowych. Omów na wybranych przykładach
Koncepcja grozy w literaturze i sztuce.
Koncepcje sztuki i artysty na przestrzeni dziejów. Zanalizuj temat uwzględniają chronologię epok.
Koniec kultury europejskiej zobrazowany w przykładach literackich.
Kontrast jako zasada kreowania bohaterów literackich
Korzystając z dzieł wybranych pisarzy współczesnych, scharakteryzuj bohatera poszukującego swej postawy wobec życia i świata.
Krajani w świetle karykatury literackiej. Omów na wybranych przykładach
Krajobrazy polskie w liryce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Kreacja bohatera dramatu romantycznego i bohatera dramatu współczesnego - dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach
Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu .
Kryzysy światopoglądowe powodem poszukiwania wartości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Książka- wierny przyjaciel czy trująca lektura Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Kultura w słowie i smaku zaklęta. Omów zagadnienia w oparciu o tradycję biesiady w kulturze polskiej
Lektury wybranych postaci literackich, przedstaw wpływ książek na losy i charaktery dowolnie wybranych bohaterów literatury
Lęk przed przyszłością i różne sposoby jego wyrażania w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Literacka nagroda Nobla należy się ... Dokonaj analizy i oceny wartości twórczości wybranego autora (autorki).
Literacka Nagroda Nobla. Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego noblisty i wskaż na szczególne walory jego dzieł.
Literacki motyw „ars bene moriendi”. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych epok
Literacki motyw ars bene moriendi. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych epok
Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia. Rozwiń problem, odwołując się do trzech utworów z różnych epok.
Literackie i malarskie wizerunki artysty. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł
Literackie kreacje czarownic i wiedźm. Omów na wybranych przykładach
Literackie obrazy biedy. Rozwiń temat w oparciu o utwory z różnych epok
Literackie prowokacje i skandale.
Literackie rodzeństwa. Przedstaw różne wizerunki i ukaż ich związek z ideą dzieła.
Literackie wizerunki idealistów. Omów na wybranych przykładach.
Literackie zabiegi z czasem. Interpretując różne przykłady z prozy polskiej i obcej, wyjaśnij mechanizm eksperymentów i określ ich funkcję artystyczną.
Literatura faktu - przedstaw to zjawisko na przykładzie współczesnej literatury polskiej.
Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich wykaż, że są one wiernym obrazem rzeczywistości w której powstały.
Literatura narodu pozbawionego państwa. Omów jej funkcje na wybranych przykładach.
Literatura narodu pozbawionego państwa. Omów jej funkcje na wybranych przykładach
Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku. Zilustruj je na przykładzie twórczości wybranych autorów
Literatura w służbie ideologii. Ukaż zjawisko na przykładzie wybranego autora lub autorów.
Los prawdziwej sztuki i los prawdziwego artysty w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Losy Syzyfa jako metafora ludzkiego losu.
Ludowość w literaturze i sztuce.
Ludowość w literaturze romantycznej oraz jej funkcje. Omów na wybranych przykładach
Ludzie godni i nikczemni. Scharakteryzuj i oceń bohaterów odwołując się do wybranych utworów F. Dostojewskiego, A. Camus i Z. Nałkowskiej.
Ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha- omów zagadnienie odwołując się do utworów wybranych epok.
Ludzki los zależy od... Na podstawie wybranych przykładów literackich omów od czego zależy los człowieka.
Lustro świata czy najwyższy sędzia?. Omów zadania , funkcje literatury odwołując się do wybranych przykładów.
Makbet i Raskolnikow- analiza i porównanie bohaterów.
Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory
Marynizm w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Mija sto lat od ustanowienia Nagrody Nobla. Omów wartości i idee, które znajdujesz w twórczości polskich pisarzy ukoronowanych tym wyróżnieniem.
Militaria w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury +PPT
Moje fascynacje literackie. Przedstaw twórczość wybranych przez siebie autorów prezentując reprezentatywne dla nich utwory.
Moralitetowy „Jederman” jako bohater literatury XX wieku. Przedstaw kreacje trzech wybranych bohaterów
Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów
Moralne rozterki postaci w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
Morze – piórem i pędzlem malowane. Analizując wybrane dzieła, przedstaw temat
Morze jako świadek ludzkich losów. Analizując wybrane teksty kultury, omów sposoby funkcjonowania tego motywu.
Motto w utworze literackim. Przedstaw jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady. +PPT
Motyw „Exegimnumentum” w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw autora w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw brzydoty i jego funkcje w literaturze. Zaprezentuj temat analizując odpowiednie przykłady literackie z dwóch lub trzech epok.
Motyw cnoty. Omów na wybranych przykładach.
Motyw fatum w literaturze. Omów na wybranych przykładach +PPT
Motyw grozy we współczesnej literaturze i filmie
Motyw idealizmu w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie
Motyw księgi w literaturze. Omów na wybranych przykładach jego symboliczne i dosłowne znaczenie
Motyw Madonny. Analizując i porównując wybrane przykłady, omów jego istotę, sposoby realizacji oraz funkcje w literaturze
Motyw marności w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw mezaliansu w literaturze. Przedstaw na wybranych dziełach literackich.
Motyw mistrza, mentora - omów funkcje i znaczenie motywu na podstawie literatury polskiej i obcej
Motyw mogiły w literaturze i sztuce .Zbadaj funkcje tego motywu w wybranych dziełach
Motyw moralności w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Motyw nieszczęścia w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok
Motyw nieśmiertelności. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Motyw niezależności i swobody jako temat literacki. Omów n wybranych przykładach
Motyw odmienności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach i omów jego funkcję.
Motyw ofiary niewinnej w sztuce różnych epok. Przedstaw różne ujęcia motywu na podstawie analizy dzieł literackich i malarstwie
Motyw opętania w literaturze. Omów funkcjonowanie i rolę toposu w dziełach literackich różnych epok
Motyw piekła w literaturze.
Motyw pociągu w literaturze i filmie. Dokonaj jego omówienia w oparciu o wybrane dzieła
Motyw pociągu w literaturze i filmie. Dokonaj jego omówienia w oparciu o wybrane dzieła
Motyw poezji i poety w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw polowania w literaturze. Analizując stosownie dobrane utwory, omów różne funkcje tego motywu
Motyw przepowiedni i proroctwa w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw przepowiedni i proroctwa w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw przeszłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw rozpoznania w literaturze. Omów funkcje i różne jego ujęcia na wybranych przykładach
Motyw sensu życia na podstawie literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego.
Motyw sobowtóra w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw sporów sąsiedzkich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu.
Motyw 'Stabat Mater' w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza oraz innych epok +PPT
Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza oraz innych epok
Motyw statku w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Motyw statku w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
MOTYW STWORZENIA SWIATA I CZŁOWIEKA. NA PODSTAWIE LITERATURY, FILMU CZY MALARSTWA
Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa lub filmu
Motyw sztuki kulinarnej w tekstach literatury różnych epok.
Motyw ucieczki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw upadku i nawrócenia bohatera w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw vanitas w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wieży Babel w literaturze. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach 2
Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach
Motyw wolności w literaturze.
Motyw wyboru. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Motyw zagłady w literaturze. Omów znaczenie i rolę tego topos
Motyw ziemi w literaturze. Omów rolę i symbolikę motywu opierając się na wybranych dziełach literackich
Motyw zmiany, ulepszenia w literaturze. Omów różne ujęcia toposu w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok literackich
Motyw życia teatru w dwóch wybranych epokach
Motywy autotematyczne w liryce współczesnej.
Motywy autotematyczne w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motywy egzotyczne w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Motywy maryjne w literaturze. Przywołaj i omów przykłady.
Motywy maryjne w literaturze. Przywołaj i omów przykłady.
Motywy pasyjne w literaturze średniowiecza i współczesnym filmie. Omów na wybranych przykładach
Muzułmanki w literaturze najnowszej. Przedstaw temat na wybranych przykładach 2
Muzułmanki w literaturze najnowszej. Przedstaw temat na wybranych przykładach
My jako moralni i niemoralni. Rozwiń myśl w oparciu o wybrane postawy bohaterów literackich
Na podstawie różnych utworów literackich przedstaw obyczaje i tradycje polskie związane z kulinariami
Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje
Na wybranych przykładach omów motyw przebaczenia w literaturze
Na wybranych przykładach omów przyczyny strachu i jego rolę w życiu bohaterów literackich
Na wybranych przykładach omów różne wizje zła i ich rolę w literaturze.
Na wybranych przykładach tekstów kultury omów funkcjonowanie motywu błazna.
Na wybranych przykładach z literatury, omów symbolikę grobu.
Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję naturalizmu w kreowaniu świata...
Nadzieja nieśmiertelności sławy i poezji. Omów na wybranych przykładach.
Najsłynniejsze dwory polskie utrwalone w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Największym szczęściem jest mieć wielką pasję- Rozważ tę myśl, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Naturalistyczne i symboliczne obrazy w utworach S. Żeromskiego i W. Reymonta. Omów ich funkcje na wybranych utworach.
Nazwiska polskie. Omówi ich pochodzenie i rodzaje.
Neoklasycyzm w wierszach Zbigniewa Herberta i wartości moralne jego poezji . Omów na wybranych przykładach.
Nienawiść jako siła niszcząca, jednak wiecznie żywa. Przedstaw swoje refleksje
Nieśmiertelni bohaterowie Szekspira. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów analizując wybrane utwory literackie
Nietolerancja - Jej źródła i konsekwencje. Rozwiąż problem, odwołując się do wybranych utworów
Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy, oceń jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich.
Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich
Nieznośny dar wolności. Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
Obecność motywu córki w utworach różnych epok literackich. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Obłuda, podstęp i zdrada, jako sposób osiągnięcia życiowych celów. Odwołaj się do literatury z rożnych epok.
Obraz Litwy w literaturze(Mickiewicz, Miłosz, Konwicki i inni).Scharakteryzuj, interpretując wybrane teksty
Obraz Litwy w twórczości polskich pisarzy. Przedstaw na wybranych przykładach.
Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów.
Obraz Sybiru w literaturze romantyzmu i współczesnej. W oparciu o wybrane utwory literackie, przedstaw czym Syberia była dla romantyków, a czym dla ludzi XX wieku.
Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce
Obyczaje stołu i tradycje kulinarne utrwalone w literaturze polskiej różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
Obyczajowość szlachecka w Trylogii H. Sienkiewicza.
Ocena moralności mieszczańskiej w utworach Młodej Polski i dwudziestoleciu międzywojennym.
Od ,,Zielonego Balonika do wybranych kabaretów współczesnych - stare i młode oblicze polskiego kabaretu. Omów problem
Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
Odwaga i tchórzostwo. Odwołując się do literatury, scharakteryzuj skrajne postawy bohaterów. Przedstaw konsekwencje przyjęcia prezentowanych postaw.
Odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie, ale i w codziennym życiu. Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia
Odwołując sie do wybranych tekstów literackich scharakteryzuj portrety ludzi poszukujących sens życia + PPT
Odwołując się do dowolnych tekstów literackich, scharakteryzuj różne warstwy społeczne.
Odwołując się do wybranych dzieł kultury, porównaj sposoby ukazania getta warszawskiego
Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw, czym dla człowieka może być praca.
Odwołując się do wybranych tekstów kultury, przedstaw, na czym polega amerykanizacja kultury XX wieku.
Odwołując się do wybranych utworów literackich, rozważ, jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego.
Ofiary własnych ambicji na przykładzie bohaterów różnych epok literackich. Omów, analizując wybrane utwory
Omów funkcje komizmu w kreacji świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.
Omów funkcje motywu książki w różnych tekstach kultury z przełomu XX i XXI wieku
Omów funkcję motta w utworze literackim, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Omów funkcję motta w utworze literackim, odwołując się do wybranych przykładów literackich. +PPT
Omów funkcję przenośni w literaturze bazując na dowolnym materiale
Omów konflikt rozumu i religii na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich
Omów konflikt rozumu i wiary w wybranych utworach literackich.
Omów realizm w literaturze europejskiej XIX w. na wybranych przykładach
Omów rolę poety i poezji odwołując się do przykładów literackich kilku epok.
Omów różne koncepcje poezji na przestrzenie wieków, odwołując się do twórczości wybranych autorów
Omów różne ujęcia tematu dojrzewania bohatera na przykładzie wybranych postaci z literatury polskiej i obcej.
Omów różne wizje powstania świata w tekstach literackich
Omów stosunek człowieka do Boga, życia i śmierci na podstawie wybranych utworów literatury staropolskiej.
Omów w jaki sposób w świadomości współczesnej funkcjonują motywy kultury celtyckiej. Odwołaj się do wybranych przykładów
Omów wizje raju w literaturze i malarstwie
Omów wpływ twórczości W. Szekspira na dramat romantyczny. Odwołaj się do konkretnych utworów.
Omów zjawisko sentymentalizmu w poezji polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Osobowość i postawa człowieka morza w wybranych utworach literackich
Outsiderzy, odmieńcy, jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne realizacje tego motywu, odwołując się do wybranych utworów.
Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu, odwołując się do wybranych utworów.
Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. porównaj sposoby przedstawienia odwołując się do wybranych tekstów literackich
Piekło i niebo w malarstwie i literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury
Pielgrzym – wygnaniec – emigrant. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
Piękno rodzimego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcje w wybranych utworach
Poczucie bezsensu i absurdalności istnienia związane z końcem wieku. Omów problem na wybranych przykładach z literatury
Poetyckie obrazy zagubienia człowieka. Omów na wybranych przykładach
Poetyckie pejzaże duszy w twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów poetykę i tematykę twórczości autorki tekstów piosenek.
Poezja i poeta w literaturze romantycznej. Omów w oparciu o wybrane przykłady tego okresu.
Pojazd jako motyw literacki, malarski, filmowy.
Pojęcie bohaterstwa na przestrzeni epok. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie działa literackie
Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
Polak w Paryżu, jak na ową stolicę patrzy przybysz.
Polemika z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł
Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
Polityczne przestrogi twórców polskiej literatury renesansowej. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości A. F. Modrzewskiego, J. Kochanowskiego, P. Skargi.
Polscy Don Kichoci - literackie kreacje idealistów w wybranych dziełach epickich literatury polskiej.
Polska pieśń narodowa – jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Omów temat analizując wybrane przykłady.
Polski dom – azyl, twierdza, ruina, świątynia w literaturze od Kochanowskiego do Mickiewicza.
Polskie obrzędy ludowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki (np. malarstwie, rzeźbie, filmie, muzyce). Omów na wybranych przykładach.
Polskie wady narodowe, jako temat utworów literackich. Omów zagadnienia, analizując wybrane teksty.
Polskość i europejskość w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach zachowując chronologie epok.
Porównaj bohaterów literackich z utworów dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia
Porównaj dramat romantyczny i młodopolski, dokonując analizy wybranych przykładów
Porównaj literackie wizje Kresów w wybranych utworach literackich.
Porównaj nowele Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza. Analizując wybrane teksty literackie omów problematykę...
Porównaj romantyczne i pozytywistyczne wizje przyszłej Polski w literaturze i publicystyce obu epok
Porównaj różnorodność ujęcia motywu turpizmu w wybranych tekstach literackich różnych epok
Portret artysty w epoce Młodej Polski. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie
Portret człowieka ubogiego. Omów na wybranych przykładach literatury i innych dziedzin sztuki
Portret dekadenta w literaturze Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.
Portret spiskowca w literaturze. scharakteryzuj i porównaj wybrane przykłady bohaterów
Portrety antycznych herosów w eposach Homera a ich współczesne odpowiedniki w kulturze masowej
Portrety bohaterów znajdujących się pomiędzy siłami dobra i zła. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.
Portrety przedstawicieli pokolenia Kolumbów utrwalone w różnych tekstach kultury współczesnej
Portrety Psychologiczne bohaterów Szekspirowskich.
Postacie historyczne bohaterami utworów literackich. Omów temat na wybranych przykładach
Postacie historyczne jako bohaterowie dzieł literackich i innych dzieł sztuki. Omów na wybranych przykładach
Postać i rekwizyt w różnych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film).
Postawa głównego bohatera wobec rzeczywistości a jego przeznaczenie. Omów, odwołując się do prozy A. Sapkowskiego.
Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej. Rozważ problem na przykładach znanych Ci utworów z dwóch epok
Postawy bohaterów literatury współczesnej wobec otaczającej rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach
Postawy człowieka wobec rzeczywistości, w której przyszło mu żyć . Omów na podstawie wybranych dramatów polskich
Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane utwory.
Powołali go na słup - posiłkując się literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości
Powołali go na słup, posiłkując się literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości
Powołał go Pan na słup, posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną. omów różne drogi do świętości
Powrót do przeszłości bohaterów literackich i filmowych.
Pozytywiści wobec przeszłości narodowej. Omów na wybranych utworach literackich.
Prawo do szczęścia a poczucie obowiązku. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich.
Prezentując kreacje wybranych bohaterów literackich, przeanalizuj romantyczną koncepcję tragizmu
Problem honoru w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Problem kłamstwa, prawdy i zakłamania w życiu człowieka.
Problem wyboru w życiu człowieka. Omów go w świetle tekstów różnych epok
Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Przeanalizuj stereotypy ujęcia Polaka, Żyda i Niemca w odniesieniu do literatury polskiej XIX i XX w.
Przed czym uciekają bohaterowie literaccy? Zanalizuj motyw ucieczki w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok.
Przedstaw prawdy życiowe zawarte w polskiej liryce religijnej XX wieku. Odwołaj sie do twórczości Jana Twardowskiego i dwóch-trzech innych poetów.
Przedstaw bohaterów literackich, którzy sens życia widzieli w pracy dla innych
Przedstaw funkcję motywu drogi w różnych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach
Przedstaw genezę i interpretację wybranych polskich przysłów +PPT
Przedstaw i porównaj manifesty programowe dwóch pokoleń literackich na wybranych przykładach.
Przedstaw Ikara, Syzyfa i Prometeusza jako symbole określonych postaw w literaturze różnych epok
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX w.
Przedstaw różne koncepcje ludzkiego losu na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Przedstaw różne koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze
Przedstaw różne modele państwa w wybranych utworach literackich różnych epok.
Przedstaw różne motywy realizacji marności (vanitas) i przemijania w literaturze, analizując wybrane utwory
Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze(np. życie jako labirynt, teatr, sen)
Przedstaw różne sposoby kreowania postaci poszukujących sensu istnienia na podstawie analizy przykładów
Przedstaw różne ujęcia motywu światła i ciemności. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Przedstaw różne ujęcia tragizmu losu ludzkiego odwołując się do wybranych przykładów literackich
Przedstaw twórczość poetycka Skamandrytów i oceń ja z perspektywy człowieka XXI wieku.
Przedstaw wielkie kreacje psychologiczne w dziełach Williama Szekspira na wybranych przykładach.
Przedstaw wpływ fatum i wolnej woli na losy bohaterów, analizując celowo wybrane utwory z różnych epok
Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą innych
Przedstaw złożoność psychiki ludzkiej i konsekwencje złych doświadczeń w życiu człowieka, odwołując się do wybranych przykładów
Przełom moralny w postawie bohatera. Określ jego przyczyny i skutki na wybranych przykładach
Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Określ je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady
Publicystyka polityczna okresu staropolskiego.
Radość życia dążenie do osiągnięcia szczęścia osobistego w dziełach pisarzy renesansu i wybranej późniejszej epoki
Recepta na szczęście. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie
Relacja Mistrz - uczeń. Przedstaw różnorodność literackich ujęć tematu.
Relacje między braćmi jako motyw literacki. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok.
Retoryka w teorii i praktyce. Zaprezentuj sztukę argumentacji i perswazji na wybranych przykładach
Rola i znaczenie przypowieści w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach
Rola książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich. Omów temat, analizując utwory z różnych epok
Rola książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich. Omów temat, analizując utwory z różnych epok2
Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich porównaj różne ujęcia tego tematu w literaturze.
Rola muzyki w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
Rola podstępu, przemyślności i sprytu w życiu ludzkim. przedstaw sposoby realizacji motywu, odwołując się do wybranych tekstów
Rola poety w literaturze różnych epok.
Rola służby w utworach komediowych. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie różnych epokach literackich
Rola symbolizmu w literaturze młodopolskiej
Romantycy muszą zginąć. Dzisiejszy świat nie dla nich (B. Prus Lalka). Omów nawiązania do wartości propagowanych przez romantyków w literaturze(i sztuce) późniejszych epok i skomentuj postawioną w cytacie tezę.
Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między nimi.
Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty literackie
Romantyków spojrzenie na świat. omów temat na wybranych przykładach literatury
Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej
Różne kreacje bohaterów z ludu. Zaprezentuj ich wizerunki, odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne obrazy Polski utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok.
Różne odmiany stylu publicystycznego i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach artykułów prasowych.
Różne postawy i dylematy bohaterów literackich w sytuacji wyboru. Omów na wybranych przykładach.
Różne przyczyny zagubienia bohatera literackiego w rzeczywistości. Omów zagadnienia analizując wybrane utwory
Różne sposoby ujęcia motywu tęsknoty. Zaprezentuj problem, odnosząc się do interpretacji kilku wybranych utworów literackich.
Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce.
Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.
Różne ujęcia motywu artysty. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów
Różne ujęcia motywu raju w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu reformy. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu świata. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Różne ujęcia motywu tęsknoty do kraju rodzinnego. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok.
Różne ujęcia motywu twierdzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne wizerunki artystów słowa. Omów na wybranych przykładach.
Różne wizje młodości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Różne wizje powstania świata utrwalone w literaturze.
Różne wizje świata utrwalone na kartach literatury i filozofii. Omów temat ukazując na wybranych przykładach, jak widzieli świat twórcy i filozofowie różnych epok.
Różne wizje światów przyszłości we współczesnej literaturze i filmie
Różne wymiary katastrofizmu w literaturze. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok
Różne źródła decyzji życiowych bohaterów szekspirowskich. Omów problem na podstawie wybranych przykładów
Różnorodne ujęcie sukcesów w życiu bohatera. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów.
Ruiny, mogiły, opuszczone zamki - przedstaw funkcje tego motywu w literaturze i sztuce.
Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego - przedstaw temat analizując wybrane przykłady literackie i filmowe.
Scharakteryzuj czucie i wiarę oraz mędrca szkiełko i oko, jako różne sposoby poznania.
Scharakteryzuj postacie herosów, wybitnych indywidualności, ludzi nieprzeciętnych na podstawie wybranych utworów z literatury antycznej.
Scharakteryzuj postawy moralne wybranych bohaterów literackich analizując wybrane dzieła literackie
Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Scharakteryzuj zjawisko autotematyzmu na przestrzeni epok. Posłuż się wybranymi dziełami literackimi z różnych epok
Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości trzech wybranych autorów różnych epok.
Słowniki jako ważne źródło informacji we współczesnym świecie. Wykaż przydatność wybranych przez Ciebie słowników
Specyfika dzieł przełomowych i kontrowersyjnych, które wyprzedziły własne czasy. Omów na wybranych przykładach
Spisek i konspiracja jako temat dzieł literatury polskiej i obcej. Przeanalizuj sposoby jego realizacji na wybranych przykładach
Spisek i konspiracja jako tematy dzieł literackich XIX i XX wieku.
Spisek i konspiracja, jako tematy literatury polskiej. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów XIX i XX wieku.
Społecznicy- idealiści utrwaleni na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze.
Sposoby ujęcia motywu tęsknoty w różnych utworach literackich.
Sposób funkcjonowania motywu przebaczenia w literaturze. omów zagadnienie na wybranych przykładach
Sposób przedstawienia i funkcje postaci świętych w wybranych dziełach literackich i filmowych
Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu. Zanalizuj wybrane przykłady.
Sukcesy życiowe i porażki wybranych bohaterów literackich.
Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie
Symbolika i baśniowość w poezji Bolesława Leśmiana. Omów temat na następujących utworach: Dziewczyna, Dusiołek, Kopciuszek, Śnigrobek
Symbolika liczb i ich rola w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.
Symbolika liczb i jej funkcje w literaturze. Omów zjawisko, posługując się wybranymi przykładami
Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty literackie przedstaw bogactwo znaczeń.
System wartości bohaterów utworów Stefana Żeromskiego. Przedstaw analizując postawy bohaterów wybranych dzieł.
Szczęście osobiste a dobro ogółu. Omów problem w oparciu o wybrane postacie literackie.
Szczęście osobiste a obowiązek wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów literackich różnych epok.
Sztuka oratorska. Scharakteryzuj styl oratorski i omów zagadnienie na przykładach z literatury i publicystyki +PPT
Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie. Omów cechy szczególnie tego gatunku publicystycznego
Szukanie teoretycznego uzasadnienia swojego działania twórczego. Pokaż zjawisko posługując się wybranymi dziełami awangardzistów polskich
Śmiech budowany słowem. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe służące wywołaniu komizmu
Śmiech wobec głupoty świata. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów satyrycznych i komediowych
Średniowieczne zabytki języka polskiego. Omów na wybranych przykładach
Świat jako teatr. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane utwory literackie
Świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im role Bóg, fatum, człowiek, przypadek
Teatr elżbietański. Przedstaw okoliczności historyczne, przywołaj charakterystycznych twórców. Omów przykładowe utwory
Testamenty literackie. Porównaj i omów na wybranych przykładach.
To się czyta dzisiaj- modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie kilku twórców spoza szkolnego kanonu - przyczyny popularności niektórych autorów i ich książek. Sformułuj własną opinię na ten temat.
To się czyta dzisiaj” – modni pisarze i modne książki. Omów na wybranych przykładach przyczyny popularności utworów spoza kanonu lektur szkolnych, odwołując się do opinii krytyków literackich.
To się czyta dzisiaj-modni pisarze, modne książki.
To się czyta dziś – modni pisarze, modne książki. Przeanalizuj, na przykładzie twórców spoza szkolnego kanonu (przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własna opinie na ten temat.
To się dzisiaj czyta – modne książki, modni pisarze. Omów przyczyny popularności niektórych tytułów i autorów, odwołując się do dwóch, trzech twórców.
Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych utworach literackich
Topos życia jako teatru. Ukaż funkcjonowanie motywu w tekstach literackich różnych epok. Sformułuj wnioski
Tradycja antyczna jako sposób komentowania rzeczywistości totalitarnej w poezji Zbigniewa Herberta
Tragiczne wydarzenia XX wieku utrwalone w literaturze. Analizując wybrane utwory rozważ jakie przestrogi są w nich zawarte
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych utworów.
Tragizm w dramacie antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Porównaj koncepcje wykorzystywania tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Trudno sobie wyobrazić do jakiego stopnia można skazić naturę ludzką. Świat odwróconego dekalogu w rzeczywistości obozowej
Turpizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Tworzenie bywa formą autoterapii dla artysty. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów literackich.
Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.
Tytuł, podtytuł i motto jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Rozwiń na przykładzie wybranych utworów +PPT
Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los. Dokonaj analizy losów wybranych bohaterów literackich
Ukaż świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora
Uniwersalne wartości literatury dawnej. Zanalizuj temat, wskaż wartości oraz ich obecność w myśli twórczości późniejszej i współczesnej.
W jaki sposób współczesna literatura fantasy przedstawia i wykorzystuje motyw czarodzieja i czarownicy? Odpowiedz, dokonując interpretacji wybranych tekstów literackich.
W każdej epoce, znajdą się tacy, którzy nie będą chcieli tworzyć według ogólnie przyjętych kanonów artystycznych i ideologicznych, którzy będą szukali jakiś nowych technik i pomysłów na dzieło. Omów na wybranej epoce.
W kręgu tradycji romantycznej - kontynuatorzy i szydercy. Rozważ temat na podstawie wybranych przykładach literackich.
Wady społeczeństwa polskiego w twórczości Ignacego Krasickiego. Omów na podstawie wybranych utworów.
Walory sceniczne komedii Moliera i Fredry. Przedstaw na wybranych przykładach
Wdzięk i urok kabaretu. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów słynnych polskich kabaretów XIX i XX wieku
Wesele Andrzeja Wajdy jako przenikanie sztuki filmowej, malarstwa i literatury. Dokonaj analizy filmu uwzględniając fascynacje malarskie reżysera.
Wesele i ślub w literaturze. Omów funkcjonowanie tych motywów odwołując się do utworów literackich różnych epok.
Wiek XX triumf czy klęska człowieka?
Wielcy bohaterowie utworów literackich. Omów i wyjaśnij jakimi kryteriami kierowałeś się w doborze postaci.
Wielcy pisarze intelektualiści naszych czasów. Przedstaw wybraną sylwetkę ,uzasadnij opinię, analizując wybrane utwory literackie.
Wielka literatura mówi i moralności. Udowodnij tę tezę analizując wybrane utwory literackie.
Wielkie katastrofy zapisane w tekstach kultury. Omów, analizując wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki
Wielkie namiętności w twórczości Wiliama Szekspira. Omów zagadnienie przywołując wybrane dramaty.
Wizerunek dekadenta, modernisty w literaturze. Porównaj kreacje postaci, odwołując się do analizy wybranych utworów.
Wizerunek pokolenia Kolumbów na przykładzie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Wizerunek zewnętrzny, a charakter człowieka. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.
Wolność - puste hasło czy rzeczywistość Przedstaw swój pogląd, opierając się na przykładach z literatury i filmu
Wolność - puste hasło czy rzeczywistość? Przedstaw swój pogląd, opierając się na przykładach z literatury i filmu.
Wpływ Cenzury na Kształtowanie się dzieł literackich.
Wpływ ekstremalnych wydarzeń na życie pisarzy i kreację ich bohaterów. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory literackie.
Wpływ legend, baśni i mitologii różnych narodów na współczesną literaturę fantasy. Omów analizując wybrane przykłady.
Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok. Omów temat w wybranych przykładach literackich.
WPŁYW PRZESTRZENI NA CZŁOWIEKA I RELACJE MIĘDZYLUDZKIE. PRZEDSTAW PROBLEM W ODNIESIENIU DO SKONKRETYZOWANEGO TYPU PRZESTRZENI
Współczesne interpretacje dramatów Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, adaptacje filmowe.
Współczesne interpretacje Williama Szekspira w teatrze i w filmie. Omów na wybranych przykładach, porównując film z jego literackim pierwowzorem.
Współistnienie miłości i śmierci ( Erosa i Tanatosa) na przykładzie różnych tekstów kultury.
Wulgaryzmy jako zagrożenie współczesnej polszczyzny. Omów problem w kontekście języka młodzieży.
Wybór między szczęściem jednostki, a dobrem ogółu w literaturze polskiej
Wybrane dzieło/ dzieła literackie i ich związek z epoką. Omów na wybranych przykładach.
Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia
Wyjaśnij na wybranych przykładach literackich na czym polega czyn bohaterski. Dokonaj rozróżnienia na czyn fizyczny i duchowy.
Wykaż, że trylogia Władca Pierścieni Tolkiena jest skarbnicą motywów literackich.
Wykorzystywanie sztuk, na użytek ideologii. Prześledź i oceń to zjawisko + PPT
Wykorzystywanie sztuk, na użytek ideologii. Prześledź i oceń to zjawisko odwołując się do literatury, filmu i sztuk plastycznych
Wyobrażenia poetów o sławie i swojej spuściźnie literackiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Wyższość racji serca nad rozumem. Omów problem, analizując losy wybranych bohaterów literackich.
Wzorce i antywzorce w literaturze.
Wzorce i antywzorce w literaturze. Omów zagadnienie na przykładach utworów z różnych epok
Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza. przedstaw temat prezentując postawy wybranych bohaterów literackich epoki.
Wzorce osobowe w różnych epokach omów na wybranych postaciach
Zadania twórcy i literatury w działach współczesnych. Omów na wybranych przykładach
Zagłada jako żydowskie fatum. Zanalizuj opis pogromów i klęsk w dziełach J. Stryjkowskiego („Austeria”) i A. Szczypiorskiego(„Msza za miasto Arras”) i innych autorów. Wyjaśnij ich sens alegoryczny i moralny.
Zakończenie utworu literackiego. Omów funkcje ostatniej sceny w wybranych dziełach literackich.
Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje scen finałowych, odwołując się do wybranych utworów
Załamanie wiary i nadziei w porządek świata- Treny Jana Kochanowskiego. Omów na wybranych utworach pisarza.
Zamach jako motyw literacki i filmowy. Zanalizuj wybrane przykłady
Zanalizuj egzystencjalne wybory i ich konsekwencje, odwołując się do postaci wybranych bohaterów literackich
Zanalizuj funkcje komizmu i satyry na wybranych przykładach.
Zanalizuj wybrane kazania Jana Pawła II , uwzględniając zastosowane zasady retoryki
Zanalizuj zjawisko metafory, odwołując się do wybranych przykładów.
Zaprezentuj różnorodny obraz nocy betlejemskiej w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane utwory literackie i inne teksty
Zaprezentuj związek literatury z muzyką. Przywołaj wybrane przykłady z różnych epok.
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
Zawiłe losy bohaterów literatury współczesnej i filmów Woody Allena. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo wybranych dzieł
Zazdrość jako motywacja ludzkiego działania. Omów na przykładach wybranych utworów literackich
Zinterpretuj rolę postaci/istot uosabiających zło w wybranych utworach literackich i filmowych.
Zmaganie człowieka z czasem. Omów rożne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach literackich.
Znaczące nazwiska i imiona bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do utworów różnych epok.
Zrywy narodowe w malarstwie i literaturze - różne ujęcia tego tematu w twórczości wybranych artystów. Przeanalizuj wybrane utwory literackie i plastyczne
Związki pomiędzy literaturą a kontekstem epokowo- historycznym. Omów na wybranych przykładach
Zwyczaje i obyczaje związane z tradycją ludową. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Źródła tragizmu bohaterów literackich. Przedstaw je i omów, odwołując się do wybranych utworów.
Żart i refleksja. Stosunek do świata w utworach Jana Kochanowskiego.
Życie jako labirynt, teatr, sen. Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze.
Życie jest jak proces, można wygrać lub przegrać. Zaprezentuj literackie kreacje ucieleśniające te możliwości
Życie rodzinne w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych
Życiowe drogi i bezdroża jako temat powieści Paulo Coelho. Zinterpretuj zagadnienie odwołując się do wybranych powieści.
Żyć życiem innym niż większość. Przedstaw rozważania o wybranych bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami
Żyć życiem innym niż większość. Rozważania o bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami

