poniedziałek, 18 stycznia 2010

Motyw śmierci w literaturze

Dzisiaj krótki opis motywu śmierci. Możecie go wykorzystać przy pisaniu pracy na prezentację maturalną.

Patrząc spod kąta dziedziny, jaką jest biologia śmierć to nieodwracalne zatrzymanie czynności ustroju organizmu oraz procesu, jakim jest przemiana materii. Jest jednym z części egzystencji, która ma ogromny wpływ na świadomość i odbieranie świata przez człowieka. Śmierć tak naprawdę jest nieodłącznym elementem życia. Zawsze kojarzy się wyłącznie negatywnie ze względu na lęk, utratę bliskiej osoby, cierpienie. Chrześcijanin może spojrzeć na to w ten sposób, że jest to ucieczka od cierpienia, jakie spotyka go na ziemi, inne wytłumaczenie śmierci głosi, że ludzie w obliczu śmierci są traktowani identycznie – bez względu na status społeczny, wykształcenie czy znajomości. Głównie jednak jest to rozpoczęcie nowego, pozagrobowego życia – w niebie. Ale tak czy inaczej najbliżsi nie potrafią w ten sposób spojrzeć na to, co spotkało ukochaną osobę, zawsze pogrążają się w bólu.
Nie jest to wyjaśnione dlaczego każda religia i wszyscy bez względu na kulturę rozmyślają na temat umierania. Są rozróżniane etapy jakie przeżywają ludzie, przeważnie ogarnia nas lęk i obawa, po pewnym czasie następuje zaakceptowanie rzeczywistości, a na końcu oczekiwanie na kres życia. Tak naprawdę nie można poznać śmierci, bo gdy człowiek istnieje śmierć go bezpośrednio nie dotyczy i odwrotnie – gdy doświadczymy śmierci nie będzie nas już na tym świecie. W celu zmniejszenia niepewności niejeden człowiek tworzył na wiele sposobów obrazy śmierci, co w efekcie przedstawia się jako znany wszystkim szkielet z kosą. Tajemnica, jaką jest śmierć, zajmowała artystów od najdawniejszych czasów. Najczęściej wizerunek śmierci występował w epokach takich jak średniowiecze oraz czasy przepychu (barok), ale też w romantyzmie. Twórcy modernistyczni również znaleźli dla niej miejsce.

Powrót na Górę