Mity
Analizują wybrane teksty kultury, przedstaw sposoby funkcjonowania motywu mitycznych bestii w literaturze i sztuce.
Historie mityczne inspiracją dla literatury. Omów temat na wybranych przykładach
Inspiracje mitologiczne w kulturze późniejszych epok. Przedstaw ich obecność w wybranych dziełach literackich.
Jak literatura polska XIX i XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
Legenda króla Artura - prawda czy mit Omów temat odwołując się do tekstów kultury
Literackie i malarskie (lub rzeźbiarskie) wizerunki wybranej postaci mitologicznej. Porównaj sposoby przedstawienia.
Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania tego zjawiska literackiego na podstawie analizy wybranych utworów.
Literackie przetworzenie mitu o Prometeuszu. Omów na wybranych przykładach
Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
Lot jako motyw literacki, malarski, filmowy, muzyczny. Omów jego funkcje w różnych tekstach kultury.
Mit i archetyp. Omów te pojęcia i wskaż zachodzące pomiędzy nimi związki. Dokonaj interpretacji wybranego mitu z mitologii greckiej.
Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia.
Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie, sposoby na wiązań i artystyczne efekty, odwołując się do analizy wybranych przykładów
Mitologia jako inspiracja dla filmu i literatury. Omów je analizując wybrane teksty.
Mitologia jako źródło motywów, postaw, wzorców osobowych… późniejszych epok. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
Mitologia jako źródło tematów literackich. Omów problem, odwołując się do utworów z różnych epok
Mitologiczna frazeologia żywa do dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Mitologiczni bohaterowie pokazani w tekście i na obrazie. Odwołaj się do przykładów z różnych epok
Mitologiczny heros, bohater Biblii i średniowieczny rycerz. Porównaj postawy odwołując się do wybranych.
Mity greckie - sięgając po źródła i opracowania omów wybrany mit bądź zestaw kilka wersji tego samego mitu
Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych w wybranych tekstach literackich.
Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury
Mity kiedyś i dziś. Porównanie mitologii starożytnych Greków z mitologią wykreowaną przez Tolkiena.
Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje - akceptacje i polemiki z nimi - w literaturze spadkobierców. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
Motyw Dedala i Ikara w literaturze i malarstwie, rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw ikaryjski w literaturze.
Motyw ikarysjki. Omów funkcjonowanie, sposoby na wiązań i artystyczne efekty, odwołując się do analizy wybranych przykładów
Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motywy mitologiczne. Rozróżnij funkcje, jakie pełnią w znanych Ci utworach literackich.
Na podstawie wybranych tekstów kultury zaprezentuj, jak literatura i malarstwo interpretują motyw Ikara.
Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na Podstawie wybranych przykładów omów
Od mitu i baśni do fantasy. Zaprezentuj przemiany w kreowaniu literackich wizji odmiennych światów, analizując wybrane utwory
Poeci przeklęci-fakty i mity. zaprezentuj sylwetki twórcze wybranych artystów, analizując mechanizm ich legendy.
Porównaj funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego w różnych dziedzinach sztuki.
Porównaj obrazy świata przedstawionego w wybranej mitologii i utworach Tolkiena
Portrety Prometeuszy w literaturze XIX i XX wieku.
Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach bohaterów
Przedstaw i porównaj funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego w różnych dziedzinach sztuki.
Przedstaw inspiracje mitologiczne w literaturze i multimedialnych grach komputerowych na wybranych przykładach
Różnorodne sposoby przedstawienia stworzeń fantastycznych w literaturze. Porównaj ich obrazy i funkcje w wybranych utworach
Scharakteryzuj mity kosmogoniczne w mitologii grecko - rzymskiej i Tolkienowskiej. Zestaw podobieństwa i różnice.

Motyw Afryki
Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk.
Afryka i jej mieszkańcy w tekstach kultury.
Afryka i jej mieszkańcy, jako temat różnych tekstów kultury XIX i XX wieku. Przedstaw na trzech-czterech wybranych przykładach.
Literackie obrazy Afryki. Omów zagadnienie porównując wyobrażenia Josepha Conrada i Johna Maxwella Coetzee.
Obraz Afryki i jej mieszkańców. Zaprezentuj zagadnienia, odwołując się do różnych tekstów kultury
Obraz Afryki i jej mieszkańców. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do różnych tekstów kultury.

Motyw ambicji
Ambicja grzech próżności, czy pragnienie doskonałości Odpowiedz na pytanie odwołując się do wybranych przykładów.
Ambicja siła twórcza czy niszczycielska.


Motyw anioła, diabła
Anioły dobre i złe. Rozwiń temat w oparciu o wybrany materiał literacki
Diabeł i jego funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach. +PPT
Książę Ciemności w dobie romantyzmu. Omów na wybranych przykładach literackich tej epoki.
Motyw anioła i diabła w walce o duszę człowieka w literaturze.
Motyw anioła w literaturze i sztuce, przedstaw i porównaj różne sposoby jego ukazania
Motyw Anioła w literaturze i sztuce.
Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach sposoby jego kreacji i funkcje.
Motyw anioła w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów literatury.
Motyw diabła w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Motywu anioła w literaturze i sztuce równych epok
Nietypowe wizerunki diabłów i szatanów w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Obraz diabła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Postać diabla w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Przedstaw sposoby ujęcia motywu anioła w literaturze i omów jego funkcje (na wybranych przykładach
Różne kreacje aniołów od antyku do współczesności. Omów na wybranych przykładach z literatury różnych epok
Wizerunek anioła w literaturze. Porównaj sposoby ujęcia postaci zestawiając wybrane teksty literackie.Motyw apokalipsy

Apokalipsa w różnych tekstach kultury.
Motyw apokalipsy w literaturze i innych dziedzinach sztuki
Motyw apokalipsy w literaturze. Omów temat, sięgając do utworów literackich różnych epok
Motyw Apokalipsy. Przedstaw rożne sposoby jego wykorzystania.
Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodne ujęcia.
Porównaj literackie i malarskie sposoby tworzenia wizji apokaliptycznych. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury +PPT
Różne ujęcia motywu Apokalipsy w literaturze i sztuce.
Różne ujęcia motywu apokalipsy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Różne ujęcia motywu apokalipsy w poezji na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane utwory.
Różne wizje apokalipsy w literaturze
Różne wizje apokalipsy. Odwołaj się do literatury, malarstwa i filmu.


Motyw arkadii

Arkadia i jej obraz. Przedstaw jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok
Literackie arkadie - omów różne ich wizje w różnych utworach
Literackie Arkadie - omów różne ich wizje w różnych utworach.
Motyw arkadii
Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich.
Analizując wybrane dzieła, pokaż różnorodność funkcjonowania motywu arkadii w literaturze i malarstwie
Raj na ziemi. Omów różne obrazy arkadii w oparciu o utwory literackie różnych epok.

Motyw autobiograficzny
Autobiografia w literaturze. Wskaż, w jaki sposób artysta może o sobie samym mówić w utworach literackich wybranej epoki, epok.
Motywy autobiograficzne w literaturze. omów na dowolnie wybranych przykładach
Motywy autobiograficzne w literaturze. Omów zagadnienie w odniesieniu do wybranych utworów z różnych epok.
Omów funkcje wątków autobiograficznych w twórczości wybranych autorów.
Rola wątków autobiograficznych w twórczości wybranych autorów
Subiektywne postrzeganie świata - pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze

Motyw bezdomności
Bezdomny nie zawsze oznacza „bez domu”. O motywie bezdomności, sieroctwie i obcości w literaturze polskiej oraz powszechnej
Bohaterowie bezdomni różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
Motyw biedy i bezdomności w literaturze
Na podstawie wybranych utworów literackich zaprezentuj motyw bezdomności człowiekaMotyw biblijny
Analizując wybrane przykłady, wykaż trwałość inspiracji biblijnych w różnych dziedzinach sztuki i w literaturze różnych epok.
Biblia – światowy bestseller. Omów zagadnienie, wskazując na obecność tradycji biblijnych w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków
Biblia, jako uniwersalna księga naszej kultury. Rozwiń temat wskazując na obecność tradycji biblijnych w literaturze na przestrzeni wieków.
Człowiek wobec dylematu wiary. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.
Dokonując analizy wybranych utworów, przedstaw propozycję dekalogu, według którego człowiek powinien postępować w życiu
Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Funkcjonowanie motywów franciszkańskich i rola portretów św. Franciszka w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane dzieła
Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody
Inspiracje biblijne we współczesnej literaturze i sztuce.
Kreacja Maryi w średniowiecznych tekstach kultury. Rozwiń temat na podstawie kilku wybranych dzieł.
Literackie i filmowe obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Literatura religijna wobec problemów współczesnego świata. Omów temat na przykładzie twórczości Karola Wojtyły lub Jana Twardowskiego.
Motyw Maryjny w literaturze, malarstwie, muzyce i filmie. Porównaj na wybranych przykładach sposoby przedstawiania tego samego motywu przez różnych twórców.
Motyw pokory w biblii i w wybranych utworach literackich.
Motywy biblijne w sztuce na przestrzeni wieków. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i innych tekstów kultury.
Motywy franciszkańskie i sposoby ich wykorzystania w polskiej poezji. + PPT
Motywy mitologiczne i biblijne w wybranych tekstach fantasy. Omów temat analizując właściwe przykłady
Omów motywy biblijne i sposób ich funkcjonowania w wybranych tekstach literackich.
Początek i koniec biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.
Przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego w literaturze polskiej.
Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.
Różne sposoby funkcjonowania tradycji biblijnej w literaturze.
Uzasadnij, że symbolika chrześcijańskiej katedry gotyckiej jest materialnym wyrazem ideologii chrześcijańskiej.
Watki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok.
Wątki i motywy biblijne w literaturze różnych epok. Potwierdź przykładami ich obecność i omów funkcje.
Wiara jako źródło inspiracji dla twórców literatury i muzyki. Rozwiń zagadnienie...
Wielość gatunkowa Biblii. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego.
Żywotność toposów biblijnych. Udowodnij tezę ... + ppt

Motyw biesiady, balu
Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, przedstaw różne ujęcia motywu wesela w literaturze i omów ich funkcje
Biesiada, zabawa jako motywy literackie. Omów zagadnienie, interpretując utwory literatury renesansu, Młodej Polski.
Biesiadowanie, kult stołu, polska sztuka kulinarna. Analizując wybrane utwory porównaj sposób przedstawienia tematu
Biesiady, bale, wesela, zgromadzenia w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Biesiady, bale, wesela. Omów funkcjonowanie motywu zabawy na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.
Biesiady, bale, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych przykładach literatury polskiej.
Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę motywu w wybranych utworach literatury polskiej 2.
Biesiady, wesela, bale- omów rolę motywu, opierając się na tekstach literatury polskiej
Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literackich
Biesiady, wesela, bale. Zaprezentuj rolę motywu w wybranych utworach literackich.
Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie
Jak się bawili bohaterowie tekstów kultury różnych epok porównaj ich rozrywki w oparciu o dowolne dzieła
Motyw balu w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw karczmy, baru, kawiarni.
Motyw ślubu i wesela w różnych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
Motyw wesela w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie różnych epok, przedstaw jego wybrane realizacje.
Motyw zabawy, balu, wesela w literaturze. Omów wybrane realizacje motywu.
Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
Omów funkcje motywu biesiady w literaturze.
Porównaj sposoby przedstawiania i funkcje motywu ucztowania w wybranych utworach literackich
Przedstaw funkcję motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.
Przedstaw motyw wesela w literaturze na przykładzie wybranych utworów
Różne ujęcia motywu wesela w literaturze wybranych epok. Omów temat, odwołując się do przykładów z literatury
Tradycja stołu i biesiadowania jako element polskiej obyczajowości. Omów na wybranych przykładach z literatury.
Tradycje weselne w literaturze różnych epok. Dokonaj analizy porównawczej.
UCZTY, BIESIADY, WESELA I BALE W LITERATURZE. OKRESL ICH PODSTAWOWE FUNKCJE, ANALIZUJAC WYBRANE UTWORY Z ROZNYCH EPOK
Wesela i pogrzeby w literaturze polskiej. Omów różnorodne ujęcia motywów, odwołując się do wybranych przykładów

Motyw Boga
„Święci o Bogu” i „Święci bez Boga”. Ukaż relacje człowiek - Bóg w wybranych utworach literackich różnych epok
Analiza porównawcza kreacji Boga w literaturze średniowiecznej i młodopolskiej
Bóg i człowiek, zaprezentuj ich wizerunki w epoce renesansu i baroku.
Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach
Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach
Bunt człowieka wobec boga
Być wiernym sobie – przedstaw postawy wybranych bohaterów literackich realizujących to motto życiowe
Dialog człowieka z Bogiem w literaturze – przedstaw różne ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych przykładów
Dialog człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki
Harcerska służba Bogu, Polsce I bliźniemu w czasie II wojny światowej na podstawie wybranych źródeł literackich.
Jestem Bogiem. Zaprezentuj sylwetki bluźnierców utrwalone na kartach literatury.
Literackie rozmowy z Bogiem - omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Modlitwa Pielgrzyma. Ukaż różnorodność treści i formy zwrotów do Boga.
Motyw Męki Pańskiej w średniowiecznych kazaniach i twórczości apokryficznej.
Obraz Boga w liryce J. Kochanowskiego, M. Sępa - Szarzyńskiego i F. Karpińskiego. Zanalizuj dowolne teksty, porównaj środki wyrazu służące kreacji wizerunku Stwórcy
Obraz Boga w przedstawieniach literackich, filozoficznych i artystycznych. Omów na wybranych przykładach.
Obrazy Boga. Zaprezentuj rożne sposoby ukazywania stwórcy,odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
Od modlitwy do bluźnierstwa zapisane w literaturze i sztuce rozmowy z Bogiem. Przedstaw i zinterpretuj odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Omów różne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich
Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.
Porównaj sposób przedstawiania rozmów człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Analiza wybranych utworów.
Poszukiwanie Boga w sytuacji kryzysu. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, filmu i malarstwa
Przedstaw i omów różne oblicza Boga w literaturze( Bóg radosny, Bóg miłosierny, Bóg sędzia, Bóg artysta).
Przedstaw obraz świata, Boga i społeczeństwa w literaturze dwóch epok.
Relacje człowieka z Bogiem. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
Relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w literaturze. Omów problem odnosząc się do wybranych utworów
Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.
Rozmowa człowieka z Bogiem. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Rozmowy człowieka z Bogiem. Ukaż to zagadnienie w oparciu o literacki przekaz utworów różnych epok +PPT
Rozważ na przykładach literackich jak pojmowano Boga w różnych epokach.
Trudne rozmowy, czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem. Omów na wybranych przykładach.
Uczłowieczenie Boga? Ukaż różne sposoby widzenia postaci Jezusa w literaturze i innych tekstach kultury. Przywołaj przykłady.
Wielkie literackie dyskusje z Bogiem. Omów na podstawie znanych Ci utworów
Wizerunek Boga w literaturze i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach.
Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok. Omów na wybranych przykładach +PPT
Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie rożnych epok. Omów na wybranych przykładach
Wizerunek Boga w literaturze różnych epok.
Wizerunek Boga w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Wizja Boga, świata i losu człowieka w literaturze średniowiecznej.
Zaprezentuj relację człowiek - Bóg w literaturze różnych epok.

Motyw bohatera
Artysta jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach.
Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok.
Artysta jako bohater utworu literackiego. Omów problem na podstawie celowo wybranych utworów literackich
Bohater - moralny. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - niemoralny. Omów na wybranych przykładach.
Bohater - szaleniec. Omów na wybranych przykładach.
Bohater- autor. Przywołaj i omów na wybranych przykładach sylwetki literackich autorów
Bohater- everyman w literaturze. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Bohater literacki - mój imiennik. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
Bohater literacki a epoka historyczna - od romantyzmu po Młodą Polskę. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Bohater literacki i filmowy w walce ze słabościami
Bohater literacki i jego filmowe wcielenie. Porównaj na przykładzie filmowej adaptacji
Bohater literacki jako człowiek poszukujący wartości. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady
Bohater literacki mój imiennik(ANNA). Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich
Bohater literacki w konflikcie z prawem.
Bohater literacki w poszukiwaniu sensu życia. Przedstaw różne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów
Bohater literacki wobec różnych doświadczeń życiowych. Na przykładzie wybranych utworów literackich ukaż portrety psychologiczne
Bohater literacki, który nie akceptuje swojego miejsca i swojego czasu. rozważ istotę buntu...
Bohater negatywny w literaturze-przedstaw najciekawsze kreacje i ich funkcje w wybranych utworach
Bohater tragiczny w literaturze - przedstaw jego kreacje na podstawie wybranych dramatów starożytnych i romantycznych
Bohater tragiczny w literaturze antycznej i romantycznej. Omów temat, interpretując wybrane utwory
Bohater tragiczny w literaturze antycznej romantycznej i współczesnej. Przedstaw sposoby jego kreowania.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Dokonaj porównania na podstawie wybranych utworów.
Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj
Bohater tragiczny w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Bohater tragiczny w literaturze. Zaprezentuj sylwetki wybranych postaci i zanalizuj źródła ich tragizmu.
Bohater wierny swoim ideałom. Omów na wybranych przykładach.
Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Omów temat, analizując wybrane teksty.
Bohater zdeterminowany przez otoczenie. Analizując celowo wybrane utwory od pozytywizmu do dwudziestolecia międzywojennego, omów wpływ środowiska i warunków życiowych na postawy wybranych postaci literackich.
Bohaterowie dramatów Szekspira i ich różnorodne portrety psychologiczne. Omów na podstawie trzech wybranych postaci.
Bohaterowie drugoplanowi i ich rola w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Bohaterowie historii w dziełach literatury.
Bohaterowie kontrowersyjni. Zanalizuj postępowanie postaci literackich zasługujących na to miano
Bohaterowie literaccy - samotnicy z wyboru czy z konieczności Omów na podstawie wybranych utworów
Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia
Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia.
Bohaterowie literaccy wobec trudnych wyborów.
Bohaterowie obłąkani w dramatach W. Szekspira. Analizując teksty porównaj wybranych bohaterów, biorąc pod uwagę przyczyny.
Bohaterowie oddani pracy w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Bohaterowie polskiej powieści międzywojennej w poszukiwaniu celu i sensu życia
Bohaterowie realizujący amerykański mit „od pucybuta do milionera"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie romantyczni, zwycięzcy czy zwyciężeni, scharakteryzuj i oceń wybrane przez siebie postać (2)
Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach
Bohaterowie trudnych doświadczeń i wyborów. Problem narkomanii i innych uzależnień w literaturze i filmie.
Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich
Bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku. Omów zmiany jakie dokonywały się w kreowaniu postaci literackich tego okresu
Bohaterowie w poszukiwaniu szczęścia. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.
Bohaterowie w poszukiwaniu wartości życiowych. Omów na wybranych przykładach
Bohaterowie wpisani w schemat „z chłopa król"- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie z kainowym piętnem. Omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich.
Charakterystyka bohatera romantycznego. Wykorzystaj wybrane teksty epoki
Everyman od średniowiecza do współczesności. Przedstaw postać Everymana i pokaż, jaką funkcję pełni ona w wybranych utworach literackich. Przywołaj przykłady.
Ewolucja bohatera romantycznego w literaturze epoki. Przedstaw na podstawie dowolnie wybranych utworów
Galeria postaci tragicznych. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
Kreacja bohatera tragicznego. Omów problem, odnosząc się do literatury różnych epok
Kreacja głównego bohatera w literaturze romantycznej. Omów temat na wybranych przykładach
Literaccy bohaterowie w poszukiwaniu tożsamości. Omów na wybranych przykładach
Portret bohatera - postaci parenetycznej, godnej naśladowania. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów literackich wybranej epoki
Postać bohatera tragicznego. Przedstaw na przykładzie różnych epok.
Postać bohatera tragicznego. Przedstaw temat analizując przykłady z różnych epok
Postać bohatera tragicznego. Przedstaw temat analizując utwory literackie z różnych epok
Postać bohatera w chwilach próby
Rodzaje bohaterstwa. Zanalizuj różnorodność postaw i sposób ich przedstawienia w wybranych utworach literackich
Scharakteryzuj różne typy bohaterów Henryka Sienkiewicza. Odwołaj się do wybranych dzieł pisarza.
Scharakteryzuj wzorzec bohatera romantycznego odwołując się do różnych bohaterów.
Scharakteryzuj, odwołując się do różnych utworów, wzorzec bohatera romantycznego.
Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci.Motyw buntu

„Aby istnieć, człowiek musi się buntować”- Albert Camus. Ukaż różne ujęcia motywu buntu utrwalone na kartach literatury.
„Powołał mnie Pan na bunt" (Stanisław Grochowiak) - gniewni i zbuntowani w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Analizując postawy buntowników literackich, porównaj buntowników doby romantyzmu i pozytywizmu.
Bohater- buntownik. Przedstaw sposób kreacji odwołując się do wybranych przykładów różnych epok.
Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.
Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu, odwołując się do wybranych przykładów
Bohater zbuntowany2. Przedstaw różne przyczyny buntu wybranych bohaterów literackich.
Bunt i ofiara. Omów dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.
Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.
Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego przejawy i konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykładów literackich
Bunt prometejski a bunt lucyferowy
Bunt przeciw Bogu. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej.
Bunt przeciw konwencji. Omów temat na wybranych przykładach.
Bunt przeciw złu świata: wojnie, władzy, totalitaryzmowi… Omów na wybranych przykładach.
Bunt przeciwko zastanym konwencjom i postawom ugodowym. W omówieniu tematu wykorzystaj wybrane utwory literackie okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
Kreacja człowieka zbuntowanego w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
Literacki portret bohatera skłóconego ze światem. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory.
Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw problem odwołując się do tekstów z różnych epok kultury polskiej
Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów.
Młodzi zbuntowani. Omów ich postawę na wybranych przykładach z literatury.
Motyw buntu i nawrócenia w relacjach Bóg-Człowiek
Motyw buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach
Motyw buntu w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów sens i podłoże buntu.
Motyw buntu, walki i rewolucji w literaturze i malarstwie doby romantyzmu.
Motyw niezrozumienia przez otaczający świat.
Nie pogodzeni ze światem. zaprezentuj bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych
Niepogodzeni ze światem. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych, odwołując się do literatury polskiej i obcej.
Niepogodzeni ze światem. Przedstaw na wybranych przykładach portrety bohatera zbuntowanego.
Poetyckie bunty. Omów na wybranych przykładach z poezji polskiej.
Poezja zbuntowana i odrzucona (od Grochowiaka do Wojaczka). Zanalizuj temat na wybranych przykładach.
Porównaj literackie kreacje buntowników. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Prometeusz ukarany. Literackie wersje kary bohatera-buntownika. Omów sposoby ukazania na wybranych przykładach
Przedstaw jak postać buntownika jest kreowana w literaturze i innych dziedzinach sztuki (malarstwie, filmie)
Różne przejawy buntu w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.
Różne rodzaje buntu. Omów na przykładach znanych Ci utworów literackich
Różne ujęcia motywu buntu w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw problem dokonując analizy wybranych dzieł.
Różne wizerunki buntowników utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając analizie odpowiednio wybrane przykłady literackie z dwóch/trzech wybranych epok. Uwzględnij kontekst historyczny i literacki.
Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając analizie odpowiednio wybrane przykłady literackie.
Scharakteryzuj motyw buntu, analizując celowo wybrane utwory z literatury starożytnej i współczesnej.
Źródło i sens buntu. Przedstaw na wybranych postaciach literackich.

Motyw chłopa
Chłopski los w twórczości pisarzy pozytywistycznych. Omów na wybranych przykładach
Literacki wizerunek chłopa. Omów różne ujęcia i funkcje tego motywu na wybranych utworach lit.
Portrety chłopów w literaturze i malarstwie. Przedstaw wybrane ujęcia artystyczne.
Portrety chłopów w literaturze i malarstwie. Przedstaw wybrane ujęcia artystyczne. +PPT
Różne ujęcia portretu chłopa w literaturze. Omów problem odwołując się do literatury różnych epok.Motyw cierpienia
Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze
Ból, rozpacz, cierpienie jako uczucia nierozerwalne związane z życiem człowieka. Zaprezentuj temat na przykładzie wybranych bohaterów literackich.
Cierpienia ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i filmu. Porównaj sposoby ukazywania tego problemu.
Cierpienie i jego wpływ na psychikę człowieka
Cierpienie i śmierć w utworach literackich różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów funkcje.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów funkcję i sposoby ujęcia tego motywu wykorzystując teksty różnych epok.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Rozwiń temat na wybranych utworach.
Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literatury. Rozwiń temat na przykładzie co najmniej trzech postaci.
Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach.
Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach
Cierpienie niewinnych, czyli dramat holocaustu. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich
Cierpienie siłą kształtującą, czy niszczącą człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok
Cierpienie, jako nieodłączny element miłości. Rozważ problem odwołując się do wybranych dzieł
Doświadczanie cierpienia. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok.
Funkcjonowanie motywu cierpienia w literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach +PPT
Jak cierpienie wpływa na człowieka Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok
Jak cierpienie wpływa na człowieka Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok
Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obrazy cierpienia ukazane w literaturze wojny i okupacji.
Literackie obrazy cierpienia i bólu człowieka. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich
Literackie wizje cierpienia w utworach różnych epok. Omów problem na przykładach wybranych dzieł literackich +PPT
Literatura i sztuka XX wieku wobec ludzkiego cierpienia. Omów zgodnie na wybranych przykładach.
Motyw cierpienia – pytanie o jego sens w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Motyw cierpienia i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw cierpienia i sposób jego funkcjonowania. Omów na podstawie wybranych przykładów
Motyw cierpienia rodziców po stracie dziecka. Omów na wybranych przykładach +PPT
Motyw cierpienia w literaturze, rozważ zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów. Różne aspekty cierpienia w literaturze wybranych epok.
Motyw cierpienia w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
Motyw cierpienia w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach.
Motyw cierpienia w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach.
Motyw cierpienia w wybranych utworach literackich. Analiza porównawcza. +PPT
Na podstawie wybranych tekstów literackich przedstaw funkcjonowanie motywu cierpienia
Na wybranych przykładach literackich porównaj różne ujęcia motywu cierpienia.
Obraz człowieka cierpiącego. Omów temat na przykładach bohaterów wybranych dział literackich
Obraz człowieka cierpiącego. Scharakteryzuj postawę człowieka cierpiącego na przykładach bohaterów dzieł literackich.
Obrazy cierpienia i choroby w literaturze różnych epok. Pokazując motyw, przywołaj odpowiednie przykłady
Omów motyw cierpienia i jego funkcję w wybranych utworach literackich.
Omów przyczyny cierpień bohaterów literackich rożnych epok
Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do wybranych utworów.
Różne aspekty cierpienia w literaturze polskiej lub obcej.
Różne aspekty cierpienia w literaturze wybranych epok.
Różne oblicza cierpienia. Przedstaw na wybranych przykładach literatury obcej i polskiej.
Różne postacie cierpienia i postaw wobec niego. Omów na przykładach
Różne sposoby pisania o cierpieniu. Porównaj wybrane utwory konfrontując ich kształt literacki i wizerunki ludzi dotkniętych przez los
Różnorodność ludzkich postaw wobec choroby i związanego z nią cierpienia. Omów na wybranych przykładach literackich.
Scharakteryzuj postawę człowieka wobec cierpienia. Odwołaj się do wybranych utworów literackich z różnych epok
Sens i cel cierpienia w życiu bohaterów literackich XIX i XX wieku. Porównaj postawy wobec cierpienia na przykładzie wybranych utworów.
Wyjaśnij sens cierpienia bohaterów literackich. Odwołaj się do przykładów literackich.
Zaprezentuj różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.
Zaprezentuj sposoby ukazywania cierpienia ducha i ciała w dziełach literackich i wybranych dziełach dziedzin sztuki.
Zrealizuj motyw cierpienia i buntu przeciwko Bogu w wybranych utworach literackich.

Motyw codzienności
„Należy uwierzyć, że w tym powszednim krzątaniu są też jakieś rzeczy wiekuiste, powszechne”- (Maria Dąbrowska). Odwołując się do literatury omów znaczenie codzienności w życiu człowieka.
Codzienność jako temat dzieła literackiego.
Codzienność jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie, wykorzystując twórczość wybranej epoki
Codzienność w literaturze i sztuce. Pokaż różnorodność w ujęciu motywu na podstawie wybranych dzieł.
Codzienność w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury różnych epok

Motyw córki

Córki - bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co dzieli Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Córki bohaterki literatury pięknej. Co je łączy a co dzieli?
Córki bohaterki literatury pięknej. zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady
Portret córki w literaturze. Zanalizuj różnice i podobieństwa w wybranych przez siebie kreacjach postaci.
Portret córki w literaturze. Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.Motyw człowieka
Człowiek i jego zmagania z losem. Przedstaw problem odwołując się do literatury współczesnej
Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej
Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest. Rozważania o złożoności natury ludzkiej na przykładzie znanych ci utworów literackich.
Człowiek kowalem swego losu. Na przykładzie wybranych bohaterów literackich rozważ słuszność tej tezy
Człowiek nie urodził się sobie. Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu.
Człowiek poszukujący swego miejsca w świecie . Na wybranych przykładach z literatury omów rożne postawy bohaterów literackich
Człowiek w drodze. Omów różne realizacje tego motywu w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku
Człowiek w godzinie próby. Omów temat na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Człowiek w obliczu śmierci. Zanalizuj wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki. +PPT
Człowiek w poetyckim zwierciadle bajek Ignacego Krasickiego . Scharakteryzuj zagadnienie, analizując wybrane utwory
Człowiek w przestrzeni miejskiej. Scharakteryzuj sposoby jego funkcjonowania i różnorodne postawy wobec miasta, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Scharakteryzuj postawy bohaterów, analizując celowo dobrane teksty literatury obozowej
Człowiek wobec okrucieństwa wojny. Omów kreacje różnych postaw bohaterów na wybranych przykładach literackich XX wieku
Człowiek wobec zła. Scharakteryzuj różne postawy, odwołując się do wybranych utworów literackich
Człowiek wobec żywiołów natury. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory
Czy człowiek jest istotą wolną. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych tekstów literackich
Kim jest człowiek? Omów w oparciu o znane ci koncepcje filozoficzne.
Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu walki dobra ze złem w utworach J. R. Tolkiena
Poetycki portret człowieka. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
PROBLEMY CZŁOWIEKA KOŃCA WIEKU SKONFRONTUJ SPOSÓB UJĘCIA W TWÓRCZOŚCI PISARZY MODERNISTYCZNYCH I DWUDZIESTOWIECZNYCH
Różne ujęcia motywu prostoty (ducha i serca) w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów je i porównaj na podstawie literatury i sztuki współczesnej.
Topos człowieka - marionetki w literaturze różnych epok .Omów na wybranych przykładach
Życie ludzie i los człowieka. Omów na wybranych przykładach.

Motyw dobra i zła
Człowiek walczący ze złem. Ukaż problem, ukazując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
Człowiek wobec zła. Ukaż problem, charakteryzując wybrane postaci literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową.
Dobro i zło jako motywy literackie. Omów zagadnienie odwołując sie do wybranych utworów.
Losy bohaterów wybranych utworów literackich. Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy
Motyw walki dobra ze złem w literaturze 2 .Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
Motyw walki dobra ze złem w literaturze. Omów jego funkcje na wybranych przykładach.
Motyw zła w literaturze. Omów działanie tego motywu w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw zła w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw zła w literaturze. Przedstaw i zanalizuj na wybranych przykładach literackich.
Na wybranych przykładach omów motyw walki dobra i zła.
Nadzieja na stworzenie lepszego świata i pokonanie zła. Omów na wybranych przykładach.
Odwieczny dualizm dobra i zła w świecie. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich
Przedstaw motyw funkcjonowania w świecie dobra i zła...
Przedstaw rożne postawy zachowania ludzi w obliczu zła na przykładzie wybranych utworów literackich rożnych epok
Stosunek do zła i nienawiści sprawdzianem człowieczeństwa. Zanalizuj zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami z literatury różnych epok
Symbolika i rola motywu zła w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Sytuacja wyboru między dobrem i złem. Omów na wybranych przykładach
Twoje rozważania o różnych postawach człowieka wobec zła w świecie. Omawiając problem, odwołaj się do wybranych przykładów literackich
Ukaż obraz walki dobra ze złem w literaturze.
Ukaż obraz walki dobra ze złem zawarty w literaturze (w wybranych przykładach).
Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej dawnej i współczesnej.
Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.
Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literatury fantastycznej.
W poszukiwaniu obrony przed złem. Przedstaw zagadnienie, analizując postawy bohaterów wybranych utworów.
Walka człowieka ze złem. przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Walka dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
Walka dobra ze złem w literaturze i sztuce - omów i oceń różne przedstawienia tego motywu.
Walka dobra ze złem w świecie fantasy. Zaprezentuj temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Walka dobra ze złem we współczesnych utworach fantastycznych. Przedstaw temat analizując wybrane przez siebie utwory.
Walka dobra ze złem, jako temat literatury fantasy XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do podanych przykładów.
Walka dobra ze złem.
Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów omów literackie i filmowe ujęcia tego tematu.
Zło rodzi zło.

Motyw domu
Dom i rodzina jako tematy dzieł literackich i filmowych.
Dom i rodzina utrwalone na kartach literatury różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Dom jako motyw literacki omów temat na wybranych przykładach
Dom odejścia i powroty. Zaprezentuj funkcjonowanie motywu w wybranych utworach literackich
Dom rodzinny, jako motyw literacki. Przedstaw temat odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
Dom, rodzina i ojczyzna jako odwieczne motywy literackie. Omów na wybranych przykładach
Jakie znaczenie ma dom w życiu człowieka Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich
Motyw domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania dokonując analizy i interpretacji wybranych dzieł
Motyw domu w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i obcej.
Motyw domu, jako przestrzeni realnej i magicznej.
Motyw domu. Przedstaw różne jego ujęcia na wybranych przykładach literackich.
Motyw domu. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego toposu w literaturze, analizując wybrane przykłady
Omów funkcjonowanie motywu domu w wybranej powieści O. Tokarczuk i w „Dolinie Issy” Cz. Miłosza.
Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu domu rodzinnego i jego roli w literaturze wybranych epok.
Rola domu w życiu bohaterów literackich. Rozwiń temat na wybranych przykładach
Różne obrazy domu w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Różne ujęcia motywu powrotu do domu. Omów problem, wykorzystując wybrane przykłady literackie
Symbolika domu w literaturze polskiej i obcej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Toksyczny dom, zniszczone dzieciństwo, konsekwencje trudnych warunków dojrzewania...
Zaprezentuj różne obrazy domu i omów funkcje w różnych działach literackich.
Zaprezentuj topos domu i jego funkcje w utworach literackich różnych epok.

Motyw ducha
Diabeł, anioł, duch - goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
Duchy zjawy wizje. Omów jakie funkcje pełnią w wybranych przez ciebie utworach.
Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Omów temat na wybranych przykładach.
Duchy, upiory, mary i ich funkcje w literaturze polskiego romantyzmu.
Duchy, zjawy, sny, wizje. Omów ich rolę i znaczenie w wybranych dziełach literackich.
Duchy, zjawy, upiory i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej
Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej i neoromantycznej.
Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
Duchy, zjawy, widma i ich rola w wybranych utworach literatury polskiej
Funkcja duchów, zjaw, upiorów w tekstach kultury. Omów temat odwołując się do różnych epok
Jaką funkcję pełnia zjawy i widma w utworach literackich różnych epok
Motyw przepowiedni, wróżby i proroctwa w literaturze i jego funkcja. Omów na wybranych przykładach.
Motyw zjaw, duchów, upiorów.
Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok.
Określ, jaką funkcję pełnią zjawy, duchy, wizje, sny...w literaturze różnych epok
Zjawy i duchy w literaturze omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich
Zjawy, duchy, wizje, sny... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
Zjawy, duchy, wizje...Określ funkcje motywów fantastycznych w utworach literackich różnych epok.
Zjawy, widma, upiory- bohaterami książek i wierszy. Przedstaw rolę bohaterów fantastycznych w dziełach literackich
Duchy, mary i upiory w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Zjawy - upiory - wampiry w wybranych tekstach kultury. W jaki sposób artyści ukazują te postacie
Zjawy, duchy i wampiry w literaturze. Omów na wybranych przykładach dzieł
Zjawy, duchy, wizje, sny. W oparciu o utwory literackie określ, jakie funkcje pełnią one w literaturze różnych epok 1
Zjawy, duchy, wizje, sny. W oparciu o utwory literackie określ, jakie funkcje pełnią one w literaturze różnych epok2

Motyw duchowny
Bohater w sutannie. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.
Bohaterowie w habicie. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł z literatury polskiej.
Duchowni jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie, charakteryzując wybrane postaci księży i zakonników z utworów różnych epok
Duchowni, jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Jaką rolę pełni wizerunek Matki Bożej w tekstach literackich różnych epok Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
Jaką rolę pełni wizerunek Matki Bożej w tekstach literackich różnych epok. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory2
Literackie i malarskie obrazy Matki Boskiej. Omów na wybranych przykładach
Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach
Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy wybranych przykładów.
Motyw cudu w literaturze.
Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
Motywy maryjne w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
Motywy maryjne w poezji i malarstwie różnych epok. Analizując wybrane przykłady, omów różne sposoby ujęcia tematu.
Motywy Maryjne w polskiej literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach z różnych epok
Obrazy Matki Bożej utrwalone w literaturze i sztuce.
Święci w literaturze i innych dziedzinach sztuki, omów na wybranych przykładach.
Wykorzystanie motywu maryjnego w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
Zmagania człowieka z sumieniem. Omów problemy etyczne bohaterów wybranych utworów literackich

Motyw dworu
„Jam jest dwór polski - różne obrazy polskich dworów (na przykładzie utworów A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, S. Żeromskiego).
Dwory i dworki szlacheckie analizując wybrane teksty literackie, przedstaw życie mieszkańców i omów ich kulturalne znaczenie
Dwór szlachecki w literaturze. Przedstaw różne ujęcia tego motywu.
Motyw dworku szlacheckiego w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Motyw dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw jego funkcje i sposoby kreacji.
Na przykładach pochodzących z różnych epok zaprezentuj i porównaj literackie przedstawienia polskiego dworu.
Obraz dworu szlacheckiego i ziemiańskiego w literaturze polskiej. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.
Odwołując się do wybranych utworów literackich porównaj różne obrazy dworów szlacheckich
Polski dwór - sielanka, realizm, parodia. Przedstaw różne obrazy dworu, analizując wybrane utwory literackie
Polski dwór- od sielanki do parodii. Przedstaw, analizując wybrane przykłady literackie
Przedstaw rożne spojrzenie twórców na dwór szlachecki
Relacje między dworem a wsią ukazane w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów
Różne spojrzenia na dwór szlachecki. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
Sposoby ukazania dworu polskiego w utworach literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

Motyw dziecka
Dziecięcy bohater w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Dziecko - istota bezbronna czy mały buntownik.
Dziecko- bohater idealny. Omów na wybranych przykładach.
Dziecko jako bohater literacki. Omów na wybranych przykładach
Dziecko w literaturze. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne kreacje postaci dziecięcej w literaturze.
Dziecko w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Dziecko-bohaterem literackim. Omów temat analizując wybrane przykłady
Krzywda małego bohatera utrwalona na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach nowel pozytywistycznych i dzieł okresu wojennego.
Literackie obrazy dzieci okrutnych. Omów na wybranych przykładach.
Literackie portrety dzieci. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu, wykorzystując teksty z różnych epok
Motyw dzieciństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Obraz dziecka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Obraz dziecka w literaturze.
Powroty do lat dzieciństwa w literaturze. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach.
Przedstaw i porównaj różne kreacje dzieci w literaturze
Przedstaw i porównaj różne sposoby ukazania dziecka w literaturze. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane teksty.
Przedstaw relację między rodzicami i dziećmi. Na podst. literatury i filmu.
Przedstaw różne obrazy dziecka i określ ich funkcje artystyczne w wybranych utworach literackich
Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury, w konfrontacji z Twoim modelem życia.
Rola Dzieciństwa w kształtowaniu się osobowości człowieka.
Różne sposoby kreowania postaci dziecka w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
Różne wizerunki dziecka w literaturze i malarstwie. Odwołaj sie do wybranych przykładów
Szczęśliwe i nieszczęśliwe dzieciństwo w literaturze różnych epok.
Świat dorosłych widziany oczami dziecka. Przedstaw bohaterów i ich postawy wobec świata dorosłych.
Świat widziany oczami dziecka w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.
Świat widziany oczami dziecka XIX i XX wieku.
Świat XIX i XX wieku widziany oczami dziecka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach literackich.
Zaprezentuj obraz dziecka w literaturze, sztuce( filmie).Porównaj wybrane przykłady z różnych epok

Motyw emigracji
Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby ujęcia tematu emigracji.
Emigracja jako jeden z wielkich tematów literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Emigrant. Jako bohater literacki. Przedstaw problem analizując utwory z różnych epok
Motyw polskiego emigranta, zesłańca .Omów problem, odwołując się do kilku przykładów literatury XIX i XX wieku
Polscy emigranci i ich problemy w literaturze i filmie XX wieku.
Tragizm polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach
Tułaczka emigracyjna. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
Wielka emigracja jako temat literacki ilustrujący dramat Polaków na obczyźnie. Omów temat, odwołując się do losów i dzieł emigrantów tego okresu.

Motyw erotyzmu
Erotyka w literaturze i sztuce. Porównaj sposoby jej kreowania w oparciu o wybrane teksty kultury z różnych epok.
Liryka erotyczna- porównaj odmienne ujęcia motywu miłości w twórczości dwóch wybranych poetów polskich.
Przedstaw i zanalizuj wybrane wiersze erotyczne

Motyw fantasy

Bajkowość, fantastyka w utworach literackich - jak wyglądał odrealniony świat konstruowany w dziełach literackich, do czego wykorzystuje ten zabieg autor- omów zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady.
Bohater rycerz w twórczości J. R. Tolkiena i A. Sapkowskiego. Analizując wybrane utwory pisarzy, przedstaw
Bohaterowie i świat przedstawiony w prozie Stephena Kinga. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj typy postaci i obrazy przestrzeni
Bohaterowie i świat przedstawiony w prozie Stephena Kinga. Na podstawie wybranych utworów scharakteryzuj typy postaci i obrazy
Bohaterowie powieści fantasy. Przedstaw ich rolę, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Czas i przestrzeń w utworach fantasy. Omów na wybranych przykładach.
Fantastyka i realizm, jako dwie metody opisywania świata. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich
Fenomen literatury fantasty. Omów problem w odniesieniu do wybranych utworów literatury polskiej i światowej
Funkcje świata metafizycznego w cyklu powieści o Harrym Potterze autorstwa Rowling i w trylogii Władca Pierścieni Tolkiena. Interpretując utwory zwróć uwagę na sposoby kreacji bohaterów i zastosowane środki wyrazu
Gatunek fantasy w literaturze współczesnej i filmie. Omów różnorodność tematu...
Istoty i zjawiska nadprzyrodzone .Omów temat na podstawie wybranych tekstów literackich
Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału. +PPT - Kopia
Krainy fantastyczne w literaturze fantasy i science-fiction jako metafora realnego świata. Analizując wybrane utwory...
Kreacja bohatera-rycerza w twórczości Tolkiena i Sapkowskiego. Przedstaw temat analizując wybrane utwory pisarzy
Kreacje świata przedstawionego w Trylogii Henryka Sienkiewicza wobec prawdy historycznej.
Literackie kreacje czarownic w literaturze rożnych epok. Przedstaw funkcje tych postaci
Literatura fantastyczna i historyczna jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów i porównaj na wybranych przykładach.
Literatura i film Fantasy, jako sposób wypowiadania się na temat rzeczywistości. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
Ludowość i fantastyka w literaturze. Omów zagadnienie zwracając uwagę na powody ich wykorzystania
Ludzkie wyobrażenia o stworzeniach fantastycznych. Porównaj sposób kreowania i funkcje w literaturze fantasy
Magia i fantastyka w literaturze.
Magia w literaturze fantasy. Omów rolę magii, jej wpływ i znaczenie odwołując się do wybranych przykładów
Magia, wampiry i niezwykłość w literaturze i filmie. Omów funkcjonowanie tych motywów w wybranych dziełach.
Magiczny świat baśni. Zainteresuj i porównaj symbolikę magicznych rekwizytów oraz funkcje postaci fantastycznych w wybranych utworach Andersena oraz innego baśnio- pisarza.
Motyw przeznaczenia w literaturze fantasy.
Motywy fantastyczne w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
Motywy fantastyczne w literaturze. Przedstaw trzy różne ujęcia tego tematu
Motywy średniowieczne w literaturze fantasy.
Na dwóch wybranych przykładach zanalizuj i porównaj sposób kreacji świata przedstawionego w literaturze.
Odwieczny motyw walki dobra ze złem w literaturze fantastycznej.
Określ rolę świata fantastycznego w trylogii R.R. Tolkiena.
Omów alternatywne wizje historii w ujęciu literatury fantastycznej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Postacie fantastyczne w literaturze i innych tekstach kultury. Omów funkcję i sposób prezentacji wybranych bohaterów.
Powieść science-fiction przedstaw ewolucję gatunku w oparciu o wybrane przykłady.
Przedstaw inspiracje starogermańskie i skandynawskie w Trylogii Tolkiena
Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawiania na podstawie wybranych tekstów
Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę literatury fantasy w edukacji czytelniczej młodego człowieka.
Realizm magiczny w literaturze i filmie, przedstaw na wybranych przykładach.
Realizm magiczny w literaturze.
Rola przedmiotów magicznych w literaturze fantastycznej na podstawie Władcy Pierścieni i Hobbita, czyli tam i z powrotem +PPT
Rola świata nadprzyrodzonego w dziele literackim.
Różne kreacje bohaterów prozy z R.R Tolkiena. Omów temat na wybranych przykładach utworów
Różne kreacje magów i czarodziejów, omów temat analizując wybrane przykłady
Różne sposoby nawiązywania do mitów w literaturze i filmie fantasy. Omów na podstawie wybranych tekstów.
Science Fiction, a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych.
Sience fiction, a fantasy odwołując się do wybranych przykładów literackich. przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu gatunkach literackich
Sposoby kreowania świata przedstawionego w literaturze „fantasy”. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Sposób kreacji świata przedstawionego w literaturze fantastycznej
Świat fantastyczny w literaturze, przedstaw trzy różne jego ujęcia
Świat istot fantastycznych we współczesnej literaturze popularnej. Przedstaw na wybranych przykładach.
Świat kreowany przez pisarzy fantasy - przedstaw, analizując wybrane dzieła-twórców polskich i obcych
Świat nadprzyrodzony i jego funkcje. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych.
Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę fantasy.
Światy i ich mieszkańcy kreowani przez literaturę science fiction i fantasy.
Uroki i tajemnica Śródziemia. Dokonaj analizy świata przedstawionego w utworach Johna Rolanda Tolkiena na wybranych przykładach


Motyw Holocaustu
Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej Odpowiedz na pytanie i omów problem na podstawie wybranych dzieł
Bezradność słowa wobec rzeczywistości okupacji
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory(np. Borowski, Czapski, Grudziński, Moczarski, Nałkowska i in.)
Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory.
Do jakich refleksji nad losem człowieka uwikłanego w historię skłoniła Cię literatura lagrowa i łagrowa Odwołaj się do 3-4 utworów
Dziecko w obliczu holokaustu.
Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady
Holocaust jako temat współczesnej literatury polskiej. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach literackich
Holocaust w literaturze polskiej po II wojnie światowej. Omów i przedstaw na wybranych przykładach.
Holocaust widziany oczyma kata i ofiary. Omów problem posługując się wybranym utworem literackim.
Holokaust w Auschwitz-Birkenau jako temat literacki. Omów problem analizując wybrane utwory
Holokaust w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów
Holokaust widziany oczyma kata i ofiary
Istota funkcjonowania łagrów sowieckich. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych utworów.
Jak literatura przedstawiła problem holokaustu? Omów na wybranych przykładach dzieł.
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach
Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw na podstawie literatury obozowej.
Literackie wizje losów ludzkich w warunkach obozowych. Zaprezentuj na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
Ludzie w nieludzkich czasach. Analizując wybrane utwory literackie z XX wieku, przedstaw różne postawy bohaterów , ich wybory , decyzje.
Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych
Męczennictwo i zagłada Żydów w ujęciu literatury i filmu. Rozwiń temat na wybranych fragmentach
Motyw holocaustu w literaturze, sztukach plastycznych i filmie- przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane przykłady
Motyw totalitaryzmu w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim jest totalitaryzm i postawy człowieka i pisarzy wobec niego.
Na podstawie 3 utworów przedstaw różne ujęcia problematyki holokaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
Na przykładzie dzieł literackich i filmowych omów różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu
Niszcząca siła obozu zagłady. Przedstaw człowieka zlagrowanego na dowolnie wybranych przykładach literatury polskiej i obcej XX wieku.
Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje
Obóz jako autonomiczny system społeczny- jego reguły i obyczaje.
Obraz getta Warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Analizując wybrane przykłady porównaj sposoby ukazania zagłady oraz moralną i poznawczą treść utworów
Obraz holocaustu w literaturze polskiej
Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz obozów koncentracyjnych w literaturze.
Obrazy życia w obozach zagłady na Wschodzie i na Zachodzie. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, fil. i dok.
Omów różne postawy wobec doświadczeń wojny w poezji polskiej i różne sposoby ich ujęcia.
Oto jest dziwne opętanie człowieka przez człowieka obrazy systemów totalitarnych w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady dzieł
Państwo zbrodniczego systemu. Omów znaczenie motywu na wybranych przykładach
Poezja wyrazem sprzeciwu wobec władzy i systemu. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory literatury powojennej.
Postawy Polaków wobec Holokaustu na podstawie wybranych dzieł literackich oraz filmowych.
Problem „człowieka złagrowanego" i „człowieka zlagrowanego" w twórczości Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Dokonaj analizy porównawczej dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.
Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Problem antysemityzmu i holocaustu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Problem antysemityzmu i holocaustu w wybranych utworach literackich różnych epok
Przedstaw formy zniewolenia człowieka obecne w wybranych utworach literatury polskiej i powszechnej.
Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej.
Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Niemców w literaturze polskiej różnych epok.
Przedstaw obraz działania systemów totalitarnych w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach)
Przedstaw osobowość totalitarną, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu
Przedstaw rożne świadectwa holokaustu utrwalone na kartach wybranych dzieł współczesnej prozy i poezji
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX wieku
Przedstaw różne oblicza totalitaryzmu w literaturze odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw różne postawy wobec doświadczeń wojenno-okupacyjnych w poezji polskiej. omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
Przedstaw różne ujęcia problematyki holocaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw sposoby ujmowania tematyki Holocaustu w literaturze polskiej i filmie zagranicznym na konkretnych przykładach.
Przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Odwołaj się do wybranych tekstów literatury i filmów
Różne postawy wobec doświadczeń wojenno - okupacyjnych w literaturze XX wieku
Różne sposoby przedstawiania obozów koncentracyjnych. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych
Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne oblicza totalitaryzmu ukazane w literaturze XX wieku.
Świat lagrów i łagrów. Scharakteryzuj i porównaj sposoby przedstawiania rzeczywistości obozowej +PPT
Świat przed i po Holocauście.
Świat Totalitarny oczyma twórców kultury XX wieku. Zanalizuj wybrane teksty kultury.
Świat wartości więźniów łagrów i lagrów i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
Świat wartości więźniów łagrów i lagrów. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie
Tadeusz Borowski i Gustaw Herling Grudziński : dwie postawy, czy dwie różne koncepcje artystyczne. Omów na podstawie stosownej literatury.
Totalitaryzm sięga ludzkich dusz. Zanalizuj te słowa w oparciu o wybrane utwory wojenne i okupacyjne.
Tragedia Holocaustu ukazana w literaturze i filmie. Przedstaw, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe
Tragedia holocaustu, ukazana w literaturze, współczesnej. Omów na wybranych przykładach +PPT
Twórcy literatury dwudziestolecia międzywojennego w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i nowych tematów. Omów na wybranych przykładach
W jaki sposób literatura przedstawia holocaust, przedstawi rożne punkty widzenia (dorosłych dzieci Polaków Żydów po obu stronach muru) odwołaj się do wybranych przykładów
Zanalizuj jak polscy twórcy przedstawili problem holokaustu. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
Zaprezentuj różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj różne sposoby ujęcia obrazu okupacji hitlerowskiej.
Zaprezentuj różnorodne przedstawienia okresu okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej.
Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku.

Motyw inteligencji

Etos inteligenta i jego demaskacja na podstawie wybranych utworów.
Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych.
Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych
Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw na wybranych przykładach z polskiego piśmiennictwa.
Obraz inteligencji w literaturze rodzimej. Omów na wybranych przykładach
Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw obraz polskiego inteligenta kreowany przez literaturę i film
Portret inteligenta, omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literatury Młodej Polski
Różne oblicza inteligentów w literaturze wybranych epok.

Motyw kata i ofiary
Funkcjonowanie motywu kata w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Literackie wizerunki katów. Omów w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Motyw kata i ofiary w dziełach literackich i filmowych
Motyw kata i ofiary w literaturze romantyzmu i literaturze współczesnej
Motyw kata i ofiary w literaturze współczesnej
Motyw kata i ofiary. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
Motyw ofiary w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Na wybranych przykładach przedstaw motyw kata i ofiary w prozie powojennej
Problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939roku. Omów na podstawie analizy wybranych utworów
Różne ujęcia motywu ofiary w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Motyw kobiety
Dzisiejsze kobiety przypominające Barbie. Czy zgadzasz się z tym osądem W argumentacji wykorzystaj przykłady z literatury i filmu
Fascynująca, intrygująca, nijaka... anioł, demon- różne wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach
Ideał Kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów zmienność kanonu, porównując przykłady z różnych epok.
Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Omów problem odwołując się do wybranej epoki literackiej.
Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku.
Kobieta - anioł, upadła, szalona. Przedstaw portrety psychologiczne wybranych bohaterek literackich
Kobieta - błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny Porównaj wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn odwołując się do wybranych utworów różnych epok
Kobieta anioł, demon, kapłanka domowego ogniska.
Kobieta antyczna. Omów wizerunki kobiet tego okresu na wybranych przez siebie przykładach.
Kobieta dawniej i dziś. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze dawnej i współczesnej.
Kobieta demoniczna w literaturze, malarstwie i filmie.
Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porównaj te motywy odwołując się do przykładów z literatury.
Kobieta fatalna jako bohaterka dzieł literackich różnych epok. Przedstaw różne jej wizerunki oraz relacje ze światem i społeczeństwem, odnosząc się do wybranych przykładów z lit
Kobieta niejedno ma imię. Udowodnij, że Szekspir przedstawił wiecznie żywą prawdę o kobietach, na przykładach z różnych epok literackich.
Kobieta pozytywna i negatywna w literaturze, filmie i piosence
Kobieta przekleństwo, czy błogosławieństwo dla mężczyzny
Kobieta- święta czy grzesznica? Omów na wybranych przykładach rożne ujęcia kobiet w literaturze i sztuce.
Kobieta upadła w literaturze, malarstwie i filmie. Odwołując się do wybranych tekstów kultury różnych epok. Przedstaw temat
Kobieta w literaturze, jako postać drugoplanowa. Przedstaw różne sposoby realizacji i funkcje na wybranych przykładach literatury polskiej i/lub obcej.
Kobieta w literaturze. Przedstaw różne kreacje postaci kobiecych, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
Kobieta zbuntowana w literaturze
Kobieta zbuntowana. Porównaj różne sposoby kreacji bohaterek na podstawie analizy wybranych przykładów.
Kobieta zbuntowana. przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu2
Kobieta zbuntowana. Przedstaw różne ujęcia wizerunku w wybranych dziełach literackich różnych epok
Kobieto puchu, marny... podejmij polemikę z cytatem z IV części Dziadów.
Kobiety biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Kobiety intrygujące i irytujące w literaturze.
Kobiety lekkich obyczajów w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury
Kobiety nowoczesne. Przedstaw kreacje bohaterek dwudziestowiecznych powieści i dramatów.
Kobiety tworzące historię. Porównaj ich kreacje na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.
Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej
Kobiety- żony bohaterkami utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Kreacje kobiet w literaturze współczesnej i staropolskiej .Przedstaw i porównaj odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady
Literacki wizerunek kobiety w dobie pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach z tego okresu.
Literackie obrazy kobiecości omów na wybranych przykładach.
Literackie portrety kobiet. Zaprezentuj ich typy i funkcje na wybranych przykładach.
Literackie portrety żon i kochanek w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Literackie wizerunki kobiet przedstawione w literaturze pozytywizmu scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów.
Malarskie i literackie portrety kobiet.
Matki, żony, kochanki. Na przykładzie wybranych dzieł ukaż różne kreacje kobiet w literaturze
Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić analizując przykłady.
Motyw Kobiety fatalnej. Na przykładzie wybranych utworów literackich omów jego różnice i funkcje.
Motyw kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw macierzyństwa w literaturze i sztuce
Motyw zakochanej kobiety i jego rola w literaturze różnych epok Omów na wybranych przykładach
Motyw zakochanej kobiety i jego rola w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw żony. Ambitne potulne szaleńczo kochające w literaturze polskiej i obcej.
Na wybranych przykładach omów wyobrażenia kobiecości obecne w literaturze i sztuce.
Obraz kobiety i jej życia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich, różnych epok.
Obraz kobiety w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
Od anioła do kobiety fatalnej. Przedstaw różne kreacje kobiet w literaturze
Omów ewolucję portretu kobiety na wybranych przykładach literackich
Omów funkcjonowanie ideału kobiety w wybranych epokach odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.
Omów i porównaj wybrane portrety kobiet w polskiej i obcej literaturze różnych epok.
Omów na wybranych przykładach literackich, zmieniający się na przestrzeni epok, ideał kobiecości.
Omów rolę kobiety w życiu mężczyzny na podstawie analizy wybranych tekstów literackich z różnych epok
Omów wizerunek kobiety w literaturze polskiej na wybranych przykładach.
Omów wpływ wybranych postaci kobiet na losy bohaterów. Odwołaj się do literatury różnych epok
Portret kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
Portret kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portret psychologiczny kobiet w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.
Portrety kobiet upadłych w literaturze. Omów różnorodność realizacji i funkcje motywu na przykładzie wybranych utworów w literaturze współczesnej.
Portrety kobiet w literaturze i malarstwie XIX wieku.
Portrety kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw wybrane postacie i porównaj sposób ich kreowania w wybranych przykładach.
Portrety kobiet w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw różne portrety i kreacje kobiet, zanalizuj celowo wybrane przykłady. +PPT
Portrety kobiet w literaturze.
Portrety kobiet w literaturze. Porównaj różne wizerunki kobiet na wybranych przykładach literackich.
Portrety kobiety. Omów na przykładach z rożnych tekstów kultury.
Portrety psychologiczne kobiet wiek XIX i XX
Portrety żon w literaturze. Przedstaw różnorodność ich obrazu na wybranych przykładach.
Postać kobiety w literaturze i malarstwie na przestrzeni wieków. Omów +PPT
Przedstaw artystyczne wizerunki kobiet zbuntowanych i oceń zasadność ich buntu.
Przedstaw i oceń różnorodne wizerunki uwodzicielek. Prezentując motyw, odwołaj się do kilku przykładów z literatury różnych epok
Przedstaw portret kobiety w literaturze różnych epok na wybranych przykładach.
Przedstaw różne sposoby kreowania kobiet upadłych w literaturze i sztuce.
Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych w utworach literackich różnych epok
Przedstaw sposoby ukazywania ukochanych kobiet w literaturze różnych epok.
Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.
Rola kobiety Polki w czasach próby historycznej. Zanalizuj i porównaj motyw na wybranych przykładach z literackich.
Rola kobiety w życiu bohaterów literackich.
Różne kreacje kobiety fatalnej w literaturze. zaprezentuj na wybranych przykładach.
Różne kreacje kobiety w literaturze romantycznej.
Różne kreacje kobiety w literaturze XX wieku. Omów i zinterpretuj ujęcia motywu na wybranych przykładach
Różne oblicza kobiecego piękna w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów i porównaj wybrane przykłady
Różne oblicza kobiet w dramatach Williama Szekspira. Omów na wybranych przykładach.
Różne portrety kobiet. Omów na przykładzie dowolnej epoki.
Różne wizerunki kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw wybrane przykłady
Różne wizerunki kobiet w literaturze. Przedstaw zagadnienie sięgając do wybranych utworów różnych epok
Różne wizerunki kobiety w literaturze i sztuce modernizmu. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
Różnorodność kreacji kobiet w Biblii lub mitologii. Omów temat na wybranych przykładach.
Sposoby kreacji kobiet w powieściach Paulo Coelho. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.
Tragiczny wpływ kobiet na bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Wizerunek kobiety w literaturze i malarstwie
Wizerunek kobiety w romantyzmie.
Wizerunek kobiety w utworach dwóch sąsiadujących ze sobą epok
Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok.
Wizerunki kobiet w literaturze pisanej przez kobiety.
Wizerunki kobiet zbuntowanych w literaturze. Przedstaw je zwracając uwagę na przyczyny i konsekwencje buntu
Wpływ kobiet na losy mężczyzn. Odwołując sie do wybranych utworów literackich
Wpływ kobiet na losy mężczyzn. Odwołując się do wybranych utworów literackich
Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich rozważ problem odwołując sie do wybranych przykładów z literatury
Wpływ kobiet na życie bohaterów literackich. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Zakochana kobieta i rola tego motywu w literaturze różnych epok.
Zaproponuj wybór wzorców i antywzorców jako różnorodną formę ujęcia wizerunku kobiety w literaturze.


Motyw konfliktu
Konflikt pokoleń- mit czy rzeczywistość Rozważ problem przywołując przykłady z różnych epok
Konflikt pokoleń przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
Konflikt pokoleń w literackim przekazie różnych epok.
Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy utworów romantycznych i pozytywistycznych.
Konflikty międzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze.
Konflikty pokoleniowe bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej.
Motyw konfliktu pokoleń w literaturze polskiej
Przedstaw konflikt pokoleń i twórców lub bohaterów jako temat literacki.

Motyw kryminalny
Fabuła powieści kryminalnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literatury współczesnej
Kreacja bohatera powieści kryminalnej - różne typy, cele, motywy postaci.
Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku.
Mafijny świat w literaturze i filmie.
Motywy i wątki kryminalne w literaturze popularnej.
Obraz gangstera w powieści Ojciec Chrzestny Mario Puzo i wybranych filmach +PPT
Portret gangstera w tekstach kultury XX wieku. omów ewolucję wizerunku i określ funkcję tej postaci w wybranych przykładach
Portrety genialnych detektywów.
Przedstaw różne ujęcia scen batalistycznych w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów
Przywołując przykłady literackie i filmowe, przedstaw poetykę kryminału oraz wskaż przyczyny jego popularności.
Rola mafii w życiu człowieka.
Różne sposoby wykorzystania wątków kryminalnych w literaturze polskiej i obcej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Różne ujęcia scen batalistycznych w literaturze i ich adaptacji filmowych
Sceny batalistyczne i sceny pojedynków w literaturze, malarstwie i filmie +PPT
Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie odwołaj się do wybranych przez siebie
Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie. Omów temat analizując celowo dobrane dzieła literacki i malarskie
Sceny batalistyczne w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.
Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.
Sceny batalistyczne w malarstwie i literaturze polskiej
Sceny batalistyczne, ich rola w malarstwie i w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Sceny łowieckie w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury +PPT
Specyfika powieści i filmu kryminalnego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Sposoby kreowania scen batalistycznych w literaturze, filmie i innych dziełach sztuki
Sposób ukazania pojedynków lub scen batalistycznych w utworach w utworach literackich i filmowych
Tradycja gatunku powieści kryminalnej

Motyw lekarza
Lekarz- zawód czy powołanie Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy występujących w utworach w utworach literackich
Literackie portrety lekarzy. Przedstaw wybrane sylwetki
Literackie prezentacje lekarzy i ich etyki zawodowej.
Naukowcy i ich odkrycia. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach literackich i innych tekstów.
O lekarzach i nauczycielach oraz ich powołaniach - przedstaw temat na wybranych dziełach literackich.
Portrety lekarzy w literaturze. Scharakteryzuj wybrane przez siebie postacie literackie i oceń ich stosunek do wykonywanego
Przedstaw portret doktora w wybranych utworach literackich różnych epok
Przedstaw sposoby kreowania i funkcjonowania postaci lekarek i lekarzy w literaturze różnych epok
Różne wizerunki lekarza w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury
Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy w literaturze

Motyw marzeń, marzyciela
Bohaterowie utworów literackich realizujący swoje marzenia o szczęściu i sprawiedliwości. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Dramat niespełnienia marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizują wybrane utwory.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kierowania takich bohaterów w utworach różnych epok
Idealiści i marzyciele w polskiej literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących się taką postawą i omów konsekwencje
Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniają świat czy świat ich zmienia. Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.
Idealiści i marzyciele. Przedstaw portrety bohaterów wykreowanych przez Stefana Żeromskiego.
Idealiści w literaturze polskiej
Marzenia, jako składnik życia. Analizując wybrane dzieła filmowe i literackie, przedstaw rolę, jaką pełnią marzenia w losach
Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Przedstaw problem, odwołując sie do wybranych utworów literackich
Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością w literaturze polskiej - zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów 2
Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością w literaturze polskiej - zanalizuj problem na podstawie wybranych utworów1
Na celowo wybranych przykładach z różnych epok przedstaw różne kreacje marzycieli. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki.
Różne sposoby realizacji marzeń przez bohaterów literackich. Na podstawie literatury polskiej i obcej.

Motyw maski
Bohater o różnych twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach komunikacji pisarza z czytelnikiem- od bajek Krasickiego do utworów pisarzy polskich i obcych XX wieku.
Maska, gest, poza-bohater literacki który próbuje ukryć swoją osobowość. Omów na dowolnych przykładach
Maski – ich rola i znaczenie w życiu człowieka.


Motyw matki
„Stała matka boleściwa” w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych dziełach
Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach
Dokonaj analizy literackich obrazów relacji między matką i córką. Odwołaj się do wybranych tekstów podejmujących to zagadnienie, pochodzących z różnych epok.
Funkcjonowanie motywu matki w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
Kreacja matki w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Kreacje matek w utworach literackich. Omów je, analizując wybrane przykłady
Literackie antywzory matek utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Literackie portrety matek + PPT.
Literackie portrety matek dobrych. Omów na wybranych przykładach.
Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok.
Motyw matki w literaturze - omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
Motyw matki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Obraz matki w literaturze
Od matki – Polki do feminizmu. Portrety kobiet w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok +PPT
Omów funkcjonowanie motywu „materdolorosa” w utworach literackich różnych epok.
Porównaj portrety matek i sposoby ich funkcjonowania na wybranych.
Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych Przedstaw na wybranych przykładach
Portret matki w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje odwołując się do przykładów z różnych epok
Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Różne obrazy matki. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej
Różne portrety matki. Omów Problem, odnosząc się do wybranych utworów+ PPT.
Różne sposoby ujęcia motywu matki w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Różne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce . Omów na wybranych przykładach
Różnorodność wizerunków matek w literaturze. Omów na przykładach z różnych epok

motyw małżeństwa

Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, opowiedz, jak sztuka ukazuje małżeństwo
Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie motywu małżeństwa w literaturze.
Literackie portrety małżeństw. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok
Literackie portrety par małżeńskich. Porównaj , omawiając wybrane przykłady
Małżeńskie dramaty w utworach literackich. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich, rozważ problem na wybranych tematach
Małżeńskie dramaty w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów problem na wybranych przykładach
Małżeńskie dramaty wpisane w literaturę. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów
Małżeńskie relacje jako odwieczny temat literatury. W prezentacji porównawczej 1. zacznij od najstarszych archetypów- związku Alkestis i Admeta oraz Orfeusza i Eurydyki
Małżeństwa literackie... Od św. Aleksego do Stomilów. Różnorodna kreacja par małżeńskich w wybranych utworach literackich
Małżeństwa w literaturze. Porównaj sposoby opisu i ich funkcje na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich
Na podstawie literatury i filmu przedstaw najciekawsze portrety par małżeńskie
Na wybranych przykładach literackich przedstaw i omów różne portrety małżeństwa
Obraz relacji między kobietą a mężczyzną w małżeństwie i nie tylko. Zanalizuj zagadnienie odwołując się do rożnych tekstów kultury
Od św. Aleksego do Ziembiewiczów – przedstaw i oceń różne obrazy małżeństw w literaturze
Pary małżeńskie w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Przedstaw różne ujęcia motywu trójkąta małżeńskiego w wybranych utworach literatury polskiej i obcej
Różne wizerunki par małżeńskich. Omów temat na wybranych przykładach
Zaprezentuj i porównaj wizerunki par małżeńskich ukazane w literaturze różnych epok.
Zaprezentuj słynne małżeństwa literackie na wybranych przykładach. Omów problem, odwołując się do kilku tekstów literackich

Motyw metamorfozy
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze Omów na przykładach wybranych utworów.
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Zanalizuj problem na przykładzie stosownych utworów
Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Zanalizuj problem, wykorzystując przykłady z różnych epok
Metamorfoza jako ważny etap w życiu bohatera.
Metamorfozy bohaterów i ich funkcje w literaturze różnych epok. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów
Metamorfozy bohaterów literackich i ich znaczenie dla samego bohatera i jego otoczenia. Rozważ na przykładach literackich z różnych epok.
Negatywne i pozytywne metamorfozy bohaterów. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
Zmagania z samym sobą. Omów przypadek metamorfozy bohaterów w wybranych utworach w związku z przesłaniem ideowym tych utworów

Motyw mężczyzny
Apollo, Achilles, Superman- ideał mężczyzny w mitach greckich, literaturze i innych tekstach kultury z różnych epok.
Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji odwołując się do wybranych przykładów 1
Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych przykładów 2
Ideał mężczyzny w literaturze i sztuce 1
Ideał mężczyzny w literaturze i sztuce 2
Kreacja herosa w literaturze i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
Kreacje herosa w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
Męska przyjaźń w literaturze. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
Mężczyzna jako ojciec i głowa rodziny. Zaprezentuj sylwetki wybranych bohaterów literackich.
Mężczyzna w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując sie do różnych bohaterów z trzech epok literackich 1
Mężczyzna w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do różnych bohaterów z trzech epok literackich 2
Od Adama do Batmana. Przedstaw i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury
Od Adama do Batmana. Zanalizuj różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury
Od Adama do Batmana. Zaprezentuj i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej.
Od herosa do pantoflarza – różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
Od herosa do pantoflarza-różnorodne portrety mężczyzn w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów
Od starożytnego herosa do super bohatera - omów znaczenie tego motywu w literaturze i filmie.
Portret zakochanego mężczyzny w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat analizując dzieła wybranych epok literackich.
Portrety mężczyzn .Omów motyw na podstawie przykładów literackich z różnych epok i porównaj sposoby jego kreowania.
Różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów 1
Różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów 2
Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci. 1
Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci. 2
Syn–mąż-ojciec. Obraz mężczyzny w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Oceń funkcje różnych kreacji postaci.
Topos mężczyzny i jego ewolucja na przestrzeni wieków. Analizując dzieła literackie z różnych epok, porównaj ukazane w nich różne kreacje mężczyzn
Wybrane wzorce mężczyzny w trzech różnych epokach literackich. Przedstaw zagadnienie na tle postaw charakterystycznych dla epoki
Zakochany mężczyzna. omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich

Motyw miasta, miejscowości
Analizują odpowiednie przykłady literackie z różnych epok przedstaw zmieniający się obraz Warszawy
Architektura miasta w ujęciu literackim i malarskim. Omów na wybranych przykładach.
Fascynacja wielkomiejskim pospiechem w literaturze i malarstwie pierwszej polowy XX wieku. Omów temat zwracając uwagę na literackie i malarskie środki ekspresji
Jaki sens nadała literatura motywowi miasta Odpowiedz posługując się wybranymi przykładami
Lublin, jako centrum kultury regionalnej. Przedstaw osiągnięcia wybranych twórców związanych z Lubelszczyzną +PPT
Miasta i ich mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach
Miasto - miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos , przestrzeń destrukcji...Omów rożne sposoby widzenia miasta w utworach literackich.
Miasto – przestrzeń wroga czy przyjazna Przedstaw problem, analizując trzy wybrane utwory literackie
Miasto - synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich
Miasto i jego oblicza w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach dzieł sztuki
Miasto i jego wpływ na losy bohatera. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych tekstów kultury.
Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. 1
Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. 2
Miasto jako przestrzeń literacka. Rozważ problem miasta w literaturze w oparciu o wybrane przedmioty.
Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach
Miasto przestrzenią egzystencji człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł kultury
Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji.
Miasto w literaturze i kulturze XIX i XX w. Odwołując się do wybranych tekstów kultury omów różne sposoby jego kreacji.
Miasto w literaturze, filmie i fotografii - przedstaw na wybranych przykładach
Miasto w ujęciu wybranych twórców, przedstaw różne sposoby kreacji tej przestrzeni.
Miasto, jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów literatury XX wieku. Omów na wybranych przykładach3
Mieszczaństwo polski w literaturze od pozytywizmu do literatury współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych tekstów.
Motyw miasta w literaturze
Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków – Śląsk.
Nazwy miejscowe twojego regionu źródłem wiedzy o kulturze materialnej i duchowej przodków Śląsk.
Nazwy restauracji i kawiarni warszawskich. Omów ich etymologię i poprawność językową.
Obraz funkcjonowania miasta w literaturze i sztuce na przykładzie Warszawy.
Obraz miasta jako przestrzeni życiowej człowieka w literaturze XIX wieku.
Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok.
Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok
Obraz Śląska w literaturze i filmie. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Obraz Warszawy i jej mieszkańców w wybranych felietonach Bolesława Prusa. Omów temat na podstawie wybranych felietonów.
Obraz Warszawy i jej przedmieść w literaturze
Obraz Warszawy i jej przedmieść w literaturze. Omów odwołując się do wybranych utworów.
Obraz Warszawy w ,,Lalce'' Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego.
Obraz Warszawy w literaturze. Opisz na podstawie wybranych utworów
Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Omów różne sposoby jego kreowania w wybranych powieściach XIX w
Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Zanalizuj temat, wykorzystując wybrane teksty literackie.
Obrazy miasta Odwołując się do wybranych przykładów z literatury, porównaj różne obrazy miasta.
Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze XIX wieku
Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze IXI wieku
Obrazy Warszawy przedstawione w literaturze XIX, XX i XXI wieku Porównanie.
Omów funkcjonowanie motywu miasta w wybranych tekstach literatury polskiej i zagranicznej
Omów pochodzenie nazw dzielnic wybranych miast śląskich.
Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu Warszawa. Dokonaj charakterystyki na wybranych przykładach.
Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu. (Gdynia).
Omów pochodzenie nazw miejscowych Wrocławia i okolic.
Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych twojego regionu Lubelszczyzny.
Omów realizacje motywu dużego miasta w wybranych tekstach kultury.
Omów sposób ujęcia miasta w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów
Omów, na wybranych przykładach, pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu.(warszawa)
Porównaj obraz prowincji z opowiadań Brunona Schulza i malarstwa Marca Chagalla. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce B Prusa z dowolnie wybranym utworem literackim XX w.
Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa i dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku
Porównaj obraz Warszawy ukazany w Lalce Bolesława Prusa z dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku.
Porównaj Obraz Warszawy w literaturze XIX i XX w.
Porównaj obrazy Petersburga widzianego oczami Mickiewicza i Dostojewskiego.
Porównaj obrazy Warszawy ukazane w literaturze na przestrzenie lat.
Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych XIX i XX wieku.
Przedstaw funkcje różnorodnego ujęcia motywu miasta, analizując wybrane utwory literackie
Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych dzieł lit.
Region świętokrzyski w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich
Rożne obrazy miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła sztuki.
Różne funkcje motywu miasta w literaturze na podstawie wybranych tekstów
Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, odwołując się do treści wybranych utworów.
Różne wizje miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Śląsk w oczach twórców literatury, malarstwa i filmu. Wykorzystaj różne sposoby ujęcia tematu.
Walcząca Warszawa obraz tragicznych dziejów miasta. Problem przedstaw na przykładach wybranych tekstów kultury
Warszawa - miasto wielokulturowe. Przedstaw różnorodność mieszkańców stolicy na przykładzie utworów z literatury współczesnej.
Warszawskie Łazienki w prozie, poezji i dramacie. Przedstaw temat odwołując się do wybranych tekstów literackich
Zaprezentuj genezę nazw historycznych dzielnic Warszawy Mokotów, Wilanów, Ursynów, Marymont.
Zaprezentuj różne obrazy miasta ukazane w literaturze wybranych epok.
Zrekonstruuj obraz Warszawy widzianej oczami pozytywistów. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.

Motyw miłości
,,Kochać to nie znaczy zawsze to samo..."-przedstaw różne ujęcia motywu miłości funkcjonujące w literaturze.
„Cierpienie z miłości” jako motyw literacki. Przywołując wybrane przykłady zaprezentuj funkcjonowanie toposu
„I nie miłować ciężko i miłować nędza”- (M. Sęp -Szarzyński).Przedstaw dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich
„Nie ma większej miłości'' Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na Wybranych przykładach literackich.
Analizując wybrane przykłady omów różne ujęcia miłości w literaturze pięknej.
Dawne i współczesne obrazy występnej i zmysłowej miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Destrukcyjna i twórcza moc miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przez siebie przykładach
Dylematy miłosne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok.
Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich, przedstaw i scharakteryzuj na przykładzie dzieł literackich.
Dylematy miłosne wybranych kochanków literackich. Przedstaw i scharakteryzuj na podstawie dzieł literackich.
Etos miłości w literaturze romantyzmu. Omów problem na wybranych przykładach tego okresu.
Funkcja motywu miłości w twórczości Paulo Coelho. Zinterpretuj zagadnienie, odnosząc się do wybranych powieści.
Historia miłości nieszczęśliwej. Omów problem na wybranych przykładach
Inspirująca i destruktywna siła miłości. Omów problem posługując się stosownymi utworami literackimi z trzech wybranych epok.
Jak literatura ukazuje narodziny miłości. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
Kreacja nieszczęśliwych kochanków w literaturze różnych epok , przedstaw i porównaj
Literacki obraz ludzi zakochanych.
Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
Literackie pary i ich różne ujęcia. Przedstaw na wybranych przykładach.
Literackie portrety zakochanych. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
Literatura jako opowieść o miłości i nienawiści. Analizując przykłady z dwóch epok, dawnej i współczesnej, określ wpływ emocji
Miłość – uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Rola i wizje miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Miłość – żywioł niszczący czy budujący. Rozważ temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Miłość bohaterów, jako źródło euforii lub cierpienia . mów zagadnienie na wybranych przykładach
Miłość- cierpienie, zabawa, radość, zapomnienie czy...? Porównaj sposoby ukazywania tego uczucia w erotykach różnych autorów.
Miłość do Boga jako temat literatury. Omów na wybranych przykładach
Miłość do kobiety jako natchnienie artysty. Przedstaw motyw, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury z różnych epok
Miłość i najsłynniejsze pary literatury światowej i polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.
Miłość jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach
Miłość jako przyczyna cierpienia bohaterów literackich. Zaprezentuj na na wybranych przykładach.
Miłość jako siła twórcza i destrukcyjna. Przedstaw swoje rozważania, odwołując się do wybranych utworów polskiego romantyzmu.
Miłość jako temat kultury popularnej. (literatura i film).
Miłość jako temat literacki. porównaj sposób jego ujęcia w dwóch różnych epokach.
Miłość jako temat literacki. Porównaj sposób jego ujęcia w dwóch różnych epokach
Miłość jako wartość. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok
Miłość jako wybory moralne człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach.
Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach
Miłość matki i dzieci. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Miłość między kobietą a mężczyzną prowadzi do przekraczania granic moralnych. Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
Miłość nie jedno ma imię… – przedstaw różnorodne ujęcia miłości.
Miłość nieszczęśliwa w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw, przywołując odpowiednie przykłady tekstów kultury
Miłość nieszczęśliwa wielkim tematem literatury. Zaprezentuj swoje rozważania w oparciu o wybrane teksty
Miłość przekleństwo czy błogosławieństwo omów, do jakich refleksji na ten temat skłania się lektura wybranych utworów.
Miłość romantyczna. Analizując wybrane utwory epoki romantyzmu, przedstaw jej blaski, cienie, tajemnice
Miłość siłą destrukcyjną? Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z prozy i dramatu.
Miłość tristaniczna, a miłość nazareńska - porównaj ich odmiany w oparciu o wybrany materiał literacki
Miłość w czasach odwróconego dekalogu. Omów na wybranych przykładach literatury XX wieku.
Miłość w czasach wojny. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Miłość w czasie wojny. Omów problem analizując wybrane dzieła.
Miłość w literaturze dawnych wieków. Przedstaw na wybranych przykładach
Miłość w poezji barokowej i lirykach Grochowiaka - podobieństwa i różnice w sposobie obrazowania. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
Miłość -złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień. Zaprezentuj własne refleksje powstałe pod wpływem literatury, dziel literackich.
Miłość -złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpień. Zaprezentuj własne refleksje powstałe pod wpływem literatury, dziel literackich.
Miłość, jako temat utworów literackich. Zaprezentuj zagadnienie przywołując wybrane utwory literackie.
Motyw miłości i śmierci w literaturze polskiego baroku. Omów na wybranych przykładach
Motyw miłości i śmierci w wybranych tekstach literackich
Motyw miłości szczęśliwej w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw miłości tragicznej w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do dwóch wybranych epok literackich
Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, analizując wybrane przykłady
Motyw miłości w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw miłości w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach.
Motyw miłości w literaturze. Porównaj i zanalizuj wybrane literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu epoki
Motyw miłości w literaturze. Przeanalizuj przykłady z różnych epok.
Motyw miłości w starożytności, średniowieczu i romantyzmie. Omów jak zmieniało się funkcjonowanie toposu, posługując się wybranymi przykładami literackimi
Motyw nieszczęśliwego kochanka w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
Mowa zakochanych dawniej i dziś. Omów na postawie wybranych przykładów.
Mowa zakochanych w wybranej epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania.
Mowa zakochanych w wybranej epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy i porównania
Najpiękniejsze strofy o miłości w poezji kobiecej. Na podstawie wybranych utworów omów sposoby mówienia o miłości przez kobiety
Nie ma większej miłości... Czyli kto oddał życie za przyjaciół. Omów na wybranych przykładach literackich.
Obraz miłości nieszczęśliwej w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach
Obraz miłości nieszczęśliwej. Przedstaw na wybranych epokach literackich.
Obraz miłości w lirykach mężczyzn i kobiet przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
Obraz miłości w literaturze dwóch wybranych epok. Omów i porównaj różne koncepcje miłości.
Obraz nieszczęśliwej miłości romantyków .Omów schematyzm tego motywu ,porównując kilka utworów z epoki2
Obraz nieszczęśliwej miłości romantyków. Omów schematyzm tego motywu, porównując kilka utworów z epoki
Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach literackich.
Omów funkcje motywu miłości w wybranych utworach trzech różnych epok literackich.
Omów funkcję wątku romansowego w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów z wybranej przez siebie epoki literackiej.
Omów funkcjonowanie motywu miłości małżeńskiej na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej
Omów motyw miłości i śmierci w wybranych tekstach literackich
Omów romantyczną i modernistyczną koncepcje miłości, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Wskaż podobieństwa i różnic
Omów różnorodność stylową wyznania miłosnego, odwołując się do wybranych...+PPT
Ona i on... Sposoby funkcjonowania słynnych par bohaterów literackich w wybranych dziełach dwóch epok
Pary bohaterów literackich. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Pierwiastki romantyczne w wybranych balladach Mickiewicza.
Porównaj obraz miłości z dwóch wybranych epok
Porównaj różne ujęcia motywu miłości, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok
Porównaj wizerunek miłości w tekstach Agnieszki Osieckiej i współczesnej piosenki młodzieżowej.
Powiedz mi, jak mnie kochasz ... Przedstaw sposoby wyrażania miłości w liryce trzech wybranych przez Ciebie poetów
Problematyka miłości przedstawiona na wybranych dziełach literackich.
Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok.
Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok
Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej.
Przedstaw wątki miłosne w wybranych utworach lit. i wykaz ich związek z epoką.
Rola miłości, jako czynnik determinujący życie bohaterów.
Rola miłości, jako czynnika determinującego życie bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
Romantyczny- buntownik. Omów różne kreacje buntowników w literaturze romantyzmu.
Rozważ tezę, że Helena, Izolda, Julia to symbole wielkich namiętności.
Różne oblicza miłości na wybranych przykładach utworów epiki romantyzmu i modernizmu.
Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.
Różne rodzaje miłości romantycznej w literaturze XIX wieku.
Różne rodzaje miłości romantycznej.
Różne sposoby mówienia o miłości w literaturze. Przeanalizuj i porównaj wybrane przykłady
Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami
Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami2
Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach 2
Różne ujęcia miłości w literaturze polskiej.
Różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Różne ujęcie miłości i różne sposoby mówienia o niej w piosence polskiej.
Słynne historie miłosne. Omów analizując dzieła literatury polskiej i obcej.
Słynne historie miłosne. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich z literatury polskiej i obcej
Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
Słynne pary kochanków W literaturze na podstawie dzieł.
Słynne pary miłosne w literaturze i malarstwie. Omów ich kreacje na wybranych przykładach obu dziedzin sztuki
Słynni kochankowie w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
Sposoby mówienia o miłości w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
Sposoby obrazowania miłości w liryce. Analiza porównawcza wybranych utworów.
Stereotypy romantyczne. Omów i poddaj ocenie, na podstawie wybranych utworów epoki.
Topos miłości tragicznej w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach
Trudna miłość i jej konsekwencje w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
Twórcza i destrukcyjna moc miłości w życiu człowieka.
Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienia, odnosząc się do wybranych utworów.
Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach losów bohaterów literackich
Uczucie miłości jako źródło cierpienia. Zanalizuj w literaturze i tekstach kultury motyw traumatycznej miłości w życiu bohaterów dziecięcych i dorosłych ludzi.
Ukaż i omów wpływ miłości na życie bohaterów literackich, przywołując celowo dobrane utwory.
WIELCY KOCHANKOWIE. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe
WIELCY KOCHANKOWIE. PRZEDSTAW ICH KREACJE LITERACKIE, TEATRALNE I FILMOWE
Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne i filmowe
Wielcy kochankowie. Scharakteryzuj ich kreacje literackie i filmowe.
Wielkie miłości bohaterów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Wizerunek ukochanej wykreowany w listach romantycznych poetów.
Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Omów problem w oparciu o przykłady literatury z różnych epok.
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane utwory
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych postaci literackich
Wpływ miłości na wybory moralne człowieka. Przedstaw różne ujęcia tematu analizując wybrane utwory.
Wpływ miłości, na wybory moralne człowieka, jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady
Zakochani są szaleni-rozwiń myśl Horacego odwołując się do wybranych utworów o tematyce miłosnej
Zaprezentuj różne koncepcje miłości w twórczości wybranych pisarzy.
Zaprezentuj różne ujęcia motywu miłości w literaturze i sztuce baroku. Omów temat na wybranych przykładach
Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok

Motyw młodzieży
,,Młodzi” i „starzy” różnych epok. Przedstaw problem konfliktu pokoleń, ilustrując go przykładami utworów literackich i publicystycznych.
Dramat młodzieży polskiej w literaturze wojenno-okupacyjnej. Przedstaw i wyjaśnij jego źródła i konsekwencje w oparciu o wybrane
Literatura o dojrzewaniu bohaterów. Zbadaj problem wykorzystując interpretacje wybranych dzieł polskich.
Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu
Młodość jako wartość. Zanalizuj różne ujęcia motywu młodości występujące w literaturze
Młodzi buntownicy w różnych epokach . Przedstaw problem , odwołując się do wybranych utworów
Młodzi gniewni w literaturze i filmie
Młodzi gniewni w literaturze i filmie.
Młodzi poeci wobec zjawiska wojny i okupacji. Omów problem, odwołując sie do utworów poetyckich pokolenia Kolumbów.
Młodzież w poszukiwaniu sensu życia i jego wartości. Czy zawsze poszukiwania te kończyły się sukcesem. Zilustruj problem wybranymi przykładami dzieł literackich
Motyw dojrzewania w literaturze od romantyzmu do współczesności. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane utwory, uwzględniając kontekst kulturowy.
Nastolatek jako bohater literacki. Rozważ, jakimi drogami dochodzi do dorosłości
Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Analizując wybrane utwory scharakteryzuj postawy bohaterów
Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu
Oblicza współczesnej młodzieży. Omów na wybranych przykładach literatury i filmu
Obraz młodzieży w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia
Obraz współczesnej młodzieży w literaturze i filmie
Powroty do arkadii dzieciństwa i czasów młodości jako motyw w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok
Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich.
Rola młodzieńczych lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problemy na wybranych przykładach.
Wizerunek współczesnej młodzieży polskiej - prawdy i mity. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie i filmy.
Wizerunki młodzieży XIX i XX w. w literaturze.
Współczesna młodzież i jej problemy-przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.
Wybierz i zaprezentuj te polskie lektury, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy
Zanalizuj w jaki sposób literatura ujmuje temat młodości człowieka. Omów zagadnienie interpretując wybrane utwory literackie.
Zaprezentuj te utwory literackie które pozwolą młodemu człowiekowi wchodzącemu w dorosłe życie odkryć kodeks wartości moralnych

Motyw narcyzmu
Motyw narcystyczny w literaturze.

Motyw nocy
„Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy”- Phil Bosmans. Różne wizje nocy utrwalone na kartach literatury i obrazach malarskich.
Motyw nocy i snu w literaturze romantycznej. Omów ich funkcjonowanie w wybranych utworach epoki
Motyw nocy w literaturze i malarstwie.
Motyw nocy w utworach literackich różnych epok. Przeanalizuj, odnosząc się do wybranych tekstów.

Motyw obrzędów i tradycji
Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Tradycja)
Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury. (Awangarda)
Motyw tradycji w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach
Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawienia
Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach
Obrzędy i rytuały w literaturze. Przedstaw różne sposoby ich funkcjonowania analizując wybrane utwory
Obrzędy i święta w naszej literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Obyczaj w literaturze średniowiecznej i staropolskiej. Omów na wybranych przykładach.
Omów różne sposoby przedstawiania polskich tradycji rodzinnych i świątecznych, analizując wybrane przykłady literackie
Omów sposoby przedstawiania i funkcje obrzędów i obyczajów ludowych w literaturze
Opis obrzędów i obyczajów ludowych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach +PPT
Polskie Obrzędy ludowe w literaturze i filmie.
Polskie obrzędy, tradycje i obyczaje jako źródło inspiracji literackich. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów
Staropolska obyczajowość utrwalona w tekstach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Tradycja i obyczaj przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

Motyw ojca
Archetyp ojca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
Literacki i filmowy obraz ojca. Omów zasadność zestawienia na wybranych przykładach
Motyw męża i ojca w literaturze. Przedstaw i oceń wybrane przez siebie przykłady z literatury.
Motyw męża i ojca w literaturze. Przedstaw i oceń wybrane przez siebie przykłady z literatury.
Motyw miłości ojcowskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw ojca i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur z różnych epok.
Motyw ojca i syna. Omów kreacje bohaterów na przykładzie wybranych dzieł literackich.
Motyw ojca w literaturze
Motyw ojca w literaturze i sztuce
Motyw ojca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury różnych epok.
Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami
Porównaj różne sposoby kreacji ojca w wybranych utworach literackich
Portret ojca w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na celowo wybranych przykładach
Portret ojca w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Portret ojca w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Motyw ojczyzny
„Kto mi powiada, ze moja ojczyzna: pola, zieloność... i kwiaty" (Cyprian Kamil Norwid). Obrazy małych ojczyzn w przekazie twórców literackich minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka - u progu zjednoczonej Europy. Omów na wybranych przykładach.
Bóg, honor, ojczyzna specyfika polskiego patriotyzmu.
Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok.
Konfrontacja marzeń o ojczyźnie z rzeczywistością od idealizacji do negacji. Różne epoki
Kreatorzy narodowej wyobraźni Którzy polscy twórcy zasługują na to miano. Przedstaw ich sylwetki i odpowiedz na pytanie analizując wybrane utwory.
Literackie obrazy Małych Ojczyzn.
Miłość do ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
Miłość ojczyzny w ujęciu twórców epok przedrozbiorowych. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie
Motyw miłości do ojczyzny. Omów na wybranych przykładach
Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia.
Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej.
Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej. Zanalizuj problem odwołując się do utworu lirycznego, epickiego i dramatycznego.
Motyw ojczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw ojczyzny w wybranych utworach literackich.
Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze różnych epok
Na podstawie wybranych utworów z trzech epok literackich zaprezentuj, w jaki sposób twórcy literatury wyrażali w nich troskę o los ojczyzny.
Ojczyzna i patriota – prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w literaturze rożnych epok, odwołując się do 4-5 utworów
Ojczyzna i patriotyzm - prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć w wybranych tekstach literackich dwóch dowolnych epok
Ojczyzna jako motyw twórczości w epoce oświecenia. Omów na wybranych przykładach literackich z tego okresu
Ojczyzna jako temat poruszany w twórczości romantyków polskich
Ojczyzna utracona w tekstach emigracyjnych różnych epok. Zanalizuj temat, odwołując się
Polska pieśń narodów jej funkcje oraz związki z dziejami narodu
Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.
Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji.
Twórcy emigracyjni - Ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje.
Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.
Wybitne jednostki wobec niewoli ojczyzny. Omów temat na wybranych przykładach z literatury romantycznej

Motyw orientalny
Motywy orientalne w literaturze i sztuce romantycznej. Podaj przykłady i omów funkcje +PPT
Orient jako inspiracja dla pisarzy różnych epok. Zanalizuj sposoby funkcjonowania tego motywu w różnych utworach
Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj rozmaite sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach literackich.
Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literackiego.
Orient w literaturze i sztuce. Omów sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach


Motyw patriotyzmu
Ewolucja postaw patriotycznych w literaturze polskiej XIX wieku. Omów
Funkcja i rola motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku
Jakie wzorce patriotyzmu prezentowała literatura polska. Dokonaj analizy porównawczej utworów literackich.
Motywy patriotyczne w piosenkach hip-hopowych.
Na podstawie wybranych dzieł literackich ukaż różnice między romantyczną i pozytywistyczną wizją polskiego patriotyzmu.
Obraz patriotyzmu w dwóch wybranych epokach, pozytywizm i romantyzm.
Patriota i patriotyzm w literaturze. Najciekawszy sposób kreowania motywu
Patriotyzm i bohater- patriota. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Patriotyzm Polaków – mit, czy cecha narodowa Uzasadnij swój sąd, odwołując się do wybranych przykładów
Patriotyzm Polaków- mit czy cecha narodowa. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady literackie.
Postawy patriotyczne ukazane w literaturze polskiej romantyzmu i pozytywizmu.
Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku.
Przedstaw różne ujęcia motywu patrioty na wybranych przykładach literackich.
Przedstaw treść patriotyczne ujęte w tematyce porozbiorowej.
Różne oblicza patriotyzmu. Rozważ problem na przykładzie literatury dwóch wybranych epok. Pozytywizm i romantyzm
Różne rozumienie pojęcia patriotyzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich pochodzących z kilku epok
Różne sposoby ujęcia motywu odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Różne wizje patriotyzmu w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różnice w sposobach rozumienia patriotyzmu. Omów problem w odwołaniu do wybranych dziel literatury polskiej
Szczęście osobiste a obowiązek wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów literackich różnych epok
W jaki sposób pisarze i poeci różnych epok wyrażali swój patriotyzm i troskę o ojczyźnie Odwołaj się do utworów realizujących to zagadnienie
Walcząca młodzież polska jako wzór patriotyzmu dla wielu pokoleń. Rozwiń problem w oparciu o teksty literatury polskiej.
Wizerunek Polaka patrioty w literaturze XIX wieku.

Motyw państwa
Motyw naprawy państwa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
Motyw państwa w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach
Motyw Państwa w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Obraz państwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
Rola państwa w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Zaprezentuj różne koncepcje państwa odwołując się do wybranych utworów literackich

Motyw piękna
Ideał piękna w literaturze malarstwie architekturze dwóch epok. przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
Ideał urody kobiecej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów odwołując się do literatury.
Zachwyt pięknem ludzkiego ciała w wybranych utworach literackich. Dokonaj analizy porównawczej
Motyw pieniądza
Moralne koszty zdobywania władzy i pieniędzy. Omów problem w oparciu o analizę wybranych tekstów literackich.
Motyw pieniądza w literaturze od antyku po czasy współczesne. Omów na wybranych przykładach.
Na podstawie wybranego materiału literackiego omów wpływ pieniądza na postawę postaci literackich
Pieniądz jako czynnik sprawczy człowieka.
Pieniądz jako motyw działania człowieka omów na przykładzie wybranych bohaterów literackich
Pieniądz narzędziem dobra i zła. Na przykładzie różnych epok.
Pieniądze i ich siła. Scharakteryzuj sposób ujęcia tematu analizując wybrane utwory literackie
Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich – przedstaw temat odwołując się do przykładów z różnych epok
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj 2problem na wybranych przykładach.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich.. Zanalizuj problem na wybranych przykładach
Wpływ pieniądza na życie wybranych bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych utworach
Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach różnych autorów
Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach 2
Wpływ pieniędzy na losy ludzi. Przedstaw funkcjonowanie motywu pieniędzy w wybranych utworach różnych autorów. 1

Motyw Polaków
Czy tolerancyjność jest cechą Polaków? Zaprezentuj swoją opinię na podstawie literatury polskiej i filmu.
Jacy jesteśmy? W jaki sposób romantycy oceniali Polaków w swoich utworach? Odpowiedz w oparciu o wybrane lektury.
Każdy naród ma swoich bohaterów. Omów wielkich Polaków w celowo dobranych tekstach literackich i innych dziełach sztuki
Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
Literacki sąd o Polakach i Polsce. Omów na podstawie wybranych dramatów
Literacki wizerunek własny Polaków - prześledź jego charakter od renesansu do współczesności.
Obraz Polski i Polaków w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na wybranych przykładach
Oscary dla Polaków. Przedstaw laureatów i uzasadnij słuszność przyznania im tej nagrody.
Polacy o sobie. Na wybranych przykładach literackich, zanalizuj, jak w polskiej literaturze przedstawiano portrety Polaków. + PPT
Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok.
Polaków portret zdemitologizowany. Omów na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Portrety Polaków w literaturze. Przedstaw i omów różne sposoby kreowania postaci bohaterów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów.
Przedstaw wizerunek Polski i Polaków w wybranych tekstach literackich
Różne wizerunki Polaków w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Różny stosunek do polskości w dziełach literackich. Na podstawie wybranych utworów opisz typy postaw wobec Polski i Polaków.
Scharakteryzuj „Polaków portret własny” ukazany w wybranych utworach literackich.
Scharakteryzuj Polaków portret własny ukazany w wybranych utworach literackich.
Wizerunek Polaka w literaturze staropolskiej. Przedstaw różne kreacje tego bohatera
Wizerunek Polaków w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując wybrane dzieła.
Zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych. Przedstaw i porównaj na podstawie wybranych przykładów literackich

Motyw pory roku
Cztery pory roku jako metafora ludzkiego życia. Omów funkcjonowanie tego motywu,
Cztery pory roku jako motyw w literaturze i w malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Cztery pory roku. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i z innych dziedzin sztuki.
Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w różnych tekstach kultury
Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw różne ujęcia motywu analizując celowo wybrane teksty kult
Motyw burzy w literaturze i sztuce.
Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odnosząc się do wybranych dzieł
Omów sposoby ukazywania piękna natury, odwołując się do przykładów literackich.
Pora roku jako temat literacki. Omów ich funkcje analizując i interpretując wybrane teksty literackie.
Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienia na przykładzie różnych dzieł.
Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie rożnych dzieł
Pory roku, jako temat literacki. Omów zagadnienie na podstawie ubranych utworów literackich rożnych epok.
Różne ujęcia motywu wiosny w literaturze.
Topos pór roku w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Motyw powstania
Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce.
Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu.
Echa powstań narodowych w literaturze polskiej - nadzieje, mity, rewizja. Omów problem, analizując wybrane utwory.
Echa powstań narodowych w literaturze polskiej XIX – na wybranych przykładach ukaż związki świata przedstawionego w dziele literackim z wydarzeniami historycznymi
Echa powstań narodowych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich i innych dzieł sztuki
Motyw powstania w literaturze.
Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołują się do wybranych przykładów przedstaw sposoby ukazywania zagłady
Obraz powstania listopadowego w literaturze i malarstwie. Zanalizuj i porównaj wybrane dzieła.
Omów sposoby utrwalania pamięci o powstaniu styczniowym. Przywołaj dzieła literackie i malarskie.
Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu.
Powstanie listopadowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw stosunek pisarzy do zrywu niepodległościowego Polaków, odwołując się do wybranych przykładów.
Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki.
Powstanie styczniowe utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie.
Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. dokonaj analizy porównawczej wybranych dziel
Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat, przywołując wybrane dzieła.
Powstanie w getcie warszawskim i powstanie warszawskie utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Powstanie w getcie, jako temat w literaturze i filmie. Przedstaw sposób realizacji tego tematu w wybranych dziełach.
Powstanie warszawskie jako temat literacki. Porównaj różne sposoby opowiadania o tym wydarzeniu.
Powstanie warszawskie w literaturze, filmie i fotografii
Problem zrywu narodowego Polaków w literaturze.
Różne ujęcia motywu powstań narodowych. Omów, odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i muzycznych.
Różne ujęcia tematu powstania styczniowego w literaturze i sztukach plastycznych
Tragizm i wielkość powstań narodowo.
Udowodnij, że powstanie narodowe stanowi ważny temat literatury i sztuki. Omów temat analizując i interpretując wybrane teksty kultury

Motyw pracy, kariery
Blaski i cienie kariery. Rozważ problem, odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX w.
Blaski i cienie kariery. Rozważ temat, odwołując się do wybranych bohaterów literackich z różnych epok.
Bohater - karierowicz. Omów na wybranych przykładach.
Bohaterowie świadomie dążący do zrobienia kariery politycznej- co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
Człowiek sukcesu, karierowicz, jako bohater literatury i filmu. Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w literaturze.
Droga bohatera do kariery. Omów funkcje motywu w kreacji wybranych bohaterów.
Etos pracy - jego rola i znaczenie w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich.
Etos walki etos pracy w literaturze polskiej XIX w
Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw interpretując wybrane teksty
Jak literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? Przedstaw na wybranych przykładach.
Jaką role odgrywa praca w życiu ludzi. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów literackich
Jaką rolę odgrywała praca w życiu ludzi Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów.
Jaką rolę przypisała literatura motywowi pracy Odpowiedz posługując się wybranymi dziełami z różnych epok
Kariera – kluczem do szczęścia? Rozważ problem, przywołując losy wybranych bohaterów literackich.
Kariera i ambicja, a moralność. Zbadaj tę relację, analizując postawy, decyzje i ich konsekwencje na wybranych przykładach postępowania bohaterów literackich i filmowych
Kariera i jej wpływ na człowieka. Omowna wybranych przykładach
Motyw ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
Motyw pracy i jej rola w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
Motyw pracy i walki w literaturze XIX w.
Motyw pracy w literaturze różnych epok. Omów temat uwzględniając chronologie epok.
Motyw pracy w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy kariery i awansu społecznego ukazane w utworach pisarzy XIX i XX wieku
Pozytywistyczny kult pracy w twórczości wybranych pisarzy omów temat analizując wybrane dzieła twórców doby pozytywizmu i epok późniejszych
Praca - od przywileju do wyzysku. Analizując wybrane dzieła, przedstaw funkcjonowanie tego zagadnienia w literaturze
Praca - źródło radości czy smutna konieczność? Przedstaw swoje przemyślenia po lekturze wybranych dzieł literackich.
Praca jako kryterium oceny wartości człowieka. Zajmij stanowisko wobec tego poglądu wykorzystując wybrane przykłady literackie.
Praca jako pozytywna wartość, błogosławieństwo. Omów na wybranych przykładach
Praca miarą wartości człowieka.
Praca, jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy.
Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych epok.
Rola pracy w literaturze, jej wpływ na postacie, omów temat na podstawie dowolnych przykładów
Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie.
Trud ludzkiej pracy, jako temat w literaturze i w malarstwie.
Wartość pracy w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Zanalizuj znaczenie motywu pracy w wybranych utworach polskiego pozytywizmu i Młodej Polski2

Motyw PRLu
Dzieciństwo w czasach PRLu. Omów na wybranych przykładach literackich.
Literacki i filmowy obraz PRL.
Obraz PRL-u w filmie i literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i filmowych.
Obraz PRL-u w powieści milicyjnej
Omów teksty muzyki młodzieżowej jako wyraz buntu przeciwko rzeczywistości PRL-u.
PRL w krzywym zwierciadle filmu i literatury. Zestaw różne sposoby ukazania rzeczywistości i ich funkcje
Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj celowo wybrany materiał, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki i groteski.
Społeczeństwo PRL-u w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych, kabaretowych.
Społeczeństwo PRL-u w krzywym zwierciadle satyry, omów temat na przykładzie wybranych utworów literackich, filmowych lub kabaret

Motyw prometejski
Bohater prometejski w literaturze polskiej i obcej - przedstaw wybrane portrety na przykładach z różnych epok
Bunt prometejski a lucyferyczny w ujęciach literackich. Omów problem w oparciu o utwory literatury romantycznej i pozytywistycznej.
Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze- przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady
Mit prometejski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych dzieł
Motyw prometejski w literaturze. Przedstaw różne jego realizacje i funkcje, analizując i interpretując wybrane utwory
Prometejski postawy bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrany materiał literacki

Motyw przemijania, przemiany
,,Śpieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą. Przedstaw motyw przemijania w poezji ks. Jana Twardowskiego
„Czym jest me życie... Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy Jedną chwilką”. Refleksje na temat przemijania w wybranych utworach literackich różnych epok
Motyw przemiany bohatera w wybranych utworach literackich. Zaprezentuj przyczyny i skutki owej metamorfozy, nawiązując do 3-4 wybranych utworów.
Motyw przemiany w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw przemijania w literaturze polskiej. Omów na podstawie literatury romantycznej i barokowej.
Motyw przemijania w literaturze różnych epok.
Motyw przemijania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem odnosząc się do kreacji wybranych postaci.
Rola przemiany w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat na wybranych utworach dwóch epok.
Różne ujęcia motywu przemiany. Omów na wybranych dziełach literackich z różnych epok
Topos przemiany w literaturze różnych epok. Omów na wybranych dziełach
Zanalizuj sposoby przedstawienia motywu przemijania na podstawie wybranych utworów literackich.
Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach
Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów. Omów na wybranych przykładach

Motyw przyjaźni
Motyw przyjaźni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Na podstawie analizy wybranych tekstów literackich przedstaw różne oblicza przyjaźni
Odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok, przedstaw zagadnienie przyjaźni w literaturze (sposoby prezentacji, funkcje )
Omów motyw przyjaźni na wybranych przykładach literackich.
Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich
Motyw przyjaźni na podstawie wybranych utworów w literaturze
Motyw przyjaźni w literaturze. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach
Rola przyjaźni w życiu człowieka. Omów temat w oparciu o wybrane utwory

Motyw przyrody, ogrodu
„Patrzę na gwiazdy górne i kwiaty polne..." (Leopold Staff). Przyroda bliska, zdumiewająca, tajemnicza...? Rozważ, odwołując się do utworów literackich różnych epok.
Drzewo - świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów motyw na wybranych przykładach.
Impresjonistyczne zachwyty naturą. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie i arcydzieła malarskie
Interpretując wybrane teksty literackie, omów znaczenie żywiołów ogień, ziemia, woda, powietrze.
Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok
Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich? Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok.
Kreacja przyrody i człowieka w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich
Las w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w wybranych dziełach literackich.
Martwa natura w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby przedstawienia tematu w tych dwóch dziedzinach
Motyw drzewa w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła
Motyw ogrodu w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach z trzech epok.
Motyw wody i jego rola w literaturze i kulturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
Omów obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości A. Mickiewicz
Opisy przyrody i ich związki ze światem ludzkim w wybranych dziełach literatury polskiej. Przedstaw temat, analizując ...
Porównaj obraz natury w literaturze oświecenia.
Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach.
Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach2
Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
Sposoby kreowania natury w literaturze i sztuce. Analiza wybranych dzieł.
Symboliczne i estetyczne funkcje motywu ogrodu w literaturze oraz malarstwie.
Symbolika ogrodu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jej istnienia analizując wybrane przykłady.
Symbolika róży w literaturze i sztuce.
Topos ogrodu w literaturze, malarstwie i muzyce.
Topos żniw w literaturze i sztuce
Więź łącząca człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie przykładach literackich
Wyjaśnij, jaka funkcję w literaturze pełni motyw ogrodu. Odwołaj się do wybranych przykładów
Zanalizuj i oceń różne postawy człowieka wobec natury i cywilizacji na podstawie utworów z różnych epok
Zaprezentuj funkcjonowanie motywu ogrodu w literaturze różnych epok.

Motyw rewolucji
Motyw rewolucji w ujęciu literatów, muzyków i malarzy. Omów na wybranych przykładach tekstów kultury
Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz rewolucji, jej siłę oraz wpływ na otaczającą rzeczywistość
Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego i Przedwiośniu Żeromskiego.
Obraz rewolucji społecznej w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Przedwiośniu Stefana Żeromskiego2
Obrazy rewolucji i poglądy twórców zawarte w dziełach literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.
Obrazy rewolucji w literaturze i innych tekstach kultury XIX i XX wiek
Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.
Różne obrazy rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

Motyw rodziny
Literacki portrety rodziny.
Literackie portrety rodziny. Zbadaj ich zgodność z konwencją obyczajową wybranych epok
Matka i córka - przedstaw różnorodność rodzinnych relacji między bohaterkami i funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich.
Model życia rodzinnego w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
Motyw rodziny w literaturze i serialach telewizyjnych
Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów.
Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów
Motyw rodziny w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
Omów motyw rodziny w literaturze polskiej na podstawie wybranych dramatów
Omów różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach literackich.
Przedstaw konflikty rodzinne. Odwołując się do utworów wybranych epok literackich.
Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich, odwołując się do przykładów z różnych epok.
Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich
Relacje miedzy dziećmi, a rodzicami. Zaprezentuj różnorodne ujęcie tematu odwołując się do wybranych utworów literackich
Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.
Rodzice i dzieci, czyli konflikty pokoleniowe w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. Prześledź różne ujęcia tematu na wybranych przykładach
Rodzina i jej wpływ na kształtowanie się wizji świata , zachowania i poglądy dzieci.
Rodzina jako motyw literacki. O mów i ocen wzorce rodzinne prezentowane w literaturze dwóch wybranych epok
Rola rodziny w literaturze polskiej, jej blaski i cienie. Analiza na podstawie wybranych utworów.
Różne ujęcia modelu rodziny w literaturze. Przedstaw je odwołując się do wybranych tekstów literatury
Wizerunek rodzica cierpiącego po stracie dziecka +PPT
Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
Zaprezentuj model polskiej rodziny analizując wybrane utwory z różnych epok.


Motyw Rosji
Obraz Rosji utrwalony w wybranych tekstach literackich.
Omów sposoby ukazania realiów zaboru rosyjskiego w literaturze XIX wieku
Omów sposoby ukazania realiów zaboru rosyjskiego w literaturze XIX wieku
Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Omów na dowolnych przykładach.
Rosja i Rosjanie w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
Rosja i Rosjanie w oczach pisarzy - dokonaj próby porównania i oceny sposobów mówienia o państwie i społeczeństwie, wykorzystując wybrane teksty literackie twórców
Rosja w oczach jej pisarzy- porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie na podstawie dwóch dzieł wybranych autorów
Rosja w oczach polskich pisarzy. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
Rosja-kraj, który zachwyca i przeraża. Analizując utwory literackie (np. „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego, „Dziady” A. Mickiewicza ), przedstaw problematykę.
Różne oblicza Rosji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.


Motyw rozstania
Literacki wyraz rozpaczy po stracie bliskiej osoby. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
Motyw pożegnania w literaturze i sztuce.
Motyw rozstania bohaterów literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i światowej
Motyw rozstania kochanków w literaturze i w filmie.
Motyw rozstania w literaturze
Motyw rozstania w tekstach literackich. Omów, analizując celowo dobrany materiał.
Przedstaw na wybranych przykładach literackie ujęcia motywu pożegnania
Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.
Różne ujęcia motywu rozstania. Rozważ temat na wybranych przykładach.
Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różnorodne ujęcie motywu pożegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich

Motyw rycerza
Błędny rycerz. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
Etos Rycerski - serio i parodystycznie.
Etos rycerski i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych.
Etos rycerski i jego odmiany. Rozwiń temat na podstawie utworów literackich, dzieł malarskich i ewentualnie filmowych.
Etos rycerski jako motyw w literaturze. Omów sposób jego funkcjonowania odwołując się do wybranych przykładów
Etos rycerski w epoce średniowiecza i później.
Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników.
Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników
Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach literackich różnych epok.
Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym w tekstach różnych epok. Dokonaj analizy wybranych przykładów
Etos rycerza, powstańca, bojownika o wolność rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów 1
Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów2
Interpretując wybrane przykłady z literatury i filmu omów funkcje rycerza w literaturze dawnych epok i kulturze masowe
Ja i ojczyzna to jedno. Omów kreacje rycerza, spiskowca i żołnierz w wybranych epokach.
Kodeks rycerski jako zasady etyczne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybranych bohaterów.
Kreacja rycerza w sztuce średniowiecznej i współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do literatury, malarstwa i filmu
Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach.
Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z rożnych epok- serio i parodystycznie. Dokonaj analizy wybranych utworów
Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach literackich i innych tekstach kultury.
Motyw rycerza w literaturze i sztuce.
Motyw rycerza w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.
Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych utworach różnych epok
Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym.
Obraz rycerza w literaturze i sztuce. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Od Achillesa przez Wołodyjowskiego, aż do człowieka z żelaza Udowodnij uniwersalizm ideału rycerza.
Od antycznego herosa do współczesnego bojownika. Omów i porównaj różne kreacje rycerza i żołnierza w literaturze.
Omów funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych tekstach literatury średniowiecznej i współczesnej.
Omów motyw rycerza i rycerskiej walki na wybranych przykładach.
Porównaj wizerunek rycerza, odwołując się do tekstów literackich różnych epok.
Porównaj wizerunki rycerza i samuraja, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Postać rycerza na przestrzeni wieków. Przedstaw zmiany, jakie zaszły w literackim wizerunku tej postaci...
Przemiany wzorca wojownika i rycerza w kontekście historycznym. Zestaw i porównaj na wybranych przykładach z różnych epok.
Rycerz średniowieczny jako zdrajca kodeksu rycerskiego w oparciu książek Konrad Wallenrod, Makbet oraz Tristan i Izolda.
Sposoby funkcjonowania tradycji rycerskiej w polskiej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
Topos heroicznego rycerza (np. Herakles, Achilles, Roland), we współczesnym filmie

Motyw sądu
Diesirae, diesilla. Omów wizje Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie, analizując wybrane dzieła.
Motyw Sadu Ostatecznego. Przedstaw wizje ukazywania motywu w literaturze i malarstwie.
Motyw sądu i procesu.
Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej.
Motyw Sądu Ostatecznego. Porównaj jakie funkcje pełni w utworach literackich różnych epok.
Motyw sądu w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Motywy Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej
Różne ujęcia motywu sądu ostatecznego w literaturze i inny dziedzinach sztuki
Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego. Omów na przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki
Różne ujęcia sadu ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów
Różne ujęcia sądu ostatecznego w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach

Motyw samobójstwa
Akt tchórzostwa czy akt odwagi Omów motyw samobójstwa, analizując wybrane utwory literackie różnych epok
Motyw samobójcy w literaturze i filmie. Omów jego funkcjonowanie na podstawie analizowanych przykładów
Motyw samobójstwa w literaturze różnych epok. Zanalizuj na wybranych przykładach i wskaż z jakich przyczyn bohaterowie literaccy decydują się na ten desperacki krok.
Motyw samobójstwa w literaturze. Omów jego kreacje i funkcje w wybranych dziełach różnych epok.
Motyw samobójstwa w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów
Motyw śmierci samobójczej.
Portret samobójcy. Przedstaw temat, analizując dowolnie wybrane utwory z literatury polskiej i obcej
Samobójstwo jako temat utworów literackich różnych epok

Motyw samotności
„Samotność...cóż po ludziach?”. Zanalizuj najciekawsze portrety bohaterów literackich skazanych na samotność i samotnych z wyboru.
Bohater samotny, wyobcowany. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady bohaterów literatury polskiej.
Bohaterowie samotni z wyboru i z konieczności. Omów kreacje i funkcje tego typu postaci literackich w wybranych utworach różnych epok.
Motyw samotności człowieka w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie
Motyw samotności i bezdomności w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Odwołaj się do konkretnych przykładów.
Motyw samotności w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw samotności w literaturze. Omów zachowując chronologie epok.
Na wybranych przykładach literackich omów problem ludzkiej samotności.
Oblicza samotności w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
Portret samotników w literaturze. Scharakteryzuj bohaterów literackich różnych epok +PPT
Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich.
Przedstaw motyw samotności ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.
Przyczyny i skutki samotności człowieka XX w. Omów problem w oparciu o wybrane teksty kultury
Rozważ przyczyny i konsekwencje samotności bohaterów różnych epok
Różne aspekty samotności. Rozważ problem, wykorzystując przykłady z literatury
Różne motywy samotności człowieka w świecie. Porównaj je analizując wybrane utwory literackie
Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując wybrane przykłady
Różne oblicza samotności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury.
Różne przyczyny samotności.
Różne wizje samotności w literaturze. Rozwiń w oparciu o wybrane dzieła z literatury polskiej i powszechnej.
Różnorodne ujęcia motywu samotności, wyobcowania, alienacji w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach
Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego.
Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów lit. romantyzmu i współczesności
Samotność bohatera romantycznego i współczesnego.
Samotność człowieka wśród ludzi i jej przyczyny. Omów problem na podstawie analizy wybranych utworów
Samotność człowieka wśród ludzi. Omów temat, analizując wybrane utwory
Samotność jednostki w świecie. Omów problem, analizując trzy dowolne utwory literackie XX wieku.
Samotność z wyboru i samotność z konieczności. Przedstaw przyczyny i skutki powołanych sytuacji w życiu.
Zinterpretuj motyw samotności z wyboru na przykładzie wybranych utworów literackich.


Motyw sarmatyzmu
Kultura sarmacka. omów na wybranych przykładach literackich.
Literackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach
Motyw sarmatyzmu w literaturze.
Motywy sarmackie w literaturze XVII i XVIII wieku. Przedstaw ich obecność na przykładzie wybranych dzieł
Portrety Sarmatów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
Sarmata o sobie i inni o Sarmacie. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
Sarmatyzm jako zjawisko kulturowe.
Sarmatyzm w twórczości Jacka Kaczmarskiego.

Motyw snu
Funkcjonowanie motywu snu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw snu i widzenia. Omów na wybranych przykładach.
Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze.
Motyw snu w utworach romantyzmu i Młodej Polski. Omów jego znaczenia i sposoby ujęcia.
Oniryzm jako odwieczny temat literatury. Omów temat na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok
Przedstaw znaczenie motywu snu w Biblii i mitologii. Odwołaj się do wybranych przykładów
Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Różne funkcje motywu snu w literaturze. Omów je, odwołując analizując wybrane utwory literackie
Sen, halucynacja, wizja. Przedstaw różnorodne ujęcie tego motywu w wybranych utworach literackich
Sen-druga rzeczywistość. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Sny i fantazje człowieka. Omów ich funkcje w literaturze i filmie. Zaprezentuj własny wybór przykładów
Sny, wizje, fantazje człowieka na przestrzeni wieków

Motyw starości
Młodość i wiek dojrzały, przedstaw różne ujęcia motywu.
Motyw starości i różne jego ujęcia przedstaw analizując wybrane utwory.
Motyw starości jako dramat osobisty i społeczny. Przedstaw zagadnienie odwołując się do dzieł literackich i malarskich
Motyw starości w literaturze na wybranych utworach z różnych epok +PPT
Motyw starości w literaturze.
Opozycja młodość/starość w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Portret ludzi starszych w literaturze.
Starość – zamknięte księgi życia. Analizując przykłady literackie i inne dziedziny sztuki (malarstwo, film ), porównaj różne sposoby kreowania tego motywu
Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Starość jako temat literatury, malarstwa i/lub filmu. Porównaj realizację motywu w wybranych tekstach kultury
Starzec jako bohater literacki. Omów role tego motywu na podstawie wybranych przykładów
Temat starości w literaturze, plastyce i filmie. Zanalizuj i porównaj sposoby jego ujęcia w wybranych dziełach

Motyw stroju
Funkcje stroju w literaturze i sztuce.
Strój odkrywa znaczenie ale i nagość jest pełna sensów. Przedstaw symbolikę stroju i nagości, wykorzystując przykłady nie tylko literackie.
Symbolika stroju w literaturze i sztuce.
Symbolika stroju w literaturze polskiej.
Ubiór jako element znaczący w literaturze, malarstwie i filmie
Ubiór jako element znaczący w literaturze, malarstwie i filmie. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.


Motyw szaleńców
„Chory psychicznie i upośledzony w literaturze i filmie.”
Bohater chory psychicznie. Omów kreacje bohaterów na podstawie wybranych utworów z różnych epok.
Indywidualiści, szaleńcy, dziwacy. Przedstaw sylwetki bohaterów innych niż wszyscy, ciekawych, nieprzeciętnych
Inny świat ludzi obłąkanych . Na podstawie literatury i z własnego punktu widzenia
Motyw szaleństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych.
Motyw szaleństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw szaleństwa z miłości. Omów zagadnienie na przykładzie utworów literackich z różnych epok
Obłąkani i szaleni. Przestaw różne kreacje takich postaci i ich funkcje w wybranych utworach literackich
Obłąkani i szaleńcy. Scharakteryzuj różne kreacje takich postaci analizując wybrane przykłady
Obłęd i szaleństwo jako element osobowości postaci literackich. Przedstaw temat odwołując się do podanych przykładów
Obłęd i szaleństwo na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie na podstawie różnych tekstów kultury.
Obłęd i szaleństwo, jako element osobowości postaci literackich.
Obłęd, choroba psychiczna, szaleństwo. Przedstaw funkcjonowanie motywów w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych.
Obraz szaleństwa w literaturze i sztuce. Przeanalizuj na wybranych przykładach.
Portrety romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej
Portrety szaleńców w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach
Postacie szaleńców w literaturze romantycznej. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła
Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich różnych epok.
Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich.
Przedstaw temat odwołując się do podanych przykładów Obłęd, choroba psychiczna, szaleństwo. Przedstaw funkcjonowanie motywów w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych
Racjonaliści i szaleńcy na kartach literatury. Przedstaw ich kreacje odwołując się do wybranych przykładów
Sen, halucynacja, wizja - przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu i jego funkcje w wybranych utworach literackich.
Szaleni i obłąkani w literaturze różnych epok.
Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach
Szaleńcy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach w literaturze i sztuce
Szaleńcy, obłąkani, nadwrażliwi. Porównaj literackie kreacje, odwołując się do wybranych utworów +PPT
Ukaż i porównaj wizerunki poety wyklętego, odwołując się do wybranych tekstów literackich z różnych epok

Motyw szatana
Diabeł, szatan. Lucyfer... przedstaw rożne ujęcia tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Diabły, demony, czarownice w literaturze polskiej i światowe. Na podstawie wybranych utworów literackich
Motyw szatana i jego funkcje w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady
Przedstaw literacki i malarski wizerunek Szatana na przykładach różnych epok.
Przedstaw literacki wizerunek Szatana na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
Różne ujęcia postaci szatana w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach
Scharakteryzuj trzy wybrane postacie szatańskie i omów wpływ na losy bohaterów i konstrukcje utworu.
Zmienność oblicz szatana na przestrzeni epok i nurtów literackich
Motyw szczęścia
Filozofowie o szczęściu. Omów temat w oparciu o wybrane myśli filozofów różnych epok.
Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Przedstaw na wybranych przykładach źródła radości w życiu człowieka
Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach.
Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach
Literackie sposoby opisywania szczęścia. Przedstaw i zanalizuj wybrane przykłady.
Literackie wizje szczęścia. Przedstaw na podstawie różnych epok
Literatura o szczęściu. Omów na wybranych przykładach.
Poszukiwanie radości i sensu życia. Omów na wybranych przykładach.
Rożne sposoby poszukiwania szczęścia. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich średniowiecza i odrodzenia.
Różne oblicza szczęścia. Omów na wybranych przykładach.
Różne oblicza szczęścia. Przedstaw na podstawie utworów z literatury polskiej i obcej.
Sposób ukazania krain szczęścia w utworach literackich różnych epok.
Topos Wysp Szczęśliwych, Edenu i Krain Dostatku.

Motyw szkoły
Motyw szkoły w literaturze. Przedstaw na przykładzie pozytywnych i negatywnych przykładów.
Nauczyciel i uczeń w literaturze i sztuce. Przedstaw relacje.
Nauczyciel i uczeń w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
Obraz szkoły w utworach literackich. Opisz i porównaj na wybranych przykładach.
Obrazy szkoły w utworach literackich. Przedstaw i porównaj, analizując wybrane przykłady.
Portrety nauczycieli w utworach różnych epok. Przywołaj i scharakteryzuj wybrane kreacje.
Przybytek wiedzy czy piekło na ziemi - omów obraz szkoły na przykładzie wybranych tekstów literackich.
Różne obrazy szkoły w literaturze. Omówienie na wybranych przykładach.
Szkoła w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Wizerunek szkoły w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
Wizerunek szkoły w literaturze i filmie. Porównaj różne sposoby obrazowania na wybranych przykładach
Wizerunki szkoły. Odtwórz refleksję zarejestrowaną na kartach dwóch wybranych dzieł literackich oraz w filmie „The Wall” zespołu Pink Floyd

Motyw szlachty
Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.
Idealizacja szlachty polskiej w utworach literackich. Omów jej funkcje na wybranych przykładach
Motyw dworu szlacheckiego w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady.
Obraz szlachty polskiej w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj analizując wybrane utwory.
Polska szlachta w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj przykłady obrazujące jej życie, obyczaje i mentalność.
Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach
Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach.
Scharakteryzuj obraz świata szlacheckiego w komediach Aleksandra Fredry. Omów na wybranych przykładach
Szlachcic idealny w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Szlachta na ostrzu krytyki literackiej. Omów na wybranych przykładach
Świat szlachecki w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Przedstaw sposób jego kreowania
Wizerunek szlachty polskiej w literaturze wybranych epok.
Zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego czasu.

Motyw śmierci
Bohaterska śmierć w literaturze.
Człowiek wobec śmierci. Przedstaw temat analizując postępowanie wybranych bohaterów literatury polskiej i powszechnej różnych epok.
Funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i malarstwie
Jak umierają bohaterowie literaccy. Przedstaw i omów dowolnie wybrane momenty śmierci ukazane na kartach literatury
Literackie wyobrażenia o krainie zmarłych. Omów na wybranych przykładach.
Memento mori-motyw śmierci i sposoby jego funkcjonowania w literaturze i sztuce średniowiecza. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury
Moment śmierci bohatera w literaturze. Przedstaw zjawisko analizując wybrane przykłady
Motyw heroicznej śmierci w literaturze
Motyw śmierci heroicznej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
Motyw śmierci i przemijania w literaturze.
Motyw śmierci w dziedzinach sztuki. Analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa porównaj sposoby przedstawiania tego motywu.
Motyw Śmierci w literaturze i malarstwie omów opierając się na średniowieczu, odrodzeniu i młodej Polsce)
Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Omów opierając się na średniowieczu, odrodzeniu i młodej Polsce)
Motyw śmierci w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.
Motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku. Omów na wybranych przykładach
Motyw śmierci w literaturze i sztuce, omów na wybranych przykładach.
Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Porównaj sposoby jego przedstawiania i funkcje.
Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok
Motyw śmierci w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
Omów motyw śmierci na podstawie literatury i sztuki średniowiecza
Piękno i brzydota śmierci. Omów temat nawiązując do wybranych utworów literackich z różnych epok.
Pogrzeb, jako temat literacki i malarski. Zaprezentowanych dzieł wydobądź bogactwo znaczeń symbolicznych.
Porównaj motyw śmierci w literaturze baroku oraz średniowiecza
Porównaj rożne sposoby przedstawienia śmierci w dziełach literackich i innych tekstach kultury.
Postawy człowieka wobec śmierci w poznanych utworach literackich różnych epok
Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich.
Przedstaw modele bohaterskiej śmierci i omów ich związek z kulturą epoki. Dokonaj interpretacji tekstów literackich wybranej epoki
Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie
Różne sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów literatury romantyzmu
Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
Różne ujęcia śmierci w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Sceny umierania bohaterów literackich. Przedstaw motyw, analizując celowo dobrane przykłady z literatury
Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.
Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach
Śmierć bliskich punktem zwrotnym w życiu człowieka. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Śmierć- koniec czy początek? Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki
Śmierć w literaturze podaj na wybranych przykładach literackich
topos śmierci bohaterskiej. rozważ problem analizując przykłady literackie z wybranych epok
Wizerunek śmierci w literaturze i malarstwie.
Zanalizuj i porównaj sposoby mówienia o śmierci bliskich odwołując się do twórczości wybranych pisarzy.
Zaprezentuj przedstawienia śmierci w poezji barokowej, preromantycznej i w znanych Ci wierszach współczesnych.
Związek miłości i śmierci w literaturze. Porównaj realizacje obydwu motywów w wybranych utworach literackich

Motyw tańca
Antropologiczne i kulturowe funkcje tańca. omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury ( w tym literackich)
Artystyczna funkcja motywu tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Funkcja tańca w literaturze różnych epok. Zanalizuj funkcję motywu wykorzystując przykłady wybranych tekstów literackich.
Motyw tańca śmierci (dansemacabre) w literaturze i w malarstwie.
Motyw tańca w literaturze i filmie
Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
Motyw tańca w literaturze polskiej +PPT
Motyw tańca w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
Motyw tańca w wybranych utworach literackich. Zbadaj jego funkcję +PPT
Motyw tańca.
Przedstaw funkcjonowanie motywu tańca wybranych utworach literackich różnych epok
Rola tańca w przedstawieniach teatralnych. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów odwołując się do wybranych przykładów.
Różnorodność funkcji motywu tańca w wybranych tekstach literackich.
Zaprezentuj motyw tańca i określ jego funkcję w literaturze i dziełach plastycznych

Motyw Tatr
Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich +PPT
Motyw gór i jego funkcja w utworach literackich różnych epok
Motyw góry. Zanalizuj wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury
Motywy górskie w literaturze i w filmie. Zaprezentuj różne ujęcia tematu na wybranych przykładach 2
Motywy górskie w literaturze i w filmie. Zaprezentuj różne ujęcia tematu na wybranych przykładach2
Obraz Tatr i kultury Podhala w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
Przyroda (góry) literaturze i malarstwie. Ukaz podobieństwa lub różnice w jej obrazowaniu
Tatry i góralszczyzna w twórczości pisarzy Młodej Polski. Przedstaw zjawisko na podstawie wybranych przykładów literackich.
Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze.
Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. (Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł) +PPT
Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
Tatry jako motyw w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
Tatry jako źródło inspiracji w twórczości Młodej Polski. Omów problem na wybranych przykładach literackich
Tatry w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw temat na podstawie wybranych dzieł
Tatry w polskiej literaturze - omów, odwołując się do wybranych przykładów, różne sposoby prezentacji i funkcje tego tematu.
Zakopane i Podhale jako inspiracja twórców literatury i sztuki. +PPT
Zakopane w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór

Motyw teatru
Funkcjonowanie motywu teatru w dziełach literackich na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw utopii
Literackie utopie i antyutopie w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw utopii i antyutopii w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw utopii i jego funkcjonowanie w wybranych utworach literackich. Omów na wybranych przykładach utworów
Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.
Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw funkcjonowanie motywu utopii
Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich
Utopia i antyutopia jako gatunek literacki. Przedstaw zagadnienia na podstawie analizy wybranych tekstów z różnych epok
Utopia i antyutopia. Omów zagadnienie, analizując i interpretują wybrane utwory z renesansu, oświecenia i literatury XX wieku.
Utopie filmowe - poszukiwanie uniwersalnego ładu na podstawie filmów.
Utopie i antyutopie w literaturze- sposoby kreowania i ich funkcje.
Utopie i antyutopie w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.
Utopie i antyutopie w wybranych tekstach kultury różnych epok


Motyw Używek
Motyw narkomanii i narkomanów w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Narkomania w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Omów sposoby ujęcia motywu alkoholika w literaturze. Odwołaj się do tekstów z różnych epok
Problem narkomanii w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Rola używek w literaturze i sztuce
Wpływ alkoholu i innych używek na życie artysty i losy bohaterów. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów

Motyw wampira
Literacki i filmowy wizerunek wampira. Omów jego funkcje i przemiany, jakim uległ na przestrzeni epok (od romantyzmu do współczesności), interpretując wybrane dzieła
Motyw wampira w literaturze i filmie
Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT 2
Motyw wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach. +PPT
Motyw wampira w literaturze i sztuce - przedstaw jego kreacje w dziełach różnych epok.
Motyw Wampira w literaturze różnych epok.
Obraz wampira w literaturze. Przedstaw zjawiska na podstawie wybranych utworów literackich.
Omów różne sposoby funkcjonowania wampira w literaturze polskiej i obcej
Postać wampira w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane przykłady.
Przedstaw ewolucje postaci wampira, analizując wybrane przykłady literackie i filmowe
Przedstaw sposób wykorzystania motywu wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu wampira i funkcja takiego zabiegu w tekstach. Omów na podstawie wybranych przykładów dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki
Różne ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Wampir jako bohater różnych tekstów literatury i kultury.
Wampiry w literaturze i filmie, omów temat na wybranych przykładach
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.
Wampiry, upiory, demony w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw motyw i sposoby jego realizacji na wybranych przykładach.
Wampiryzm w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
Zjawy, wampiry, upiory….

Motyw wędrówki, podróży
Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych utworach.
Literackie i malarskie wędrówki po zaświatach.
Literackie nawiązania do dantejskiego motywu wędrówki. Przedstaw, odwołując się do Boskiej Komedii Dantego
Motyw pielgrzyma (tułacza, emigranta, wygnańca, wędrowca).
Motyw pielgrzyma i jego funkcja w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach..
Motyw pielgrzyma w literaturze. Przeanalizuj wybrane przykłady.
Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów
Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozwiąż zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Motyw podroży w literaturze.
Motyw podróży w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw tułacza w literaturze epoki romantyzmu. Omów problem, analizując odpowiednie utwory literackie
Motyw ucieczki w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw wędrowca i wędrówki w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Motyw wędrowca w literaturze
Motyw wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok
Motyw wędrówki utrwalony na kartach literatury. Omów na wybranych dziełach.
Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w literaturze. Wyjaśnij jego dosłowny i przenośny sens odwołując się do wybranych tekstów.
Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens.
Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens
Motyw wędrówki w literaturze i malarstwie. Omów na podstawie wybranych przykładów
Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach
Motyw wędrówki w literaturze. omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych utworach literackich
Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat przywołując utwory z różnych epok.
Motyw wędrówki. Przedstaw funkcję i sposoby ujęcia tego toposu w wybranych utworach literackich
Motyw żeglarza- wędrowca w literaturze różnych epok. Omów na przykładzie wybranych utworów.
Na wybranych przykładach literackich omów różne sposoby ujęcia motywu podróży
Na wybranych przykładach literackich przedstaw różnorodne ujęcia motywu podróży
Omów motyw podróży, wędrówki i wskaż różne sposoby jego funkcjonowania w wybranych utworach literackich
Podróż nauką życia- na podstawie utworów literackich
Podróże edukacyjne (wędrówka jako dojrzewanie i obraz życia). Omów na wybranych przykładach.
Prześledź i oceń, jaką rolę odgrywa podróż w życiu bohatera romantycznego, antycznego i współczesnego.
Rola motywu wędrówki w literaturze i filmie. Omów wykorzystując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Rola wędrówki w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów.
Różne funkcje toposu wędrówki. Omów na przykładach dzieł literackich
Różne sposoby ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych dzieł
Różne ujęcia motywu podróży w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.
Tułacz, pielgrzym, podróżnik. Omów typy bohaterów i ich funkcje w wybranych utworach literackich.
W wybranych utworach literackich zbadaj symbolikę motywu wędrówki
Wędrówka w zaświaty. Omów temat na wybranych dziełach literackich.
Wędrówką jest życie człowieka - omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich.
Wędrówki fantastyczne utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.

Motyw wierności
„Wierność jest pierwszą z cnót; to ona nadaje naszemu życiu jednolitość – w przeciwnym wypadku rozprysnęłoby się na tysiące chwilowych wrażeń jak na tysiąc szklanych odłamków”. Rozwiń myśl w oparciu funkcjonowanie zagadnienia wierności w literaturze dowolnie wybranych epok.
Funkcjonowanie motywu niewierności w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw wierności i zdrady w literaturze. Omów na przykładach
Motyw wierności w literaturze. Omów problem odwołując się do wybranych utworów.
Przedstaw funkcjonowanie motywów wierności i zdrady w literaturze. Odwołaj się do utworów z różnych epok.
Wierność i zdrada w decyzjach moralnych bohaterów. Omów na wybranych przykładach.

Motyw winy i kary
Motyw winy i kary na wybranych przykładach literackich.
Motyw winy i kary w literaturze. Omów problem, analizując przykłady z literatury XIX wieku
Motyw winy i kary. Omów role i funkcje w wybranych utworach literackich. to jest temat pracy która byłabym zainteresowana
Motyw winy i kary. Porównaj sposób ujęcia i funkcję w literaturze różnych epok.
Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Problem winy i kary w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
Przedstaw funkcjonowanie motywu winy i kary w wybranych utworach literackich.
Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Wina i kara jako motyw literacki. Przedstaw na wybranych przykładach utworów z różnych epok.
Wina i kara… Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury
Wina zawsze pociąga za sobą karę.

Motyw wojny
Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim lub filmowym
Bohater czasów wojny. Zanalizuj i porównaj na wybranych przykładach.
Człowiek jako ofiara wojny na podstawie literatury współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Czy my jesteśmy ludzie dobrzy Okres wojny to czas zburzenia systemu wartości czy tylko zachwiania nimi Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia. Omów problem, odwołując się do przykładów
Dekalog człowieka w czasie wojny. Omów na wybranych przykładach +PPT
Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów prezentacji drugiej wojny światowej w wybranych utworach polskiej literatury współczesnej. Sformułuj wnioski
Dramat młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej.
Dylematy moralne człowieka w świecie wojennym i powojennym. Omów na przykładzie wybranych utworów i innych tekstów kultury związanych z I i II wojna światową
Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej
Katastroficzna wizja świata w poezji czasów wojny. Zanalizuj zagadnienie opierając się na wybranych przykładach.
Literackie i filmowe motywy II wojny światowej
Literatura II wojny światowej wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Ludzie ludziom zgotowali ten los. Rozwiń myśl Nałkowskiej w oparciu o literaturę wojny i okupacji.
Moralny wymiar przeżycia wojennego i zapis pokoleniowej biografii w wybranych utworach Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego
Motyw pojedynku w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Motyw tyrtejski w literaturze.
Motyw walki i rewolucji w literaturze i sztuce romantyzmu, Omów temat na podstawie wybranych dzieł
Motyw wojny w literaturze i filmach wojennych. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów kultury
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologie epok.
Motyw wojny w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wojny w literaturze. Przedstaw na wybranych dzieła literackich.
Na podstawie analizy wybranych dzieł omów wpływ II Wojny Światowej na literaturę i sztukę
Na podstawie wybranych utworów literackich omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
Na podstawie wybranych utworów literackich, przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej.
O wojnie na wesoło. Specyfika spojrzenia na II wojnę światową w dziełach filmowych. Omów zagadnienie, odnosząc się do wybranych
Obraz wojny i walki w literaturze, malarstwie i filmie.
Obrazy II wojny światowej w wybranych tekstach kultury( literatura, malarstwo, film). Omów na wybranych przykładach
Obrazy wojen, powstań walk w literaturze i sztuce omów na wybranych przykładach.
Omów obrazy bitew i pojedynków zawarte w literaturze.
Omów różne sposoby ukazywania doświadczeń II wojny światowej, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych
Omów wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury.
Pojedynek, jako temat literacki i filmowy.
Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze, odwołując się do wybranych przykładów +PPT
Porównaj obraz wojny w znanych ci filmach i literaturze, odwołując się do wybranych przykładów 2
Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, analizując wybrane dzieła
Problemy moralne bohaterów czasów II wojny światowej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich
Przedstaw jakie prawdy o człowieku odkrywa literatura wojenna
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat.
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej. czy udało im się odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 2
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je analizując wybrane utwory
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je, analizując wybrane utwory 2
Różne metody walki z zaborcą w literaturze XIX wieku.
Różne obrazy II Wojny światowej w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów literackich.
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literatury XX wieku
Różne postawy człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury dwudziestego wieku
Różne sposoby i formy mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienia, wykorzystując teksty prozatorskie, literaturę faktu, teksty filozoficzne i inne teksty kultury
Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej.
Różne sposoby pisania o wojnie. Przestaw problem na wybranych przykładach literackich
Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Różne ujęcia tematyki wojennej. Opisz wybrane utwory
Różnorodne obrazy II wojny światowej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury, filmu i malarstwa
Różnorodność postaw człowieka wobec wojny.
Rzeczywistość okupacyjna i sposób jej ukazywania w wybranych utworach prozatorskich. Omów na przykładach z literatury polskiej lub obcej.
Sztuka i literatura wobec okrucieństwa wojny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Świadectwo wojny i okupacji w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Terror i terroryzm w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach, analizując obrazy zagrożenia, jakim są te dwa zjawiska XX wieku i postawy człowieka i pisarzy wobec nich.
Ukaz wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Ukaż bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu.
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu
Wojna jako sacrum i zło świata w literaturze i sztuce polskiej i powszechnej
Wojna nie kończy się - ona odpoczywa (Urszula Kozioł) Dlaczego człowiek ciągle walczy Posłuż się przykładami z literatury, historii oraz życia codziennego.
Wojna- widmo śmierci i cierpienia. Omów na wybranych przykładach.
Wojna z punktu widzenia uczestnika. Omów na wybranych przykładach
Wpływ wojny i okupacji na psychikę człowieka.
Wpływ wojny na świadomość i postawę moralną człowieka. Omów, analizując
Wpływ wojny na jednostkę i zbiorowość. Omów zjawisko na przykładzie prozy wojennej.
Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
Wpływ wojny na ludzką psychikę. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Wpływ wojny na postawę i psychikę człowieka. Odwołaj się do utworów pisarzy współczesnych
Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Wpływ wojny na psychikę ludzką i moralność, odwołując się do wybranych tekstów maturalnych.
Wpływ wydarzeń wojennych na pokolenie Kolumbów. Omów na podstawie wybranych utworów
Zmiany w przedstawianiu motywu wojny na przestrzeni epok. Przedstaw na przykładzie literatury
Życie wojskowych pilotów spisane przez uczestników II wojny światowej.Motyw wsi
„Wieś nie jest prosta jakby się zdawało " (Stefan Żeromski) - odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby widzenia wsi w literaturze różnych epok.
Krajobraz wsi polskiej w literaturze.
Motyw wsi w literaturze
Motyw wsi w literaturze różnych epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Na podstawie analizy wybranych utworów literackich XIX i XX wieku omów i porównaj różne spojrzenia na wieś i jej problemy
Oblicza wsi w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów różne sposoby ich kreowania na przykładach utworów z wybranych epok
Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej różnych epok
Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze. Analiza i interpretacja na wybranych przykładach literackich.
Obraz wsi w literaturze i sztuce XIX w.
Obraz wsi w literaturze polskiej
Obraz wsi w literaturze polskiej 2
Obraz XIX-wiecznej wsi polskiej w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Obrazy polskiej wsi i problemy jej mieszkańców w literaturze. Omów rożne sposoby ich kreowania.
Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
Opierając się na wybranych przykładach, przedstaw obraz wsi polskiej i jej mieszkańców ukazany w literaturze.
Polska wieś w literaturze, malarstwie i filmie. omów temat na wybranych przykładach.
Polska wieś w literaturze. Omów zagadnienia na wybranych przykładach jednej epoki.
Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej i obcej. Omów na wybranych dziełach.
Różne spojrzenia na wieś w literaturze renesansu, scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby ujęcia toposu wsi. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze. Zanalizuj odpowiednio dobrane przykłady z literatury różnych epok
Różne ujęcia wsi w literaturze- rozwiń temat na wybranych przykładach.
Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok
Sposoby ukazywania opozycji wieś - miasto w wybranych utworach literackich. Omów na kilku przykładach
Sposób ukazywania wsi w literaturze staropolskiej. Omów na wybranych przykładach z trzech epok
Ukaż na wybranych przykładach obraz wsi w literaturze i w innych dziedzinach sztuki XIX wieku +PPT
WIES I MIASTO JAKO DWIE PRZESTRZENIE ZYCIOWE, INSPIRUJACE PISARZY W ROZNYCH EPOKACH. OMOW NA WYBRANYCH PRZYKLADACH LITERACKICH
Wieś i chłopi w dziełach Twórców Młodej Polski.
Wieś i chłopi w dziełach twórców XIX i/lub XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie
Wieś i Chłopi w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
Wieś i chłopi w literaturze. omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z dwóch epok literackich.
Wieś i jej mieszkańcy. Ukaż sposób ich kreowania w Chłopach” ,,Weselu” i opowiadaniach Stefana Żeromskiego
Wieś i jej różne wizje na przykładach dwóch, trzech epok literackich
Wieś i miasto w znanych powieściach XIX i XX wieku. Przedstaw, analizując celowo dobrany materiał literacki.
Wieś- od Arkadii po groteskę. Omów na wybranych przykładach.
Wieś w literaturze.
Wieś w twórczości pisarzy różnych epok. Zinterpretuj temat, na wybranych przykładach dzieł literackich.
Wieś w twórczości poetów i pisarzy różnych epok.
Zaprezentuj literacki obraz wsi w utworach różnych epok
Zaprezentuj obraz polskiej wsi na podstawie wybranych pozycji
Zaprezentuj spojrzenia na wieś polską, np. Wyspiańskiego w Weselu i Reymonta w Chłopach

Motyw władcy
Czy władza deprawuje Człowiek ponad człowiekiem. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie
Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
Kreacje władców w literaturze przedstaw na wybranych przykładach
Literackie obrazy dyktatorów. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
Literackie wizerunki władców. Omów w oparciu o wybrane lektury.
Motyw króla w literaturze. Przedstaw wybrane przykłady na przestrzeni wieków.
Motyw władzy w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady 2
Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów, analizując znane przykłady
Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że władza wpływa negatywnie na losy bohaterów.
Oblicza władcy. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze.
Oblicze władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz arystokracji polskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach 2
Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów na kilku wybranych przykładach.
Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj , odwołując się do różnych epok.
Portrety władców i ocena sposób ich rządzenia. Analiza wybranych tekstów literackich
Postać władcy w literaturze. Zaprezentuj wybrane realizacje tego motywu i określ jego funkcje.
Różne oblicza władców i polityków na podstawie utworów...
Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
Świat władzy w literaturze. Rozważ problem powinności rządzący wobec narodu.
Władca jako bohater tekstów literackich. Zinterpretuj na przykładach różne sposoby przedstawienia tej postaci.
Władca w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj i porównaj sposób kreowania tej postaci, odwołując się do analizy wybranych tekstów
Władcy i władza. Omów sposoby dochodzenia do władzy i sposoby jej sprawowania. Odwołaj się do wybranych przykładów
Władza - zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Omów temat na wybranych przykładach z literatury i filmu
Władza i jej wpływ na człowieka.
Władza jako motyw literacki. Omów na wybranych przykładach
Władza jako motyw przewodni dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach
Władza motywem przewodnim utworów literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Władza- powołanie, zobowiązanie, namiętność, pokusa. Omów różnorodne sposoby jej funkcjonowania w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów
Zademonstruj postawę człowieka wobec władzy. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z trzech epok literackich

Motyw zaświatów
Obraz zaświatów w literaturze malarstwie i filmie. Przeprowadź analizę porównawcza wybranych dzieł.
Obraz zaświatów w literaturze.
Obraz zaświatów w literaturze. Omów na wybranych przykład z literatury polskiej i powszechnej.
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj motyw, odwołując się do analizy wybranych utworów.
Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów różnych epok
Omów i zinterpretuj literackie wizje zaświatów w literaturze polskiej różnych epok +PPT
Różne wizje zaświatów w literaturze i sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
Różne wizje zaświatów w sztuce. Przedstaw ujęcie literackie i malarskie na podstawie analizy wybranych przykładów
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na dowolnie wybranych przez Ciebie przykładach

Motyw zbrodni i kary
Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich
Motyw Zbrodni i kary jako konsekwencji złego czynu.
Niemasz zbrodni bez kary - literackie obrazy motywu winy i kary omów na przykładach
Od Makbeta do Zbrodni i kary literackie odbicia mrocznej strony duszy człowieka. Ukaż różnorodne sposoby kreowania wnętrza bohaterów w wybranych utworach.
Zbrodnia i kara – odwieczny problem moralny i jego odzwierciedlenie w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach z różnych epok
Zbrodnia i kara jako temat literacki. Na wybranych przykładach omów rolę tego motywu.
Zbrodnia i kara… Wina i kara… Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury.

Motyw zbrodni
„Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana”- sensacyjna fabuła w literaturze. Omów, na wybranych przykładach utworów, motywy zbrodni i kary oraz wytłumacz jego popularność.
Bohater z kainowym piętnem. Na wybranych przykładach literackich omów wpływ zbrodni na losy i osobowość winowajcy.
Bohaterowie z kainowym piętnem.
Co kieruje bohaterami, którzy decydują się popełnić zbrodnię Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok
Funkcje i sposoby realizacji motywu zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Jak rodzą się zbrodniarze ? wykaż na podstawie wybranych epok ,że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degradacje jednostki.
Jak rodzą się zbrodniarze Na podstawie wybranych lektur ,różnych epok , omów czynniki wpływające na degradację jednostki
Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Literackie morderstwa. Omów na wybranych przykładach
Literackie portrety zbrodniarzy. Odwołując się do wybranych tekstów, porównaj kreacje kilku bohaterów
Motyw zabójstwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
Motyw zbrodni - służącej zdobywaniu i utrzymywaniu władzy w literaturze
Motyw zbrodni doskonałej na podstawie kultury różnych epok
Motyw zbrodni w literaturze - jej prawne i psychiczne konsekwencje dla sprawcy. Omów na przykładzie wybranych postaci literackich.
Motyw zbrodni w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz psychiki zbrodniarza w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
Obraz zbrodni i zbrodniarza w literaturze i kinie. Na wybranych przykładach z dwóch, trzech epok, porównaj.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich - scharakteryzuj wizerunki bohaterów, pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Odwołując się do wybranej literatury, omów różne motywy zbrodni oraz ich rolę w dziele literackim
Omów motyw zbrodni w wybranych książkach Stephena Kinga.
Porównaj literackie portrety zbrodniarzy odwołując się do wybranych przykładów.
Portret zbrodniarza. Przedstaw na wybranych przykładach, ilustracjach proces degradacji jednostki.
Portret zbrodniarzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portrety zbrodniarzy w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie wykorzystując dzieła literackie powstałe w XIX i XX w.
Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów.
Różne ujęcia motywu zbrodni w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur.
Studium zbrodni i jej sprawcy. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Uniwersalizm motywu zbrodni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła.
W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza
Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.
Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
Wpływ zbrodni na psychikę zbrodniarza. Zaprezentuj sposoby przedstawiania tego zagadnienia interpretując wybrane utwory literackie.
Zabił się młody. Przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich
Zbrodnia i ślady, jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Zbrodnia jako przyczyna cierpienia. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Zbrodnia jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego funkcje na wybranych przykładach.
Zbrodniarz bohaterem literackim i filmowym. Ukaż różne jego kreacje, odwołując się do wybranych przykładów
Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
Zbrodniarz zawsze musi ponieść karę. Omów temat w oparciu o dzieła Williama Szekspira

Motyw zdrady
Motyw zdrady i zdrajcy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw zdrady w literaturze
Motyw zdrady w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane lektury.
Na podstawie wybranych utworów przedstaw różne ujęcia motywu zdrady w literaturze.
Problem zdrady i zdrajcy w wybranych utworach literackich.
Różne ujęcia motywu zdrady. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich różnych epok
Spisek i zdrada, jako motywy literackie. Scharakteryzuj zjawisko, analizując teksty z różnych epok.
Zdrada i jej konsekwencje. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu, odwołując się do wybranych utworów literackich
Zdrada jako motyw literacki. Omów funkcje zdrady w wybranych tekstach literatury.
Motyw wierności i zdrady w literaturze. Omów na przykładach
Motyw zdrady w literaturze i filmie


Motyw zemsty
„...Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach
Motyw zemsty na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
Motyw zemsty w literaturze różnych epok. Omów różne jego ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw zemsty w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich.
Różne sposoby wykorzystywania motywu zemsty w tekstach literackich. Omów problem, dokonując analizy w wybranych tekstach literackich
Zemsta osobista i narodowa. Omów jej przyczyny i konsekwencje na przykładzie wybranych utworów różnych epok.
Zemsta osobista i narodowa. Omów jej przyczyny i konsekwencje na przykładzie wybranych utworów różnych epok


Motyw zwierząt
Funkcja motywów animalistycznych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim
Motyw ptaka w literaturze.
Motyw ptaka w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz czworonoga w literaturze i sztuce
Zwierzęta jako bohaterowie i alegorie ludzkich postaw.
Zwierzęta jako bohaterowie literaccy i alegorie ludzkich postaw. Przedstaw temat na wybranych przykładach z różnych epok
Zwierzęta jako bohaterowie literaccy. Omów ich rolę i sposób funkcjonowania w literaturze, analizując wybrane przykłady.
Zwierzęta w literaturze - przedstaw funkcje motywu analizując wybrane utwory.
Motyw żołnierza
Bohater- żołnierz. Omów różne wizerunki wojowników ukazane na kartach literatury różnych epok
Bohaterstwo i tragizm żołnierzy polskich w czasie II wojnie światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów z literatur
Destrukcyjny wpływ wojny na psychikę żołnierza. Omów problem na podstawie wybranych dzieł literackich bądź filmowych.
Etos żołnierza w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Motyw żołnierza. Omów na wybranych przykładach literackich.
Obraz żołnierza w literaturze.
Toposy żołnierza tułacza i żołnierza powstańca.
Wizerunek żołnierza w literaturze i filmie
Żołnierz jako bohater literacki. Omów temat na podstawie wybranych epok.
Żołnierz, powstaniec, konspirator - rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie.
Żołnierz, powstaniec, konspirator - rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty literackie.


Motyw Żyda
Obraz Żydów w literaturze. W jakim stopniu historia i stosunki narodowościowe kształtowały wyobrażenia o narodzie żydowskim. Omów problem
Pamięć o zagładzie Żydów w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Portrety Żydów polskich w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portrety Żydów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Na podstawie analizy wybranych tekstów (3-4) ukaż różne wizerunki postaci
Portrety Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach
Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania tragedii narodu żydowskiego w literaturze i filmach.
Przedstaw kreacje Żydów w literaturze, odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.
RELACJE POLSKO-ŻYDOWSKIE NA PODSTAWIE LITERATURY I ZRODEL POZALITERACKICH
Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
Różne obrazy Żydów. Scharakteryzuj problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
Sposoby przedstawiania bohaterów- Żydów i kultury żydowskiej w literaturze oraz innych dziedzinach sztuk.
Stosunki polsko – żydowskie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury pięknej i publicystyki XIX i XX wieku +PPT
Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów najciekawsze kreacje literackie na wybranych przykładach.
W jaki sposób została zaprezentowana w literaturze współczesnej problematyka żydowska Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
Wizerunek Żyda w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Zagłada Żydów (Holocaust) jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
Zagłada Żydów jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
Zagłada żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
Zagłada Żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
Zaprezentuj wizerunki Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na przykładach
Zaprezentuj, na podstawie analizy wybranych utworów, wizerunek Żyda ukazany +PPT
Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
Żyd przyjaciel czy wróg Na podstawie literatury , dzieł plastycznych i filmowych . Omów stosunek innych społeczności do narodu żydowskiego
Żyd -wieczny tułacz w literaturze. Omów na podstawie wybranych polskich dzieł
Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach
Żydzi i kwestia żydowska. Określ relacje między Polakami i Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
Żydzi jako bohaterowie literatury pozytywistycznej.
Żydzi w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania w utworach z różnych epok

Mroczna strona
Mroczna strona natury ludzkiej. Przedstaw ciemną stronę psychiki trzech wybranych bohaterów literackich
Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj postawy psychologiczne wybranych bohaterów i sposoby ich kreacji.
Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złotość psychiki wybranych bohaterów literackich
Mroczna strona natury ludzkiej. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów literackich
Mroczne strony natury ludzkiej. Przedstaw problem odwołując się do wybranych utworów literackich

Sport
Motyw sportu w literaturze i sztuce. Zilustruj na wybranych przykładach.
Sport jako motyw w różnych tekstach kultury. Omów funkcje motywu na przestrzeni wieków
Sport jako temat sztuki. Wskaż, jaki kodeks etyczny obowiązuje w świecie sportu i jak można ten kodeks złamać. Odwołaj się do utworów literackich, sprawozdań prasowych, filmu i wywiadów sportowców.
Sport w tekstach kultury. Zanalizuj zagadnienie, wykorzystując wybrane dzieła literacki, filmowe i plastyczne
Sport, Siła, Tężyzna fizyczna - wartość czy przekleństwo.

Świat
Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje.
Koszmar Świata, czyli czego lęka się człowiek. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich i filmów
Kreacje Trzeciego Świata w dziełach literackich i reportażu. Przedstaw różne sposoby jego przedstawiania i funkcje
Świat jako labirynt. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości Brunona Schulza i innych pisarzy.
Świat jest teatrem, aktorami ludzie. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł.
Świat to labirynt, teatr, sen... Która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?
Świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora.
Świat, Bóg i człowiek widziany oczyma różnych poetów.

Utwory muzyczne
Czy teksty wybranych przez Ciebie piosenek rockowych mogą być poezją Dokonaj analizy utworów XX i XXI w
Czynniki egzystencjalne kształtujące charakter twórczości Magika lidera zespołu Paktofonika. Omów zagadnienie, analizując treść
Dzieło sztuki czy kicz Rozważ problem na podstawie analizy wybranych piosenek współczesnych
Hip-hop jako awangarda we współczesnej kulturze. Omów zjawisko, oceniając jego zasięg na wybranych przykładach.
Muzyczne interpretacje polskiej poezji romantycznej. Przedstaw sposoby i okoliczności wykorzystania twórczości polskich romantyk
Muzyka disco polo - zanalizuj język tekstów piosenek, omów jego poprawność.
Na przykładach tekstów piosenek rapowych scharakteryzuj język kultury masowej
Polska muzyka rockowa lat 80 w walce z cenzurą PRL-u. Omów na wybranych tekstach piosenek
Polskie pieśni narodowe. Omów przykłady, funkcję i znaczenie dla Narodu Polskiego
Portret polskiej kobiety współczesnej w twórczości A. Osieckiej. Omów temat na wybranych przykładach.
Rap - profanacja sztuki czy poezja XXI wieku. Omów problem analizując język wybranych utworów
Rap tylko subkultura, czy już sztuka. Omów zagadnienie na wybranych tekstach utworów, analizując ich język
Refleksyjny charakter twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
Rock, Rap, Hip-hop, poezja śpiewana. Zaprezentuj obraz świata i człowieka (współczesnych subkultur młodzieżowych), jaki wyłania się z tekstów utworów reprezentujących te i inne gatunki muzyczne.
Sposób ujęcia codziennych problemów w wybranych tekstach piosenek hip-hopowych. Zaprezentuj temat w oparciu o celowo dobrane teksty
Teksty piosenek hip-hopowych jako zwierciadło rzeczywistości. Omów odwołując sie do wybranych przykładów
Teksty polskich piosenek rockowych jako obraz naszej rzeczywistości.
Teksty polskich utworów hip-hopowych. Zanalizuj język wybranych twórców tego gatunku, uwzględniając specyfikę frazeologii, składni, leksyki
Wiersze poetów przeklętych a teksty piosenek hiphopowych. Rozwiąż zagadnienie, wskazując różnice i podobieństwa.
Wizja świata w tekstach piosenek rockowych. Zaprezentuj na przykładzie dowolnego zespołu.
Wpływ literatury romantycznej na teksty piosenek hip-hop.
Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów.
Współczesne kontrowersje muzyczne, literackie i filmowe. Omów zagadnienie na przykładzie dzieł XX i XXI wieku


Zjawisko kultury masowej
Film jako zjawisko kultury masowej. Interpretując wybrane utwory, przedstaw ich problematykę i oceń wartość kulturową.
Kultura masowa, a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki
Kultura masowa- godna podziwu czy potępienia? Wypowiedz się na podstawie własnych doświadczeń czytelniczych i filmowych w oparciu o przykłady.
Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Scharakteryzuj zjawisko kultury masowej, odwołując się do różnorodnych tekstów kultury.
Swoja opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho).
Swoją opinię o kulturze masowej wyraź w kontekście analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury masowej (np. Warhol, pop-art, popularne powieści Whartona i Coelho)


Powrót na Górę